Príbeh o športe a kultúre u nás...

21.10.2009 18:02

 

Janči Činohra a jeho sestra Helča Atletická sú konečne po rokoch spokojní. Na kultúru a šport sa u nás darí prilákať čoraz viac mládeže a seniorov.  Sú to najmä tieto skupiny v spoločnosti, ktoré v nedávnej minulosti nemohli až tak veľmi chodiť na  kultúrne podujatia a šport. Dnes je tu však väčší dosah na peniaze v podobe poukážok na kultúru a šport. To samozrejme upravilo aj ponukový list kultúrnych a športových zariadení, ktorí sú teraz omnoho motivovanejší premýšľať, ako marketingovo pritiahnuť aj tieto – dovtedy nie tak atraktívne skupiny. Slobodné rozhodovanie ľudí, má i veľmi dobrý dopad na kvalitu ich životov. Mladí nie sú diskriminovaní tým, že ešte nezarábajú a ergo nemajú dostatok peňazí, o starších majú konečne záujem i spomínaní organizátori kultúry. A tak v tejto predstave budúcnosti Námestovska i tí, ktorí nemali peniaze na kultúru či šport, a to hlavne kvôli ich sociálnemu postaveniu si môžu dovoliť viac. Takto sa už konečne nepodporujú inštitúcie, ich opravy, spotreba elektrickej energie a tepla, ale konkrétne potreby nás – ľudí. Tento spôsob poukážok, má zároveň vzdelávací charakter. Motivujú každého, aby šiel navštíviť kultúrne podujatie, zašportovať si, zrelaxovať sa, či pozrieť si športový zápas, alebo dať takýto poukaz komunite, ktorej je členom.  Kultúrne ustanovizne sú rovnako viac posúvané k tomu, aby poskytovali týmto ľudom rôzne služby, aby zaujali ich pozornosť a tak sa u nás napokon rozšírili i mnohé kultúrne a športové aktivity, ktoré doposiaľ neexistovali.