Generačné stretnutie mladých a starších ľudí na spoločnej exkurzii.

21.02.2012 12:35

Vážení spoluobčania. 

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na exkurziu do Gotického kostolíka v Tvrdošíne a zároveň do vnútra Priehradného múru Oravskej Priehrady. Cez ministerstvo školstva sa nám podarilo získať nejaké prostriedky na to, aby sme zabezpečili autobus na túto prehliadku Gotického kostolíka v Tvrdošíne a vnútra Priehradného múru na Priehrade. Gotický drevený kostolík v Tvrdošíne je jeden z najstarších v strednej Európe, patrí do zoznamu európskeho kultúrneho dedičstva Európa Nostra. Rovnako zaujímavý ako stredoveký Gotický kostolík je aj výlet do vnútorných priestorov Priehradného múru v Námestove. Málo komu sa podarilo vidieť útroby Oravskej priehrady. V rámci projektu z ministerstva školstva sme pre Vás zabezpečili tieto dve prehliadky aj s dopravou. Všetkých Vás srdečne pozývame a to 25.02.2012 o 13 hodine pred Obecný úrad, kde budú čakať autobusy. Tento výlet, ktorý sa bude konať v sobotu 25.02.2012 o 13 hodine bude trvať približne 2 hodiny. Jeden autobus pôjde na exkurziu do Gotického kostolíka do Tvrdošína, kde nás prevedie zaškolený sprievodca. Druhý autobus pôjde do Námestova k Priehradnému múru, kde nás zamestnanci Povodia Váhu prevedú útrobami Priehradného múru. Návšteva Tvrdošínskeho kostolíka je zaujímavá pravdepodobne pre starších občanov a návšteva útrob Priehradného múru bude zaujímavá pre mládežníkov. Dovoľte, aby sme Vás ešte raz srdečne pozvali v sobotu 25.02.2012 o 13 hodine pred obecný úrad na tieto dve exkurzie. Kvôli veľkému záujmu Vás prosíme, aby tí, ktorí matu záujem sa prihlásili telefonicky na telefónnom čísle : 0902 549 103 alebo osobne na obecnom úrade, prípadne emailom na adrese: andrej.ruzon@gmail.com. 

 

 

Iuventa MSSR Projekt GenerMOST PLAGAT Pozvanka