POTRAVINOVÁ POMOC AJ V OBCI BABÍN

06.10.2011 04:38

 

Aj v Babíne sme sa rýchlo zapojili do využitia ponuky Vlády SR sprostredkovať potravinovú pomoc EU.

 

Starosta Laťák a zamestnanci OcÚ zabezpečili pre občanov obce dodávku potravín z potravinovej banky v Liptovskom Mikuláši. Potravinová pomoc sa poskytuje vo forme bezplatného dodania 20 kg hladkej pšeničnej múky a 20 kg bezvaječných cestovín pre domácnosť. Vládou stanovenými podmienkami bola skutočnosť, že v domácnosti žije:

  • nepracujúci dôchodca (teda poberateľ starobného, predčasného alebo invalidného dôchodku, ktorého výška nepresahuje 305 €)
  • poberateľ dávky hmotnej núdzi, alebo
  • osoba na hranici životného minima, ktorej sa vyplácajú dotácie, alebo
  • dieťa v náhradnej rodinnej starostlivosti

 

 

Naša obec po vyhotovení zoznamu občanov, ktorí predložili doklady a tým spĺňali podmienky pomoci, zabezpečila na vlastné náklady dopravu potravinovej pomoci zo skladu Dovalovo do obce Babín. Tu si občania mohli vyzdvihnúť potravinovú pomoc na obecnom úrade.

 

Podmienky potravinovej pomoci spĺňalo 136 občanov z našej obce, ktorí doručili na Obecný úrad doklady  potrebné pre potravinovú pomoc.  V obci sa vydalo temer 5,5 ton potravín.

 

Starosta Laťák

 

Fotodokumentácia: https://www.babin.sk/sk/index.php?ids=68&subaction=galeria&id=37