Vyhlásenie Pozvánka na ples, dodávka vody a možnosť prať a sprchovať sa poobede na obci

18.02.2012 21:17

 

Vážení spoluobčania

 

Dovoľte, aby som sa k Vám prihovoril v tento sobotnajší podvečer.  Už  desiaty rok organizuje obecný úrad v Babíne fašiangový ples. Je to pekná tradícia, ktorá sa nám ujala v našej obci.  Kvôli vyťaženiu obecného kultúrneho domu sme určili jediný možný termín fašiangového plesu na dnes, sobotu 18. Februára 2012 o 19 00.

Dovoľte mi týmto pozvať všetkých hostí k sviatočnému stolu a osláviť zvyky našich dedov, fašiangy.  Je to posledná príležitosť zabaviť sa pred blížiacim sa pôstom.


Rovnako mi dovoľte využiť tento môj príhovor k tomu, aby som Vás informoval o situácii s vodou v našej obci.  Ako mnohí viete, dnes sa objavila porucha na vodovode pri kostole.  Zamestnanci Oravskej vodárenskej poruchu opravili.   Preto som zabezpečil na obec cisternu s 8000 litrami pitnej vody na celú noc. Cisterna s pitnou vodou je pre Vás počas celej noci doparkovaná na obecnom dvore, kde si môžete načerpať v prípade potreby pitnú vodu.

Rovnako som v snahe vyjsť v ústrety tým, ktorí dlhodobo nemajú vodu vo svojich domácnostiach urobil ďalšie opatrenie.

 Týmto oznamujem komukoľvek z občanov Babína, že ponúkame možnosť oprať svoje veci v obecnej práčke v priestoroch kultúrneho domu.  Zároveň komukoľvek z Vás, kto nemá dlhodobo doma teplú tečúcu vodu na sprchovanie ponúkam možnosť osprchovať sa v priestoroch práčovne kultúrneho domu, kde sa nachádza sprcha s teplou vodou. Ktokoľvek má záujem využiť túto možnosť oprať si veci, alebo sa osprchovať dostane

 od starostu kľúč na niekoľko hodín a v súkromí si môže oprať alebo sa osprchovať.  Stačí ak mi zavoláte na mobilné číslo:  0905569465.

Verím, že táto možnosť oprať si a osprchovať pomôže aspoň trošku zmierniť ťažkosti s vodou, ktoré nám spôsobila tohtoročná zima.

 

S úctou Váš starosta Laťák