Deklarácia o spojenectve .... Pravica sa vie spojiť

26.06.2010 15:25

 Politické strany Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie a Most – Híd, vychádzajúc z vôle občanov vyjadrenej vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, z blízkosti spoločných politických programových cieľov, vyjadrujú spoločnú vôľu vytvoriť vládnu koalíciu, ktorá zostaví novú vládu Slovenskej republiky.

 

 

Politická deklarácia SDKÚ-DS, SaS, KDH a Mostu-Híd

 

 

Ako budúci koaliční partneri sme si vedomí súčasných problémov Slovenska a preto chceme v novej vláde Slovenskej republiky ponúknuť riešenia všetkým občanom našej vlasti. Za priority novej vlády budeme považovať boj s dôsledkami hospodárskej krízy a nezodpovednej politiky doterajšej vlády, vytváranie podmienok pre nové pracovné miesta, posilnenie postavenia rodín, zastavenie zadlžovania Slovenska, posilnenie princípov právneho štátu, boj proti korupcii a klientelizmu, obnovenie dôvery v  súdnictvo, kvalitnejšie školstvo, dostupnejšie zdravotníctvo, zlepšenie spoločenskej atmosféry a postavenia menšín a opätovné posilnenie medzinárodného postavenia Slovenska.

 

Po 20 rokoch sa etika musí znova zlúčiť s politikou. SDKÚ-DS, SaS, KDH a Most-Híd  reflektujúc politickú realitu po parlamentných voľbách 12. júna  2010, disponujúc väčšinou v novozvolenej NR SR, deklarujú spoločnú vôľu vytvoriť novú vládu SR pod vedením volebnej líderky SDKÚ-DS pani Ivety Radičovej.

 

Iveta RADIČOVÁ

Richard SULÍK

Ján FIGEĽ

Béla BUGÁR

 

 

Čítajte viac: https://www.sme.sk/c/5425099/pravica-sa-dohodla-na-vytvoreni-vlady.html#ixzz0rPMzIUns