Demokracia v praxi = Babín

 

https://latak.blog.sme.sk/c/273056/Exempla-trahunt.html

 

Reakcia starostu Laťáka na separáciu veľkokapacitných kontajnerov v Babíne OR 15 07 (1)

 

SEPARÁCIA ODPADU

Vážení občania.

Chceli by sme Vás oboznámiť o problémoch súvisiacich so separáciou odpadu v našej obci. Rovnako Vám chceme navrhnúť riešenia ako znížiť vysoké náklady na odvoz komunálneho odpadu z kontajnerov v obci. Už dosť dlhý čas vznikali v obci čierne skládky z dôvodu, že občania nemali kde vysýpať komunálny odpad. Tieto čierne skládky sa tvorili na verejných priestranstvách, ale aj v prírode, kde okrem zápachu, ohrozovali a nepríjemne pôsobili na človeka a prírodu. Rovnako za tieto skládky nám ako obci hrozila od Obvodného úradu životného prostredia pokuta vo výške 16 000 €. Za posledné mesiace sa nám vďaka 17- tím zamestnancom na Ocú podarilo všetky tieto divoké skládky odstrániť a tým odvrátiť hrozbu 16 000 covej pokuty. Od apríla tohto roku sa naša obec rozhodla zaobstarať 8 kontajnerov, aby sme zabránili vznikaniu ďalších skládok, avšak náklady na odvoz kontajnerov sú privysoké. Za štvrťrok je to približne až 3000 €. Kvôli tomu sme museli v posledných dňoch prostredníctvom zamestnancov OcÚ triediť odpad v kontajneroch. Zamestnanci našej obce po vytriedení kontajnerov zistili, že sa tam nachádzalo približne 20% biologicky rozložiteľného odpadu, čiže seno, tráva, hlina, tehly, kvadry, betón, malta, dosky , konáre a taktiež veľa recyklovateľného skla, plastov, pneumatík a elektrospotrebičov, ktoré sa dajú odovzdať iným firmám zadarmo. Tým pádom si obec zníži svoje vysoké náklady na odvoz kontajnerov. Preto by sme Vás chceli poprosiť, aby ste plastové obaly z nápojov a iných potravín , plastové obaly z kozmetiky a čistiacich prostriedkov , plastové vrecia a akékoľvek fólie, rovnako nápojové kelínky , prepravky a akékoľvek úlomky z plastov dávali do vriec na separovaný odpad, ktorý pravidelne mesačne z vašich domov zbierajú naši zamestnanci na traktore. Takže žiadame Vás, aby ste plasty nehádzali do kontajnerov, ale do vriec, ktoré od Vás pravidelne vyzdvihujeme. Rovnako Vás prosíme, sklo odkladajte do kontajnerov na sklo, ktoré sú rozložené po obci. Starosta obce sa snaží zabezpečiť ďalšie kontajnery na sklo, ktoré v blízkej budúcnosti budete mať k dispozícii. Rovnako Vás veľmi naliehavo žiadame, aby ste hliníkové obaly z piva redbullu , konzeriev a iné kovové obaly z potravín takisto triedili osobitne do ďalšieho vreca. Tieto hliníkové obaly z piva, nealko nápojov, konzeriev a ďalšie kovové obaly, budeme zbierať počas zberu plastov. Čo sa týka elektro odpadu, žiadame Vás, aby ste ho zatiaľ ponechali doma a my z OcÚ onedlho zorganizujeme zber starých elektrospotrebičov. To znamená chladničky , práčky , sporáky , vysávače, rádia , televízory , mikrovlnky , ventilátory, fritézy , fény, kávovary, mlynčeky , videa , hriankovače, mobily , počítače, žehličky, vŕtačky a podobne budeme zbierať onedlho. Preto Vás prosíme zatiaľ ich neodkladajte do kontajnerov. Takto by sme ušetrili ako obec až 30% z nákladov na odvoz kontajnerov to jest približne 1000 € za polrok. Veríme, že chápete riziko vysokých nákladov, ktoré nám nedovolia urobiť iné prospešné veci pre obec. Sme si istí, že od teraz budete triediť odpad podľa našich pokynov. Týmto by som sa Vám chcel ako starosta obce dopredu poďakovať za porozumenie a spoluprácu aj v mene zamestnancov, ktorí na základe Vášho nesprávneho konania musia kontajnery triediť.

Divoké skládky v Babíne pred nami.....

 

https://www.babin.sk/sk/index.php?ids=68&subaction=galeria&id=18

 

 

Divoké skládky v Babíne po nás....

 

https://www.babin.sk/sk/index.php?ids=68&subaction=galeria&id=19