OcÚ Babín Vás žiada o pomoc...

 

Vážení spoluobčania, dovoľte, aby som Vás požiadal o pomoc. Vo štvrtok 08/09/2011 mi vlastnik dvoch zvierat ohásil ich úhyn. Video, ktoré som následne nasnímal zachytáva následky a možné príčiny. Obecný úrad v Babíne sa miestnym zisťovaním snažil dopátrať medzi iným aj k totožnosti vlastníka bieleho psa, ktorého kadáver vidieť na videu nižšie. V prípade, že je Vám tento pes povedomý a viete, kto je asi jeho vlastníkom, prosím ohláste to na OcÚ Babín emailom, telefonicky alebo osobne. Za Vašu pomoc pri snahe pomôcť vlastníkovi zvierat Vám vopred ďakujem.

 


Starosta Laťák

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčania. Dnes, 09/09/2011 bol opätovne videný hnedý pes, vlčiak v lokalite Bučina v obci Babín nad domom p. Kuklu a p. Svitekovej. Videozáznam si môžete pozrieť nižšie. Prosím tých, ktorí tušia, kto je vlastníkom tohto túlavého psa, aby to ohlásili na obecnom úrade v Babíne emailom, telefonicky alebo osobne. 


Starosta Laťák