MAPY EXTRAVILAN BABIN

 

Vážení spoluobčania

 

V snahe výjsť v ústrety Vám, mojim rodákom som za spolupráce so zamestnancami OcU zabezpečil elektronickú formu extravilánových máp nášho katastra. Ako určite viete, tieto mapy sú v tlačenej podobe voľne prístupné verejnosti v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Babíne. Avšak uvedomujúc si, že mnohí z Vás pracujú dlhšie, než nás niekedy zastihnú na OcÚ dávam Vám tieto informatívne mapy k dispozícii aj touto formou. Mapy sú naskenované širokouhlým skenerom do formátu . tif. Súbory sú dosť veľké, preto prosím o trpezlivosť pri práci s nimi. Nakoľko sú to skeny, nie je možné v nich vyhľadávať pomocou funkcie CTRL+F, len opticky.  Tieto mapy sú prístupné len pre užívateľa, ktorý si klikne na túto linku:

 

https://docs.google.com/leaf?id=0B5oZvwLGYZ01MGQ2MDhmZWMtN2NmMS00OTUzLTk1YTgtNjk1YTRhYmFlMzdk&hl=en_US

 

S úctou Váš starosta Laťák