Vyhlásenie I. regulačného stupňa pre odber pitnej vody v obci Babín

16.02.2012 09:06

 

Vážení spoluobčania

 

Dovoľte, aby som sa k Vám prihovoril v tomto čase náročného počasia.  V týchto týždňoch nás postihli sibírske mrazy, ktoré sa vyformovali na nížinách ruskej federácie a preniesli sa k nám do strednej Európy. Sú to mrazy a hlavne ich vytrvalosť, čo mnohí z nás nepamätajú už roky.  Pravdepodobne je to všetko spôsobené klimatickými zmenami Zeme a rovnako pravdepodobne podobné malé pohromy nás čakajú v budúcich rokoch a desaťročiach kedy Zem bude prechádzať týmito klimatickými zmenami.  Vedci predpovedajú väčšie výkyvy teplôt, to znamená v lete neznesiteľné horúčavy a následné povodne a v zime sibírske mrazy.  Toto sú skutočné dôvody toho, čo v týchto dňoch spoločne zažívame. Toto sú dôvody toho, že mnohým z nás zamrzli vodovodné prívody, teplovody a zároveň sme zavalení  cez polmetrovou vrstvou snehu.  Práve kvôli týmto mrazom výdatnosť prameňov nad dedinou klesla a do nádrže na pitnú vodu nedoteká toľko vody, koľko normálne naše obce spotrebujú.  Za normálnych okolností  je výdatnosť prameňov nad nádržami vodovodu v Babíne približne 6 litrov za sekundu. Priemerná spotreba nás, Babincov a Vasiľovcov je 3 litre za sekundu. Avšak kvôli vysokým mrazom pramene zamrzli a ich výdatnosť klesla na 2,8 litra za sekundu, takže potrubie sa nestíha naplniť, nakoľko spotreba 3 litre za sekundu je vyššia než prítok do potrubia 2,8 litrov za sekundu. Pre toto sa deje to, že spoluobčania najmä na Vyšnom konci a na Bučine nemajú počas dňa vodu vo vodovode.  Spoločnými silami s Oravskou vodárenskou spoločnosťou a.s. sa snažíme zabezpečovať pre tých, ktorí nemajú vodu pravidelnú dodávku pitnej vody cisternou Oravskej vodárenskej spoločnosti.   Pre tých z Vás, ktorých zaujíma kvalita vody dovážanej v cisternách uvádzam, že voda, ktorú Vám privážame v cisternách pochádza z nezamrznutých vodovodov susedných obcí, ktoré podliehajú pravidelnej kontrole kvality cez laboratórium OVS a.s., ktoré je na túto činnosť platne certifikované, viď https://www.ovs.sk/subory/SNAS.pdf .

V tejto krízovej situácii sme s odborníkmi z Oravskej vodárenskej spoločnosti krízovo jednali o viacerých možnostiach riešenia tejto situácie. Ako najmenej riskantnú pre Vás ako väčšinu sme vybrali možnosť dodávky pitnej certifikovanej vody do domácností na Vyšnom konci a na Bučine cez cisterny.  Dovoľte, aby som Vám vysvetlil, prečo nie je možné zavrieť uzávery pod vodojemom a medzi Babínom a Vasiľovom, tak ako niektorí navrhovali.  Ak by sa uzatvorili tieto uzávery, vo vodovodnom potrubí by po vyčerpaní vody výrazne klesol tlak aj vďaka zavzdušneniu a po opätovnom napúšťaní vodovodu vodou by vysoko pravdepodobne popraskali  staré šesťdesiatročné spoje vodovodu a pri dnešnej metrovej snehovej pokrývke, by trvalo veľmi dlho, pokiaľ by sa zistilo, kde je porucha a bolo by priam nemožné opraviť únik vody cez prasklinu.  Cez prasklinu by unikala voda a tlak. Tým pádom by vodu nemali nielen obyvatelia Vyšného konca a Bučiny, ale celá obec, čo by situáciu s vodou ešte zhoršilo.  Verím, že obyvatelia Bučiny a Vyšného konca chápu, že toto riešenie by nepomohlo ani im a uškodilo by ostatným. Bol by to zbytočný risk, ktorý by poškodil väčšinu.

V spolupráci so starostom Vasiľova pravidelne denne vyhlasujeme vo Vasiľove výzvu, aby ľudia vo Vasiľove šetrili s vodou a tak zvyšovali pravdepodobnosť, že ľudia v Babíne na Bučine a Vyšnom konci budú mať vodu čo najdlhšie.

V záujme pomôcť ľuďom bez vody na Bučine a Vyšnom konci som dnešným dňom vyhlásil I. regulačný stupeň pre odber pitnej vody v obci Babín. Pre občanov to znamená najmä to, aby tí, ktorí vodu majú, zbytočne nenapĺňali veľa veľkoobjemových kanistrov s vodou a nepoužívali ju nešetrne. V záujme ochrany ľudí na Bučine a na Vyšnom konci môže byť občanom, ktorí nebudú rešpektovať tento zákaz plytvať s vodou uložená pokuta podľa zákona o vodách 138/74 Zb., viď nižšie.

 

 

 

Vyhlasenie Regulac Stupna Vody c i Babin 001

 

 

 

 

Vážení spoluobčania,  ja a moja rodina sme tiež obyvateľmi Vyšného konca. Sám na svojej koži dobre viem, aké to je nemať už niekoľko dní pitnú tečúcu vodu. Viem plne pochopiť a vcítiť sa do kože tých, ktorí po práci prídu domov, vrátia sa im deti zo školy a nemôžu sa po lopote normálne osprchovať a žiť normálnym spôsobom. Verte mi, prežívam to s Vami. Rovnako Vás prosím o zhovievavosť a trpezlivosť, nakoľko táto situácia je spôsobená vyššou mocou. Skutočnosť, že u nás sú tento rok sibírske mrazy sú mimo nášho vplyvu a jediné čo môžeme ako rozumní ľudia je držať spolu a pomáhať si. Preto prosím tých, ktorí vodu majú, aby neporušovali ustanovenia I. regulačného stupňa, ktorý bol vyhlásený a šetrili s vodou v záujme kolegiality s obyvateľmi Vyšného konca a Bučiny.

 

 

 


S úctou Váš starosta Laťák