Príbeh o školstve v Námestovsku...

21.10.2009 18:09

 

Mišo Učivý je historikom. Učil na gymnáziu v Námestove. Prestal kvôli nízkemu platu, oceneniu, ktoré ho z dlhodobého hľadiska neuspokojovalo. Dnes by sa však vrátil. Prečo? No, vidí, že sa udiali zmeny. Stredné školy sú v kraji veľmi efektívne a veľmi kvalitné. Sú opravené, majú veľmi dobré vybavenie – všetky! Dnes sú učitelia omnoho lepšie hodnotení ako v minulosti a vedenie školy má omnoho viac financií, ktoré investuje do toho najdôležitejšieho – školy. Dnes byť učiteľom je pocta. O študentov je tiež dobre postarané. Dostávajú viac finančných poukážok na kultúru a šport, škola im zabezpečuje dopravu prostredníctvom školských autobusov. Sú motivovaní rôznymi štipendijnými programami, ktoré vyhlasuje župan VÚC. Miša Učivého dnes úspešne prijali do zamestnania. Zmeny, ktoré sa uskutočnili, priniesli ovocie. Spokojných učiteľov a spokojných študentov.