Naše cesty...

 

Vážení občania

 

Ako určite mnohí viete, v týchto týždňoch Obvodný úrad v Námestove opätovne vyhlasuje III. stupeň meteorologickej výstrahy. Je to kvôli intenzívnemu vetru a sneženiu. Kvôli týmto faktorom sme sa v obci za pomoci obecných zamesntnacov snažili bojovať proti živlu prírody a opravovať poprepájané vedenie verejného osvetlenia, čo by už malo fungovať v poriadku. Rovnako sa pre Vašu bezpečnosť a pohodu snažíme promptne čistiť miestne komunikácie. Minuli sme už dve fúry posypového materiálu a postupne načíname tretiu. Obecný traktor napríklad dnes mal až dva výjazdy kvôli odstraňovaniu mokvajúceho snehu, ktorý Vám zťažuje cestovanie autami. Obecné chodníky pri hlavnej ceste sme očistili a posypali posypovým materiálom. Zamestnanci Obecného úradu aktívne odpratávajú nahrnutý sneh z Vašich chodníkov a vstupov do dvorov priebežne. Rovnako sa snažíme čistiť i slepé uličky a zabezpečovať tak podľa našich rozpočtových finančných možností starostlivosť o naše spoločné miestne komunikácie. Verím, že cítite našu starostlivosť.  Pre tých, ktorí nemajú čas pozrieť si našu prácu v celej obci ponúkam krátky zostrih nášho spoločného snaženia pre Vás.

 

Váš starosta Laťák