Odpočet 2011

 

 

Prvý krok odpočtu za rok 2011 starostu Laťáka

 

Vážení občania

 

V rámci projektu transparentná obec a v rámci mojej úprimnej snahy informovať Vás čo najviac a čo najobjektívnejšie a čo najzrozumiteľnejšie o hospodárení Vašej obce som sa rozhodol, že urobím odpočet môjho pôsobenia za prvý rok v čestnej funkcii Vášho starostu. Rozmýšľal som nad tým, čo by mal byť najdôležitejší a zároveň najrukolapnejší ukazovateľ úspešnosti pôsobenia akéhokoľvek starostu. Zatiaľ som presvedčený, že medzi inými to určite má byť prínos mimorozpočtových peňazí pre svoju obec.  Som presvedčený, že popri iných dôležitostiach v obci sú to nadobudnuté dotácie mimo tých peňazí, ktoré obec dostáva paušálne z Vašich daní cez daňové úrady a Ministerstvo financií.  Obec Babín dostáva pravidelne každý rok okolo 285 000 € zo štátu cez Vaše dane.  Z archívu obecného úradu sme vybrali záznamy o dotáciách, ktoré sa podarili v obci získať od roku 2007, preto Vám ponúkam graf, ktorý ukazuje koľko mimorozpočtových peňazí sa nám do obce podarilo získať. V roku 2007 to bolo 1 494 €, v roku 2008 to bolo 996 €, v roku 2009 to bolo 14 850 € a v roku 2010 to bolo 103 833 € mimo dotácie na rekonštrukciu školy, ktorá bola rovnaká ako v roku 2011, čiže dotácia na rekonštrukciu školy 2010 cca 190 000  € a v roku 2011 cca detto 190 000 €.

               V roku 2011 sa podarilo získať mimo tých prostriedkov na rekonštrukciu školy, plus 108 839 €, čo je  cca 3 278 884 starých slovenských korún.  Obec má v prepočte na koruny ročný prídel od štátu približne 8,5 milióna korún.  Tohtoročné dotácie mimo tohto pravidelného prídelu z daní od štátu teda boli 3,2 milióna korún, čiže tvoria až  cca 38 % z ročného rozpočtu Vašej obce. To znamená, že sme vďaka našej aktívnej činnosti získali o 38 % viac peňazí, než by sme mali bez našej aktivity v obci. K ôsmim miliónom  tri milióny naviac.  Graficky to znázorňuje graf nižšie.

 

Váš starosta Laťák

 

 

Dotacie Vybavene Starostami Pre Babin Za Poslednych 5 Rokov