Osobný život, rodinné prostredie, voľnočasové aktivity

 

Môj osobný život je naplnený prácou a snahou. Som snaživec a dříč, ako bratia češi hovoria. Uvedomujem si, že v tomto desaťročí môjho života je to o vytváraní hodnôt a preto sa o to snažím. Zapájam sa a som aktívny, to je môj postoj k životu.

 

Moje rodinné prostredie je určené mojou partnerkou  a starostlivosťou o moju 70 ročnú mamku. Naplnenie mojich potrieb chrániť a vychovávať uplatňujem na mojom malom kŕsňatku, Riškovi, ktorý sa narodil mojej neteri tento rok. Milujem deti a on je môj malý hrdina, večne sa na mňa usmieva.

 

Môj čas. Nuž, ja nemám voľný čas, lebo všetok čas u mňa je cielene naplánovaný. To znamená, že čas na šport je naplánovaný a určený s cieľom byť zdraví a produktívny.  Ale, ak nepracujem, tak športujem, alebo píšem články do novín. Rád sa hrám s deťmi, maľujem s nimi a tvorím, lebo si uvedomujem, že tvorba je to čo nás robí ľudmi a tým prinášame nové hodnoty spoločnosti, ktorá nás vychovala.  Pravidelne behávam, posilňujem, venujem sa kontaktnej sebaobrane a študujem jazyky a právo popri zamestnaní.

 

 

S čím som v Babíne spokojný? No preformuloval by som tú otázku ako, čo ma v Babíne teší....

 

Nuž, doma ma teší pekno, príjemno a pokoj, ktorý cítim zavše, keď sa vraciam podvečer z roboty.  Veľmi si cením skutočnosť, že môj domov je v horách. Žil som dlhé roky v priemyselných mestách a preto si veľmi vážim to, že ráno môžem pred robotou vybehnúť na kopec zabehať si a nie je to vyasfaltovaná cesta hore betónovým pomníkom nejakej továrne. Veľmi si vážim to, že ráno sa môžem pozastaviť a pri káve na dvore započúvať do štebotu vrabcov. Veľmi si vážim, že keď zavše idem z roboty za hlbokej noci, popri ceste stretám líšky a uvedomujem si, ako bohatý je ten život v lese veďla domu.

Ďalšiu vec, ktorú si na domove veľmi cením sú ľudia. Keď som jemne po dvadsiatke začal robiť v Prahe, vracajúc sa raz domov som v metre narazil na človeka ležiaceho na zemi. Všetci ho prekračovali a preto som pribehol a upozornil naňho policajta v ďalšom poschodí metra. O dva dni som videl v novinách, že ten človek zomrel na cukrovkový záchvat a nikto si ho nevšimol, lebo všetci predpokladali, že je opitý.  V ten deň som sa ponáhľal domov na Oravu, boli vianoce. Cesta z Prahy bola náročná a unavený som zaspal v autobuse z Kraľovian do Babína. Prebral ma šofér až v Námestove, kde som s hrôzou zistil, že je polnoc a domov mi už nič nejde. Šofér hneď nápomocne ľudsky zareagoval tým, že mi ponúkol pomoc. Zavolal nejakému kamarátovi na políciu a ten ma pri obchôdzke zviezol do Babína. Ak by ten vodič bol taký istý človek ako nevšímaví pražáci, mrzol by som do rána na stanici v Námestove. Uvedomil som si, že Oravci sú síce hrubozrnní, ale dobrosrdeční a to si na domove vážim. Rídzu, drsnú ale dobromyselnosť Horalov.

 


Čo Vás najviac trápi, ako obyvateľa obce?

 

