Ušetrili sme 49 777,20€ - 1 499 588 Sk za rok 2011

09.03.2012 18:13

Vážení spoluobčania

 

Ako potvrdenie slov, ktoré odozneli na verejnom hovore, predkladám Vám doklad z Prima banky Námestovo, kde má obec Babín svoje účty. Ako vidíte nižšie na osvedčenej kópii obec ušetrila za rok 2011 na hlavnom beznom účte až 49 777,20€  - 1 499 588 Sk. 

 

Váš starosta Laťák

Potvrdenie Prima banka Námestovo