XI. zasadnutie OZ Babín

 

Vážení spoluobčania, v rámci projektu otvorená samospráva uverejňujem návrhy uznesení obecného zastupiteľstva v Babíne.

 

Starosta Laťák

Navrh Uzneseni Oz Babin December 2011