Nezamestnanosť nezamestnaných  a zotročenie zamestnaných.    Veľmi ma trápi, keď viem, že Nemky by ani zo stoličky nevstali, keby mali o siedmej ráno ísť k pásu za 350 € a Oravky to musia, lebo inak budú na podlahe. Strašne ma mrzí, keď vidím otcov odchádzať na dva tri týždne do robôt a deti ostávajú mamám na hlavách. Potom mamy nestíhajú, lebo za jedno chcú tých ratolestí mať viac, čo je dobré, ale sama mama to má ťažké, pretože otec musí ísť preč za robotou. Nie vždy stihne pomôcť do školy každému zo svojich deťúreniec. Deti potom nie sú tak dobre pripravené do školy, nemajú také dobré výsledky a nedostanú sa na dobré školy a potom sa v živote nebudú mať tak dobre ako napríklad Prešporčatá, ktorých otec nemusí ísť do maringotky na týždňovke, ale ide k rodine, doučovať syna matematiku. To je jedna strana mince, ktorá ma trápi. Druhá strana mince je skupina tých, ktorí neboli „ani takto šťastní“ a roboty nemajú. Ja ako psychológ vždy vnímam človeka v tvŕdzi ako obeť, nie ako vinníka. Teda nestotožňujem sa s tým, žeby človek bez roboty bol plne vinný za to, že nemá do čoho pichnúť. Myslím si, že nezamestnaní je len o niečo menej priebojný, menej vytrvalý a v mori bez rýb nedokázal plávať dosť dlho na to, aby si jednu ulovil. Ak by však v tom mori bolo rýb viac, určite by jednu už dávno mal. Preto si myslím, že práve tá vysoká miera nezamestnanosti súvisí s nedostatkom firiem na Orave. Súvisí to s odchodom PUNCHu z Námestova a nepríchodom iného, hoc i tak zdierajúceho podniku. V Oravskej Lesnej bola ešte tesne po páde komunizmu drevospracujúca firma, ktorá zamestnávala cez 200 ľudí. Týmto smerom by sme sa mali my Oravci uberať. Vytvárať priemysel, ktorý bude spracovávať zdroje z kraja kde žijeme, pridávať cez prácu ľudí, ľudí čo tu žijú, pridať čo najviac pridanej hodnoty tej surovine a až potom, ako do detailov prepracovaný a úplne finálny výrobok ho vyvážať za hranice štátu Orava vonku. Potom bude roboty pre všetkých týždňovkárov a všetky preťažené mamičky budú mať doma manželov a deťúrence ocinov.

 

V Babíne ma ďalej trápi málo príležitostí na vzdelanie. Myslím, si, že škola by mala dostať viac peňazí na jazykové kurzy, na mimoškolské aktivity detí, ktoré budú mať za následok vyššiu pripravenosť detí na stredné a vysoké školy a teda návrat úspešnejších inžinierov, doktorov a právnikov späť o desať rokov do firiem na výrobu nábytku niekde na Babínskej rovni.


V Babíne ma trápia neupravené potoky, garády a malé záplavy, keď zaprší.

V Babíne ma trápi zle položené futbalové ihrisko bez ďalších zariadení ako je klzisko na zimu a tribúna.

V Babíne ma trápi rodinkárstvo a klientelizmus a zašľapávanie práv slabšieho. Čo majú robiť tí bezzemkovia, tí, ktorí nemajú v dedine širokú rodinu, majú ustúpiť, ale prečo? Nevrátime sa takýmto rodinným, klanovým prístupom do doby prvotopospolnej spoločnosti? Nemali by sme si človeka vážiť nie preto, že je z tej či onej rodiny či klanu, ale preto že je cenným tým aký je, bez ohľadu na korene. Korene sú dobré, keď nás držia pri starých hodnotách, ale sú zlé ak nás zväzujú ako liany  berúce slobodu. Uvoľnime opraty a dýchajme trošku.

 

V Babíne ma trápi, že jednoduchá babka sa bojí ísť na úrad, lebo  ho vníma ako „tí páni“ a oni sú vlastne jej vnúčatá, čo by ju na rukách mali nosiť. Nepáči sa mi to, že sa nikto nesnaží svojim prístupom a spôsobom práce a komunikácie s verejnosťou zmeniť tento postoj jednoduchého Babinca voči mocným v obci. Tá jednoduchá osoba by mala cítiť, že ona je šéf a ona je zákazník a ona a jej potreby sú úlohou úradov, nie, aby si myslela, že  ona je len číslo a nepohodlný otrava počas pitia kávy. 

 

V Babíne sa mi nepáči, že mladí, ktorí sa zoberú sa pasujú s tým, kde bývať a nakoniec keď im vychádza, že tu v obci sa nedá, odchádzajú preč. Dedina nám starne ako štát a nebude tu nikoho kto by vytváral hodnoty. Hodnoty dreva sa spotrebujú a čo tu zostane, holota  nie hodnota.

 

 

Ako by sa mal uberať život v Babíne po komunálnych voľbách? Aké sú Vaše priority po zvolení?  Čo by sa malo v Babíne zmeniť?

