Občan, rodina, deti a mládež

 

 

 

Tento bod  nie je v mojom programe na 1. mieste náhodou.

V každej obecnej samospráve by malo byť hlavnou činnosťou poskytovanie služieb pre občanov bývajúcich v danej obci a vykonávať ďalšie prospešné činnosti v súlade s výkonom miestnej verejnej správy. Každá činnosť by preto mala byť zameraná na občana a jeho konečný úžitok. Úspešná obec môže byť len taká, ktorá má podporu svojich obyvateľov a tí ju vnímajú ako inštitúciu na ktorú sa môžu obrátiť a spoľahnúť. Z tohto dôvodu je mojím základným cieľom poskytovať všetkým občanom zodpovedajúce kvalitné a rýchle služby na ktoré sa naozaj budú môcť spoľahnúť. Ak vytvoríme medzi občanmi a obcou vzťah založený na vzájomnej úcte, lojalite a pripravíme pre ľudí vhodné podmienky pre život, som  presvedčený, že Babín je dedinka predurčená na úspech. Uvedený cieľ je však dlhodobý a permanentný. Mal by byť pre každého starostu, poslancov i zamestnancov obecného úradu záväzným a prvoradým, čo sa budem snažiť vštepiť všetkým zainteresovaným ľuďom v mojom okolí.

 

Základnou jednotkou spoločnosti je rodina. V nej sa rodia pozitívne hodnoty nevyhnutné pre rast každého jednotlivca. V prípade že rodina je zdravou a fungujúcou bunkou, potom môže fungovať aj širšia spoločnosť, ktorou je napríklad aj dedina. Podpore rodiny, až na malé výnimky, sa v posledných rokoch na Slovensku prikladal naozaj neveľký význam a pritom nemusí ísť len o podporu finančnú, resp. ekonomickú. Dôležitá je tiež právna ochrana rodiny. Deti a mládež sú popri dospelých jej dôležitými členmi navyše viac zraniteľní. Každé dieťa ktoré rodinu nemá, vie presne aký je to deficit. Úlohou obce je preto napr. vplývať už v škole na deti a vštepovať im dôležitosť rodiny a rodinného života. Taktiež by obec nemala zabúdať na ekonomicky slabšie rodiny a pomáhať im. Mojim primárnym cieľom je preto vytvárať v obci také podmienky, aby mladí ľudia mali dôvod rodiny zakladať a spokojne vychovávať svoje deti.

 

Kľúčovými tézami v tejto oblasti sú:

-    budovať zdravú sebavedomú občiansku spoločnosť, poskytovať občanom kvalitné služby a aktívne riešiť občianske problémy:  Motto: „My sme tu pre občana!“

-     poskytnúť občanom možnosť uplatnenia v obci, počúvať ich podnety a pomáhať realizovať ich dobré nápady, inovácie

-     vytvárať a obnovovať voľno-časové zóny pre rodiny s deťmi, budovať nové oddychové a zelené „ostrovy“ v obci

-     podporovať mladé rodiny, podporovať mamičky s malými deťmi

-    rozvoj zdravotnej starostlivosti v obci, spolupracovať so zdravotnými poisťovňami na vytvorenie ďalších obvodov či miest pre lekárov (viď absencia zubára a pod).

-     podporovať talentovaných a šikovných ľudí v obci – dať im priestor pre realizáciu

Verím, že všetci spolu prispejeme k tomu, aby občania i rodiny v Babíne prosperovali.