Obcianske zdurzenie Orava Fenix

Obcianske zdurzenie Orava Fenix