 

Moja predstava Babína je nasmerovaná na stav, kde sa počas budúcich 4 rokov bude prehlbovať hodnota Babína ako „drevenej rezbárskej dedinky“. Plánujem vytvárať takúto značku o Babíne a následne ju ponúkať na veľtrhoch pre turistické agentúry, aby našu lokalitu zaradili do miest, ktoré budú ponúkať svojim klientom.  Príťažlivými hodnotami, ktoré tu máme je práve ten dedinský ráz kotliny. Chcem získať prostriedky z Nórskych fondov na dobudovanie a rekonštrukciu múzea Siváň, kde chcem premiestniť expozíciu sôch zo súčasnej galérie. Jej priestory chcem použiť na vybudovanie Centra voľného času, alebo Komunitného centra s menom „Stará škola“. Bude to miesto nielen pre mladých a ich aktivity. Meno je veľmi šťastné, lebo spája v sebe starú generáciu cez prívlastok „Stará“ a mladú generáciu cez „škola“. Je to miesto stretnutia, premostenia, podávania si rúk medzi starými a novými ale i medzi rodinami a klanmi v Babíne. Je to neutrálna pôda mimo obecného úradu i fary pre všetkých bez rozdielu. Je to miesto pre vzdelávanie, šport, kultúru a všetko čo sa dá nazvať duchom dediny.  Z Nórskych fondov získam peniaze na vybudovanie tejto značky Babín- rezbárska dedinka v horách a cez účasť na veľtrhoch ( rovnako spolufinancované Nórskym kráľovstvom) budem zaraďovať značku Babín do katalógov turistických agentúr a priťahovať tu turistov. Centrum voľného času „Stará škola“ bude v sebe ponúkať také služby pre turistov, ktoré nebudú zatiaľ schopní ponúknuť podnikatelia v kotline. Tým vyplní medzeru pre turistov a zabezpečí úplnosť služieb a teda reálnu príťažlivosť Babína ako turistickej destinácie. Tieto ďalšie vlastnosti Babína budú zahŕňať cyklotrasy, bežecké trasy pre cezpoľný beh a turistické trasy. Vložíme Babín do máp zaujímavostí turistov a tým tu pritiahneme prostriedky.

V Starej škole vytvoríme kanceláriu pre projekt JobCentrumBabín, kde budeme v zapojení sa do širšieho projektu podpory zamestnanosti pomáhať cielene Babincom pri získavaní práce. S podporou Úradu práce a sociálnych vecí v Námestove budeme viac financovať aktivačné práce nezamestnaných a hlavne zabezpečovať rekvalifikáciu, preškoľovanie. Sú rôzne pracovné miesta, na ktoré treba doplniť vzdelanie alebo úplne sa  naučiť nové zručnosti a ak je niekto nezamestnaní, určite uvíta pomocnú ruku vo forme školenia, ktoré bude pravidelné, dlhodobé a tu v obci. Na záver človek dostane osvedčenie- certifikát a priame sprevádzanie pri hľadaní práce. Toto JobCentrum bude pomáhať Babincom hľadať prácu aj v Nórsku a v Rakúsku s tým, že bude zabezpečovať aj jazykové kurzy Nórštiny a Angličtiny na zvýšenie šancí uchytiť sa na pracovnom trhu v Nórsku.

 

Proti nezamestnanosti chcem bojovať ďaleko nad rámec odporučených kompetencií obecného úradu. Dôvodom je fakt, že som si úplne istý, že to je kľúčovým problémom populácie sídliacej v tejto kotline. 

 

Dôležití sú ľudia. Cez dohody s vlastníkmi pôdy chcem odkúpiť pôdu zpod ciest od súčasných vlastníkov, zaplatiť im za ňu cenu, ktorú sa navzájom vo vyjednávaní s nimi ľudsky dohodneme a potom mať priamu možnosť žiadať o dotáciu na rekonštrukciu a rozšírenie ciest v obci. V prípade, že sa dohoda nebude dariť nájsť, čo nepredpokladám, nakoľko som sa bol schopný dohodnúť so zástupcami obrovských firiem a verím, že dohoda je vždy možná, je to len a len o vyjednávaní, ale ak by teda pre mne neznámy dôvod dohoda neprichádzala do úvahy, tak cez inštitút „drobné opravy“ opravím existujúce cesty. Pri tejto forme nie je potrebné vyjednávanie avšak nesmie sa cesta rozširovať či zužovať. Takže, tak či onak, cesty sa dajú rekonštruovať i v Babíne. Prefinancovanie plánujem urobiť cez úspory v rozpočte a rovnako cez aktívne a neúnavné žiadanie o dotácie z ministerstiev. Moja predstava o „žiadaní  dotácií a EU fondov“ je taká, že sa zbalím na pár dní do Bratislavy a vylobujem tie peniaze stoj čo stoj. Ak sa to dá v komerčnej sfére na Slovensku, nevidím dôvody prečo by sa to nedalo v štátnej správe. Verím, že sú tam taktiež ľudia ako sú vo firmách, alebo nie?

