Technické služby s.r.o. v Dolnom Kubíne budú dňa 21. 02. 2012 t.j. v utorok, realizovať zber vyseparovaného papiera za PROTIHODNOTU!

16.02.2012 22:54

 

O   Z   N  A  M

 

Technické služby s.r.o. v Dolnom Kubíne budú dňa  21. 02.  2012 t.j. v utorok, realizovať zber vyseparovaného papiera za PROTIHODNOTU!

 

KDE:       Babín, Horná Lehota, Oravský Podzámok

 

 

Časový HARMONOGRAM :

 

 

                      14:45 - 15:05   Babín, pred obecným úradom

                      15:10 - 15:30   Babín, križovatka, pri RD č. 260

 

                      15:55 - 16:15   Horná Lehota, pri OcÚ

 

                      16:25 - 16:40   Dolná Lehota, pri potravinách Jednota

 

                      16:50 - 17:10   Oravský Podzámok, Stodolisko, autusová  zastávka

                      17:15 - 17:35   Oravský Podzámok, zastávka pri obecnom úrade

 

                         

                         

 

                          

 

                       

 

ZBIERAME:      ČASOPISY, NOVINY, KNIHY, KARTÓN

(Papier musí byť zviazaný špagátom a nie v krabiciach,  nemiešať kartón s papierom!!!)

 

 

 

PROTIHODNOTA :

TOALETNÝ PAPIER,  PAPIEROVÉ VRECKOVKY

 

 

Počet kusov na základe množstva odovzdaného papiera: 8 kg papiera  -  1 ks toaletného papiera

                                                                                                  2 kg papiera  -  1 bal hyg. vreckoviek

 

V prípade nepriaznivého počasia ( silný dážď ) bude termín preložený - vopred oznámime