Príhovor starostu Laťáka k Vianociam.

02.01.2012 07:19

 

Príhovor starostu Laťáka k Vianociam.

 

Dámy a páni, Vážení obyvatelia Babína!

Je tu čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní, známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto.

Vianoce a Nový rok sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. To všetko sú hodnoty, ktoré znamenajú veľa aj pre našu veľkú rodinu Babínčanov. Sú symbolické pre každého, bez rozdielu viery, národnosti, či príslušnosti k niektorej z ľudských rás. Pre každého z nás je dôležité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou, osobným uplatnením, dosahovaním vytýčených cieľov.

Dúfame, že onedlho naše ulice, či stráne zasype biela perinka machového jemného snehu. Belosť symbolizujúca čistotu duše vždy priťahovala predstavivosť človeka a s ňou spoločne aj svetlo, lúče z blikajúcej sviečky - symbol blížiacich sa Vianoc, ktoré určite rozžiari a plápolavým plameňom osvieti naše srdcia, naše vnútro. Veď každý z nás s vďakou prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie, či pohľad a svet sa stáva zrazu krajším. Človek sa musí vedieť tešiť i zo šťastia toho druhého, svojím postojom a činmi vyjadriť svoj úprimný vzťah k životu, k ľuďom a tak dokázať, že je naozaj človekom.

Opäť nám nežne klopú na dvere vianočné sviatky – čas radosti, zázrakov a prianí. Pripravme sa teda na ne spoločne a vychutnajme si ich so všetkým, čo k nim patrí. Uvidíte - prídu ticho, nenápadne, vyšívané striebornými stehmi na obruse starej mamy. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole nech zavonia kapor, či iné dobroty a Štedrý večer nech zanechá v srdciach stopu pohody a radosti.

V mene celého obecného zastupiteľstva, pracovníkov obecného úradu, ale aj osobne - za seba - želám Vám do nastávajúcich krásnych Vianočných dní, nech sú naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku. Prajem Vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Veľa zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych Vášmu srdcu.

Zaželajme si nádherné Vianoce a pokoj v duši.

Nech sa udrží po celý budúci rok.

 

Mgr. Laťák Peter

Starosta obce Babín