PCP - Porovnania cien

 

Vážení spoluobčania

 

V rámci projektu Transparentná obec som sa rozhodol hneď pri svojom nástupe do funkcie starostu zaviesť na Obecnom úrade v Babíne prvky manažérstva kvality. Jedným z nosných prvkov manažérstva kvality ISO je v oddelení nákupu proces marketingového prieskumu pred nákupom. Porovnávania cenových ponúk, PCP, sú postupom, ktorý zahŕňa rozposlanie dopytu na tri dopytové portály: www.123dopyt.sk, www.aaadopyt.sk a www.katalogfiriem.sk. Tieto portály uverejnia náš dopyt, napríklad na 120 kusov nových tanierov do kultúrneho domu a dodávatelia zo slovenska zašľú svoje ponuky. Zriadenkyňa úradu v Babíne ich vloží do štandardizovanej MS Excel tabuľky, a starosta podpíše najvýhodnejšieho dodávateľa a tomu sa zašle následne vytvorená objednávka. Týmto overovaním sa zabezpeči hospodárnosť obstarávania od ceruzky po počítače na obecnom úrade kdekoľvek. Cez proces porovnávania cenových ponúk sme si vytvorili zoznam schválených dodávateľov a ďalšie nákupy v danom roku sa realizujú od takto vyselektovaného dodávateľa. Overovanie stavu trhu cez takýto marketingový prieskum pre daný sortiment, či dodávateľa robíme minimálne raz ročne. 

Verím, že oceňujete náš prístup k Vašim peniazom.

 

 

Starosta Laťák

 

 

PCP0001PCP 2

ROK 2012 PCP vybraté tovary a služby OcU Babín na rok 2012 ročné schválenie dodávateľa