Ponuka voľných pracovných miest v rámci protipovodňových opatrení...

06.10.2011 04:39

Bližšie informácie ohľadne aktuálnej ponuky:

 

 

https://www.upsvarvm.sk/vm/vm.nsf/53b797a74b1f74f441256faf005063dd/a04f19fbeccf82efc12579190078740b?OpenDocument&Highlight=0,N%C3%A1mestovo