 

Myslím si, že som už preukázal razanciu s akou viem riešiť veci aj s partnerom v obci akým je urbár. Spolupráca s farským úradom je v mojej osobe dostatočná a viem zabezpečiť porozumenie s farou, čo je veľmi dôležité pre fungovanie spoločenstva v obci, nakoľko toto má potreby občianske, ktoré pokrýva štátna ustanovizeň v osobe starostu a obecného úradu, ale zároveň má aj náboženské, myšlienkové potreby, ktoré pokrýva fara. Preto je spolupráca s farou a úradom dôležitá a teda aj porozumenie predstaviteľov oboch úradov je zárukou pokojného spolunažívania susedov v dedine. Čo sa urbáru týka, verím, že spolupráca je možná, minimálne so samotnými členmi urbáru, ak nie s voleným zastupiteľstvom. Nakoľko tiež podlieha priamej voľbe členov, kde cez moju mamu môžem byť tiež činným účinkujúcim, verím, že dohoda určite bude možná.  Dohoda je potrebná napríklad na zvýšenie pomoci občanom s palivovým drevom. Starosta sa vie postarať cez zamestnancov v aktivačných prácach o výpomoc starším susedom s kálaním a rúbaním dreva. Pracovnoprávne sa to dá zariadiť, keď sa chce, cesta sa nájde, ak sa inde našla, prečo nie v Babíne?

 

V starej škole môžeme zriadiť  kuchyňu ( cez cezhraničnú spoluprácu s obcou Babin v Poľsku v okrese Lublin, ako to urobil starosta Bzín) , prípadne využívať tú v kultúrnom dome (ale rekonštruovanú cez cezhraničnú spoluprácu s poľským Babinom v Lubline, nakoľko v tej dnešnej nejdú platničky), alebo nakupovať stravu pre dôchodcov od niektorého podnikateľa. To preto, aby sme pomohli dôchodcom cez podporu v stravovaní. Obecný úrad môže cez úspory v obecnom rozpočte určite spolufinancovať stravu pre dôchodcov, to určite môže, to je nesporné a mohol to už doteraz. Nemusia byť predvolebné guláše za tisícky Eur z obecného a môže byť finančná podpora stravovania dôchodcov v obci. Nezaslúžia si to tí ľudia viac ako jednorázový predvolebný guľáš?

Živnostníci v obci dostanú webstránky od obce zadarmo. Existujúci okamžite a kto si založí živnosť do 30 dní dostane od obecného úradu webstránku zadarmo!

 

Výhodnejší spôsob nakupovania v Babíne.  Ako zástupca rakúskej spoločnosti na Slovensku som oprávnení podpisovať zmluvy s podnikateľmi v regióne Oravy a zapájať ich do siete zvýhodnených obchodov pre nakupujúcich. Zistil som si priemernú útratu priemernej nakupujúcej v Babíne. Priemer útraty za nákupy vykonané v obci Babín mi umožnil vypočítať priemernú sumu, ktorá sa vráti nakupujúcim v Babíne cez tento nový spôsob nakupovania z Rakúska. Na základe týchto údajov som vypočítal v prípade, že budem mať možnosť vyjednávať s podnikateľmi a firmami predávajúcimi v obci Babín, ako starosta obce, viem zabezpečiť, aby každá mamička a stará mama, ktorá nakupuje v Babíne ročne dostala z týchto nákupov späť do svojej peňaženky minimálne 30 €. Vo svete je to bežné, viem to urobiť aj v Babíne! Stačí mi dať príležitosť to pre Vás urobiť!

