Ako VÚC ovplyvňuje aj naše životy na Hornej Orave

20.10.2009 21:27

 

 

VÚC môže reálne ovplyvniť kvalitu života ľudí od Hruštína až po Poľsko.

            VÚC zabezpečuje sociálny, ekonomický a kultúrny rozvoj regiónu, schvaľuje požiadavky na otvorenie či zánik zdravotníckych zariadení, nemocníc a lekární.

            Žilinský VÚC rozhoduje o zriaďovaní, zlučovaní či dokonca rušení stredných škôl, môže zriadiť, či zrušiť kultúrne domy, schvaľuje územné plány regiónov, spolupodieľa sa na riešení problémov našich obcí, v ktorých žijeme.

            VÚC rozhoduje o nemalej čiastke určenej na cesty, dopravu a kultúrno-športové činnosti. Možno mnohí nevedeli, ale v tomto roku územné celky v SR dostali z našich daní formou prostriedkov zo štátneho rozpočtu 1, 12 mld. Eur ( čo činí 33, 74 mld. starých SKK). Je pre nás dôležité, aby časť tejto finančnej injekcie neskončila len v Žiline, či Martine, ale podporila aj turizmus, priemysel – a hlavne ten s pridanou hodnotou i tu, v polroka zasneženej Hornej Orave.

 

            VÚC môže reálne napomáhať rozvoju obchodnej ako i kultúrnej spolupráce s priľahlými poľskými regiónmi.

           Hlavne stredné školstvo so svojimi pedagógmi a zamestnancami vedia, že ich postavenie a následne budúcnosť absolventov vo výraznej miere ovplyvňuje práve rozhodnutie predsedu a poslancov Žilinského VÚC.

            A čo naši seniori, kto vráti pomyselný groš? Sociálne zariadenia, neklientelizmus v prijímaní tých, ktorí naozaj potrebujú pomocnú ruku, nie známi známych. Rovnako podpora charitatívnych inštitúcií, ktoré v tejto oblasti veľmi napomáhajú.

          

            Dosah rozhodnutí vynesených v Žiline padá nielen na regionálnu hromadnú dopravu, na stav našich ciest, ale i na cenu lístkov v autobusoch a to hlavne cez výšku cestnej dane z motorových vozidiel a smerovanie finančnej podpory dopravcom.

 

            Zdravotná starostlivosť, jej rozsah a kvalita, kultúrne a športové možnosti pre tých, ktorí ešte, alebo už nie sú v produktívnom veku. Podpora cestovného ruchu, na ktorom veľká časť podnikateľov Oravy závisí.

            A v neposlednom rade, využitie Európskych fondov pre rozvoj regiónu. Aby eurofondy nezostali tabu, ale pomáhali mladým podnikateľom vytvárať viac pracovných miest.

 

To sú reálne dopady na naše životy a ich kvalitu, ktoré môžeme svojim informovaným hlasom vo voľbách do VÚC 14.11.2009 raz za štyri roky ovplyvniť.