O práci v noci...

09.03.2012 20:06

Vážení spoluobčania

 

Ako povedala, p. Kristína Babinská v otvorenom liste, ktorý ste dostali v obecnom Spravodaji do svojich schránok - starosta často pracuje do noci a to mu niektorí spoluobčania vytkli na verejnom hovore. Pracovať naviac nie je hriech, je to príznak snahy zaslúžiť si čestnú funkciu starostu. Za prácu na viac sa netrestá karhaním ale pochvalou. A ako vidíte v emaily nižšie, v našej obci nie som jediný funkcionár, ktorý pracuje cez noc. Aj p. riaditeľ ZŠ pracuje v noci. 

 

Váš starosta Laťák

 

 

AJ P KUBAS PRACUJE V NOCI Tlač - Gmail - ZIADOST