Dôvodom mojej vôle kandidovať...

18.06.2009 20:43

 

Dôvodom mojej vôle uchádzať sa o Vašu dôveru je skutočnosť, že " rés pública ", ako hovorili Rimania "veciam verejným" mi nie sú ľahostajné. Záleží mi na tom, v akom spoločenskom, ekonomickom a právnom prostredí prežívame svoje životy a aký svet zanecháme generáciám po nás.  Na rodnú Oravu som sa vrátil, po uvedomení si, že  chlieb je rovnako tvrdý za hranicou, ibaže chutí lepšie na "otcovej roli".

    Ako raz napísal jeden poet: " Miesto kde žiješ budeš mať rád, ale miesto kde si sa narodil, budeš milovať!"