Syndróm pri veterných turbínach (WTS) Negatívne zdravotné príznaky pri vystavení človeka pôsobeniu veterných turbín.

12.06.2010 23:45

stopwiatrakom.eu/wts/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=112