 

Babín je pre mňa v budúcnosti jedinečný pre svoj divadelný krúžok. Verím, že v Babíne vznikne ochotnícke divadlo popri mládežníkoch a toto bude mať renomé ako má divadlo v Martine. Ja tu vidím ten potenciál reálne. Treba podporiť túto výnimočnú aktivitu. Rovnako treba podporovať folklóristov, ktorých aktivity sa dajú prefinancovávať tiež cez Nórske EU fondy ako i cez EU fondy cezhraničnej spolupráce s Poliakmi. Futbalisti budú podporovaní rovnako štedro ako doteraz.

 

Anfiteáter za úradom.  Obecný úrad má  pozemok, kde sa dá vybudovať amfiteáter v prírode. Následne na to sa dajú organizovať popri rezbárskom plenéri ešte Babínske folklórne slávnosti práve v tomto amfiteátri a tak sa Babín zviditeľní turisticky ešte viac.

 

 

Babín – učiaca sa dedina.

 

Cez EU fondy viem zabezpečiť jazykové kurzy, kurzy práce s počítačom a iné rekvalifikačné kurzy zdarma pre občanov Babína a okolitých obcí – tak ako sme to robili v iných projektoch doteraz.

 

Babín – transparentná dedina Všetko na webe! Na vzor Martina, ako prvého transparentného mesta na Slovensku môže byť Babín významný celoslovensky aj tým, že bude prvou transparentnou dedinou na Slovensku. V spolupráci s Transparency international máme plán ako dosiahnuť niečo ako ISO pre Transparentnosť dediny. Ak sme boli prví ako obec s najväčším počtom kandidátov, prečo by sme nemohli prvenstvo držať naďalej. Podľa mňa -Babín je dobrý!

 

Grantový systém v Babíne, alebo gazda si vie garád urobiť najlepšie sám, treba mu len dať materiál.

Vytvorím občianske združenie Občania Babína. Každý občan bude môcť podať požiadavku obci o vybudovanie chodníka, alebo opravu garádu, alebo opravu môstka. Obec mu dokonca ešte pomôže cez úslužnú zamestnankyňu obce s vyplňovaním žiadosti a v podstate urobí ešte aj tento úkon zaňho. Obecný úrad bude mať dva spôsoby pomoci. Alebo danú opravu, úpravu urobí cez zamestnancov vo verejnoprospešných prácach, alebo ak to bude gazda potrebovať skôr a nebude si istý, že mu to zamestnanci obce urobia tak, aby on bol spokojný, tak tu bude možnosť požiadať od obce o stavebný materiál. Občan ako člen združenia dostane od obce dotáciu vo forme stavebného materiálu priamo pred dom a teda nemá žiadne náklady alebo starosti. Opravu alebo úpravu garáda si vie urobiť každý gazda najlepšie sám a urobí to aj najrýchlejšie.  V rozpočte obce sa bude musieť na tieto účely každoročne vyčleniť niekoľkostotisíc korún. Navýšenie rozpočtu aj na tieto aktivity sa dá vytvoriť cez kapitálové investície, ktoré mám rovnako v pláne.

 

            Poradenstvo s pozemkami.   Zriadime pri obci pracovné miesto s čiastkovým úväzkom pre zamestnankyňu, ktorá bude odborníkom pre pomoc občanom vo veciach ROEP a nápravy pochybení predošlých vedení obce v ROEP. Budem sa snažiť pomôcť ľuďom opraviť ROEP v intraviláne i v extraviláne) Uvedomujem si, že je to zapeklitá úloha, ale rovnako nevyhnutné je sa tomu venovať. Ignorovať tento zásadný problém pre ľudí v Babíne by bolo bohapustým populizmom, čo nie je moje smerovanie!

 

 

Divoké skládky v Babíne nebudú!  Vždy na jar a v jeseni obec poskytne na konce dedín kontajnery a vyhlási zber veľkého hrubého odpadu. Občania tam vyvezú svoj odpad a nebudú ho vyvážať na divoké skládky. Ak tak učinia, budú za to postihy. Najskôr žiadanie o odstránenie a potom odstránenie úradom na náklady spôsobovateľa. Cena kontajnerov sa bude riešiť z EU fondov, alebo úsporami v rozpočte obce. Staré kontajnery má v ponuke Dakna a verím, že solídnym vyjednávaním sa dajú za dobrú cenu od riaditeľa Dakny odkúpiť. Zamestnanci obce ich zrepasujú a takéto nízkonákladové kontajnery budú slúžiť na 4 okrajových miestach obce na zber hrubého odpadu. Dodávateľ dopravy odpadu firma Cechospol bude po prehodnotení ceny odvážať odpad z obce na najbližšiu skládku za Námestovom / cca 1000 skk odvoz fúry.

