Dotácie 2011

 

 

Vážení spoluobčania

 

V rámci projektu Transparentný Babín a  v rámci môjho odpočtu činnosti za rok 2011 Vám predstavujem výpis z obecného účtu, kde sú vybrané prevody dotácií za tento kalendárny rok. Sú to dotácie na morena zamestnancov, kde v tomto roku pretieklo z Európskeho sociálneho fondu cez účet Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny na obecný účet obce Babín cca 46 000 €. Zvyšných 10 000 €, ktoré sme vyplatili na mzdy Vašim spoluobčanom pretečú v prvom štvrťroku 2012, čim je sumárna suma dotácie proti nezamestnanosti v Babíne neuveriteľných 56 000 €, čiže cca 1,7 milióna starých slovenských korún. Tieto peniaze by do predajní potravín v Babíne nikdy neprišli cez výplaty našich spoluobčanov, ktorí by inak boli nezamestnaní. Tatko pre nás ostatných vytvárajú reálne hodnoty, hodnoty čistoty obce, údržby zamrznutých chodníkov a pomoci seniorom ako i iné protipovodňové práce počas tých 6 mesiacov ich zamestnania na obecnom úrade. Je dobré vyzdvihnúť, že takto naši spoluobčania zároveň platia zo svojich miezd, ktoré idú prevažne z EU peňazí, tomuto štátu riadne dane a odvody. Čiže stávajú sa plnohodnotnými tvorcami hrubého domáceho produktu Slovenska, ako ste nimi Vy, čo pracujete vo fabrikách a výrobných závodoch. Morena, ako voláme u nás v Babíne protipovodňové aktivity, majú veľa kladných stránok, ktoré si človek na prvý pohľad neuvedomuje. Teší ma, že sa nám podarilo urobiť tento dobrý a všeobecne prospešný krok na minimalizovanie nezamestnanosti v Babíne v roku 2011. Každý kto chcel v roku 2011 mohol  v Babíne pracovať. Nezamestnanosť sme tým znížili na nulu. Tento rok tomu bohužiaľ úplne tak nebude, nakoľko schválený rozpočet na rok 2012 neráta s toľkým objemom doplatkov na morena zamestnancov a preto budeme nútení vyberať, čo je nemilé. Ale čo už, život je boj a nikto nepovedal, že férový. Budeme sa musieť prispôsobiť. 

Vo zverejnenom súbore nižšie zároveň vidíte prílev 20 000 €, čo je dotácia pre Babín na projekt Revitalizácia krajiny II. Tento sa nám trochu komplikuje kvôli sibírskym aj 30 stupňovým  mrazom týchto mesiacov, ktoré rovnako ako povalenie slovenskej vlády asi nikto nečakal.  Následkom týchto sibírskych mrazov nám zamrzli i pramene pitnej vody a preto musíme zabezpečovať dodávku pitnej vody cisternami. Mrzí ma, ale tento stav pravdepodobne potrvá minimálne do začiatku marca 2012. Preto tento projekt bude vyžadovať viac nášho času a snaženia, avšak peniaze naň už máme a to je to najdôležitejšie. 

Rovnako vo výpise z účtu Vašej obce môžete všetci vidieť cez 22 000 € na projekt I. fáza námestia v Babíne. V rámci tohto projektu sme realizovali už druhé verejné stretnutie, na ktoré sme si prizvali podľa plánu v projekte externého mediátora a čoskoro v obecnom rozhlase pozveme všetkých na druhé medializované verejné sedenie o predstavách, ako by malo vyzerať centrum Babína o 20 rokov. 

Taktiež okrem iného tam môžete vidieť prevod zo Slovenského plynárenského priemyslu ako podporu na nákup lipového dreva na každoročný rezbársky  plenér v Babíne, ako i dar poisťovne Allianz na reflexné pásky, ktoré vidím, že mnohí poctivo nosíte. 

Kvôli zákonu o ochrane osobných údajov sme vymazali čísla účtov iných subjektov ako naša obec alebo štátne inštitúcie, avšak v rámci transparentnosti sme ponechali popisy a sumy pre Vašu informáciu. Rovnako sme tento dokument dali certifikovane osvedčiť, čím zaručujeme vierohodnosť Vám ponúknutých údajov. 

 

Verím, že oceníte našu snahu o transparentnosť a otvorenosť pri riadení našej obce.

 

S úctou Váš starosta Laťák

 

 

 

 

 

 

 

Mat Na Oz Dotacie