VZN o dotácii ZŠ s MŠ

 

 

 

 

Dobrý deň, vážení spoluobčania.

 

 

Dovoľte, aby sme Vás oslovili s ponukou zúčastniť sa na vytváraní pravidiel obecného života.

 

V obci sa riadime zákonmi. Keďže zákony z Národnej rady Slovenskej republiky sú tvorené aj pre mestá a vyššie územné celky, takzvané župy – preto si obce môžu uzákoniť podrobnejšie pravidlá.

 

Tieto podrobnejšie pravidlá sa nazývajú všeobecnozáväznými nariadeniami. Sú to vlastne upravujúce poznámky k zákonom celej republiky.

 

Dospeli sme k názoru, že nakoľko sa v našej obci rozrástol problém a diskusia ohľadne príspevku obce z Vašich daní na prevádzku ZŠ s MŠ v Babíne, je potrebné to riešiť. Veríme, že sa nám to časom podarí, rovnako ako sme vyriešili problém divokých skládok, či túlavých psov v našej obci. Na obecnom úrade sme pre Vás za pomoci poslancov a niektorých aktivistov pripravili návrh obecného zákona o dotácii pre ZŠ s MŠ Babín. Uvedomujeme si, že pokiaľ čo možno najširšia verejnosť v Babíne nebude mať možnosť prečítať si tento návrh a dať svoje rozumné pripomienky, nebudú ľudia ochotní akceptovať tento dedinský zákon. Vieme, že čo si ľudia sami vytvoria, s tým sa aj cítia zajedno a to aj dodržujú, lebo si uvedomujú, že oni to vytvorili. Preto sme sa rozhodli upozorniť Vás na skutočnosť, že v obci navrhujeme zaviesť nový obecný zákon o dotácii na školu z obecného so zameraním zvýšenie obecných peňazí v porovnaní s minulosťou. K tomuto obecnému zákonu o dotácii pre školu  nás viedla aj skutočnosť, že pred časom sa v obci rozpútala plodná diskusia na túto tému, ktorú chceme využiť na tvorbu pravidla do budúcna.

 

Pre Vašu pohodlnosť sme uverejnili tento návrh na internete, kde môžete emailovať Vaše návrhy na zlepšenie tohto obecného zákona o dotácii na školu a my ho na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva s poslancami prediskutujeme. Dali sme to aj na internet, nakoľko mnohí z Vás sú dlhodobo v práci a k vývesnej tabuli obce sa nedostanú a to hlavne v týchto sibírskych mrazoch, ktoré nám tohtoročná zima nadelila. Avšak v pohodlí domova nám určite pravdepodobnejšie napíšete Vaše pripomienky na zlepšenie nášho návrhu.

 

 Prípadne Vám vieme ochotne ponúknuť kópiu výtlačku návrhu tohto obecného zákona, ak oň požiadate zriadencov obecného úradu.

 

Verím, že spoločným zapojením väčšiny si dokážeme v Babíne prijať obecný zákon, ktorí bude väčšina obyvateľstva dodržiavať práve preto, lebo ona sama si ho spoluvytvorila.

 

Vážení spoluobčania. Dovoľte, aby som Vám predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Babín upresňujúceho podmienky dotovania školy na území obce Babín. Text návrhu nariadenia nájdete na vývesnej tabuli obce, ako i  na internete. Vaše pripomienky mi zasielajte na email adresu peterlatak@gmail.com, prípadne písomne do podateľne OcÚ Babín, alebo telefonicky na 0907860944, 0905569465, alebo osobne v kancelárii.

 

 

S prianím príjemného dňa zostáva starosta Laťák a poslanci obecného zastupiteľstva.


NAVRH NA PRIPOMIENKOVANIE VEREJNOSTOU VZN_ o výške dotácie na dieťa MŠ _1_.pdf (195,3 kB)

 

 

 

 

 

NAVRH NA PRIPOMIENKOVANIE VEREJNOSTOU VZN_ o výške dotácie na dieťa MŠ _1_