 

Korektné výberové konania na pozície na úrade a prehodnotenie ich potrebnosti.

 

Bývanie pre mladých. Štátny fond rozvoja bývania – silný lobing a vyjednávanie.  Obecné pozemky sú, na nich môžeme začať stavať. Ďalej obec odkúpi pozemky od vlastníkov nežijúcich v obci a ponúkne ich mladým rodinám na výstavbu. Urobí tie úradnícke úkony za nich a mladým ponúkne už hotovú parcelu. Zároveň sa obec bude podieľať na snahách vlastníkov predať svoje staré nehnuteľností / ako starosta budem aktívne vyhľadávať odkúpiteľné pozemky od vlastníkov nežijúcich v obci a dávať im cenové ponuky / a tým  sa urýchli beh kúpy a predaja v obci. Ak sa zrýchli tento beh, mladí budú skôr zostávať v Babíne a nebudú utekať preč. Vytvoríme nové sídlisko/domovisko v Babíne. 

 

Úprava Havaja a klzisko pri futbalovom ihrisku.

 

Lobovanie v Oravskej vodárenskej spoločnosti ohľadne nezvyšovania cien za ich služby. Aktívny dohľad nad ich hospodárením a v prípade potreby medializácia ich nehospodárnych krokov, ktoré takéto organizácie potom rady prenášajú na koncového klienta, čiže neinformovaných občanov obcí.

 

Znovu budem žiadať o dotáciu na rekonštrukciu starého osvetlenia v obci a na rekonštrukciu rozhlasu v obci.

 

 

 

Babín – otvorený úrad pre ľudí!

Budem starostom aj cez víkend. Som zasnúbený, mám veľmi tolerantnú partnerku a chcem sa realizovať, teda prinesiem Vám nové hodnoty, ktoré skvalitnia Váš život. Som tu pre Vás, lebo mi záleží aby to tu viedol niekto, kto nemyslí len na seba. Peter

 

SPORIŤ V ROZPOČTE BABÍNA...

 

Žiadne odmeny v kríze nikomu! Menej inzerovať v novinách a ak áno, tak si zohnať zdroje z EU fondov. Náklady na počítače a software cez EU fondy, nie z obecného rozpočtu  - daní ľudí. Knihy nakupovať za EU fondy.  Zmeniť vykurovanie na biomasu a geotermál – dotácie z EU fondov pri spoluúčasti obce – konečná úspora na palivo.  Platy dolu! Žiadne guláše za obecné peniaze! 12 000 € za zmeny v územnom pláne musí zaplatiť firma SWWE a.s. p. Frigo za každých podmienok!!! Financovanie Siváňovho rezbárskeho plenéra cez EU Nórske fondy, nie z obecného! Členské v ZMOSe a iných – stornujeme! Reprezentačný fond o 50 percent menej! úspory – 1 000 000 SKK pre obec!

 

Poznáte základné práva  a povinnosti starostu a poslancov?

 

Zákon 369 z roku 1990.

https://povazska-bystrica.otvorene.sk/Members/redakcia/novela-zakona-o-obecnom-zriadeni-bola-schvalena

 

 

 

Čo by ste chceli zaželať svojim konkurentom?

 

Aby  do predvolebného boja medzi nami kandidátmi nezaťahovali ľudí okolo nás. Netreba útočiť na kňaza, je to dehonestujúce.

 

Jednou z mojich priorít je ZLEPSIP SPOLUPRACU OBECNEHO URADU S FARSKYM URADOM, su tu dva svety, ktore nesmu superit ako teraz v osobe p. byvaleho starostu a p. farara, nesmu lietat srapnely z uradu na faru!!! Za mojho posobenia sa to nebude moct stat!!!

 

Laťák Peter

Diskusná téma: Prečo ísť VOLIŤ?

Dátum: 18.11.2010

Vložil: Iveta

Titulok: Babín

konečne napísané konkrétne veci a veci naozaj potrebné pre Babín, veľmi sa mi páči že ste odhalili aj svoje súkromie. Všetko to má zmysel a preto je to dobré

Pridať nový príspevok