Pour féliciter 2011

 

    

 

    Miesto, kde žiť budeš, to miesto budeš rád mať,     

    miesto kde si sa narodil, to miesto budeš milovať.

 The place where you live, you will like, but the place, where you were born, that place you will love!

 

 

Moje hniezdo..../ my nest

 

 

 

 

Všetko najlepšie k vianociam 2010 Vám praje Peter Laťák z Babína

 

All the best to you all, Peter from Slovakia

 

https://www.panoramio.com/map/#lt=49.3323414&ln=19.3823568&z=4