Dakna pre obec Babin

24.10.2011 01:08

Po dohode so spoločnosťou Dakna a.s. sme ako obec Babín dostali do užívania hospodarsku budovu v areáli bývalého družstva  v Babíne. Túto budovu sme vyčistili a predpripravujeme na budúcoročné použitie ako pracovný priestor pre obecných Morena zamestnancov so zastrešením. Plánujeme vyčistiť les a skladovať štiepku v tejto uzavretej opravenej hospodarskej budove.