Bývanie, byty a domy

 

 

BÝVANIE V BABÍNE A BYTOVÁ VÝSTAVBA

 

 

Týmto  Vám chcem načrtnúť a  priblížiť vlastnú koncepciu a riešenie kľúčových otázok v živote obecnej samosprávy. 2. bodom ktorý musí byť pre modernú dedinu, ktorá sa chce rozvíjať a napredovať, zásadná, je bytová výstavba,  resp. výstavba v obci všeobecne.

Prosperita každej obce je závislá od občanov a toho, či títo v obci trvalo ostávajú alebo sa naopak sťahujú  do iných miest či regiónov. Dediny, ktoré zápasia s poklesom počtu obyvateľom rozhodne nemôžu patriť medzi  lídrov a prosperita je v nich neznámym pojmom. Preto ak chceme aby naša obec prosperovala a žili v nej všetky vekové skupiny obyvateľstva, a najmä tu ostávali mladé rodiny s deťmi, musíme pre občanov vytvoriť vhodné podmienky pre ich život. Dedina Babín  je povinná využívať svoje výhody a napĺňať ambíciu stať sa časom strediskovou obcou. Príslop je prirodzená geografická bariéra a po Lokcu sme medzi Hruštínom, ktorý je na kraji kotliny najväčším adeptom na stredisko. Prvým a zásadným kritériom pre dosiahnutie takéhoto cieľa je podpora individuálnej, resp. spoločnej bytovej výstavby. Vedenie obce je v podstate povinné vytvárať podmienky pre rozvoj výstavby všeobecne. Je pravda že v oblasti spoločnej bytovej výstavby naša obec neurobila nič. Situácia s dostupnosťou nových bytov je v porovnaní s okolitými obcami nulová, nakoľko sa nepostavilo u nás, čo sa sociálnych, či obecných bytov týka – nič. Od komunizmu nepribudol ani 1 nový byt, avšak záujemcov o obecné bývanie, ktorých nemôžeme uspokojiť, je stále mnohonásobne viac. Sú obecné pozemky, ktoré sa dajú použiť na výstavbu bytov, sú spôsoby ako získať pozemky od súkromných vlastníkov nežijúcich v obci a po zámene ich ponúknuť na výstavbu mladým rodinám. Veď chceme, aby sme tu mladí ostávali a budovali Babín a Oravu. Alebo nie?

 

Rovnako zlá je situácia  v oblasti individuálnej výstavby, kde sa obci nedarí napredovať v súvislosti s prijatým územným plánom obce. Nových a inžiniersky pripravených lokalít pre výstavbu rodinných domov je v Babíne ako šafranu. Záujemcov o výstavbu rodinných domov je ročne niekoľkonásobne viac ako pripravených pozemkov. Všetci narážajú na podstatný problém, že nie je kde stavať. Jednoducho, vhodných upravených pozemkov niet. 

Mojim jednoznačným zámerom je  rozvíjať bytovú výstavbu, a odkup a zámenu pozemkov ako predprípravu pre parcely pre mladé rodiny. Preto aby obec dýchala životom a stretávali sme viac mladých rodín s kočíkmi, musíme jednoznačne využívať všetky prostriedky, ktoré sú našej obci dostupné, t.j. štátne zdroje (ŠFRB + ministerstvá), prostriedky zo štrukturálnych EU fondov, prostriedky z domácich a zahraničných grantových programov.  

Kľúčovými tézami v tejto oblasti sú:

-    vytvárať podmienky pre individuálnu i spoločnú bytovú výstavbu,

-    využívať prostriedky z eurofondov, prostriedky Štátneho fondu rozvoja bývania a príslušných ministerstiev

-    podporovať výstavbu menších bytových domov na vhodných miestach v obci tak aby zapadli do dedinskej architektúry, Motto: „ Stavať moderné bývanie – účelné, zdravé, energeticky nenáročné, plne funkčné bez chýb a nedostatkov!“

-    realizovať úpravy a zmeny územného plánu na podporu zmysluplnej výstavby v obci. Výstavby pre ľudí,  nie pre investorov.

-           rozširovať inžinierske siete a občiansku vybavenosť