Mladí v Babíne zapojte sa a získajte 200 € od Iuventy, či 300 € od europoslanca.

30.10.2011 00:00

Ponúkame mladým aktivistom v Babíne možnosť požiadať o grant 200 € cez organizáciu Iuventa, čo je príspevková organizácia Ministerstva školstva v rámci projektu Komprax, čiže kompetencie pre prax. Rovnako ponúkame mladým získať finančný dar na akýkoľvek projekt v hodnote 300 € od oravského europoslanca p. MUDr. Mikolášika. Pre všetkých záujemcov ponúkame webstránky s bližšími informáciami. Pre tých, ktorí majú chuť sa zapojiť do projektu získavania kompetencií pre prax - KomPrax odporúčame webstránku: https://www.iuventa.sk/sk/KomPrax/Home.alej, ako i najbližšie termíny školení: https://www.iuventa.sk/sk/KomPrax/Aktualne-skolenia/Pracovnici-s-mladezou.alej. Cez Obecný úrad v Babíne sa snažíme zorganizovať skupinu mládežníkov na školenie, kde môžete priamo vymyslieť malý projekt, inštruktori Vám ho pomôžu vypilovať do papierovej podoby a na Váš komerčný bankový účet Vám v ten deň po schválení prevedú zálohu na začatie projektu. Prihlásiť sa treba čím skôr na 043/5577207 Andrejovi Ružôňovi. 

Pre tých, ktorí nechcú cestovať za malým vzdelaním ponúkame možnosť získať 300 € od europoslanca z Oravy, p. MUDr. Mikolášika. Bližšie informácie o jeho ponuke sú na: https://www.pomozme.sk/chcem-vediet-viac.html, tu si môžete vyplniť prihlášku: https://www.pomozme.sk/chcem-ziskat-grant.html.

 

Starosta Laťák