PRIPOMIENKOVANIE VZN

 

Dobrý deň, vážení spoluobčania. Dovoľte, aby sme Vás oslovili s ponukou zúčastniť sa na vytváraní pravidiel obecného života. V obci sa riadime zákonmi. Keďže zákony z Národnej rady Slovenskej republiky sú tvorené aj pre mestá a vyššie územné celky, takzvané župy – preto si obce môžu uzákoniť podrobnejšie pravidlá. Tieto podrobnejšie pravidlá sa nazývajú všeobecnozáväznými nariadeniami. Sú to vlastne upravujúce poznámky k zákonom celej republiky.

 

Dospeli sme k názoru, že nakoľko sa v našej obci silne rozrástol problém s neuviazanými psami, je potrebné to riešiť. Veríme, že sa nám to časom podarí, rovnako ako sme vyriešili problém divokých skládok. Na obecnom úrade sme pre Vás za pomoci poslancov a niektorých aktivistov pripravili návrh obecného zákona o psoch. Uvedomujeme si, že pokiaľ čo možno najširšia verejnosť v Babíne nebude mať možnosť prečítať si tento návrh a dať svoje rozumné pripomienky, nebudú ľudia ochotní dodržovať tento dedinský zákon. Vieme, že čo si ľudia sami vytvoria, s tým sa aj cítia zajedno a to aj dodržujú, lebo si uvedomujú, že oni to vytvorili. Preto sme sa rozhodli upozorniť Vás na skutočnosť, že v obci navrhujeme zaviesť nový obecný zákon o chovaní zvierat so zameraním na psov. K tomuto obecnému zákonu o chove zvierat nás viedla aj skutočnosť, že pred časom sme našli v katastri obce niekoľko uhynutých tiel oviec.

 

Pre Vašu pohodlnosť sme uverejnili tento návrh na internete, kde môžete priamo vpisovať Vaše návrhy na zlepšenie tohto obecného zákona o psoch a my ho na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva s poslancami prediskutujeme. Dali sme to aj na internet, nakoľko mnohí z Vás sú dlhodobo v práci a k vývesnej tabuli obce sa nedostanú. Avšak v pohodlí domova nám určite pravdepodobnejšie napíšu ich pripomienky na zlepšenie nášho návrhu.

 Vieme, že väčšina z Vás cíti, že problém s túlavými a odviazanými psami v Babíne v skutočnosti máme. Všetci vieme, že kúsok za hranicou v Poľsku zúri besnota a túlavé psy ohrozujú Vás a Vaše rodiny. Zdravie Vašich malých detí, ktoré idú zo školy a boja sa veľkých neuviazaných psov je dôvodom pre ktorý Vás žiadame, aby ste si návrh všeobecnezáväzného nariadenia prečítali na vývesnej tabuli, alebo  na internete. Prípadne Vám vieme ochotne ponúknuť kópiu výtlačku návrhu tohto obecného zákona, ak oň požiadate zriadencov obecného úradu.

Verím, že spoločným zapojením väčšiny si dokážeme v Babíne prijať obecný zákon, ktorí bude väčšina obyvateľstva dodržiavať práve preto, lebo ona sama si ho vytvorila.

 

S prianím príjemného dňa zostáva starosta Laťák a poslanci obecného zastupiteľstva.