Námietka premlčania - neplatná

Namietka Premlcania Naroku Sarekova Neplatna