Reakcie na médiá - TA3 a iné

 

 

 

Vyhlásenie starostu Laťáka k médiám – TA3 a iné

 

Vážení spoluobčania dovoľte aby som reagoval na mediálne správy o našej obci z posledných dní.

 

               Dňa 12/03/2012 o 13:45 mi na môj súkromný mobil zavolal reportér televízie TA3 p. Peter Revus / viď fotografiu prijatých hovorov/

 

V reportáži bolo povedané:

„ V Babíne neďaleko Námestova chcú ľudia odvolať starostu.  Prekáža im jeho správanie, ktoré rozhádalo celú obec.  Podporili ich aj poslanci, ktorí mu vyslovili nedôveru a vyhlásili referendum na jeho odvolanie. Babínčanom na starostovi prekáža najmä jeho komunikácia. Na obyvateľov, ktorí majú opačný názor vraj podáva trestné oznámenia. Tie podávajú aj ľudia na starostu.

               Nie je pravda, že „ľudia chcú odvolať starostu.“  Je pravda že 7 z 9 poslancov na základe nepravdivých informácií pravdepodobne nezákonne 24/02/2012 vyhlásilo miestne referendum v obci Babín. Týmto konaním pravdepodobne 7 poslanci OZ Babín porušili starostove ústavné právo na rovnaký prístup k volenej funkcii.  V porovnaní k počtu obyvateľov obce Babín je počet 7 poslancov približne 0,48% počtu obyvateľov obce Babín, teda menej ako pol percento.  Nie je pravda, že : „ľudia chcú odvolať starostu.“  Je pravda, že niektorí ľudia chcú nahradiť starostu.  Je pravda, že ich pravdepodobným motívom je osobný a rodinný prospech.

 

               Nie je pravda, že podávam podania na obyvateľov, ktorí majú opačný názor. V prípade, že sa ku mne dostane oznámenie o konaní, ktoré vyhodnocujem ako možný priestupok, podľa zákona toto písomné  podanie od občana postupujem na Obvodný úrad v Námestove.  V prípade, žeby v mojom podaní išlo len o opačný názor človeka, ktorý sa mal dopustiť priestupku, Obvodný úrad by takéto podanie neriešil. Obvodný úrad väčšinu mojich podaní riešil  tým, že ich postúpil na Obvodné oddelenie PZ  v Námestove. Príslušníci PZ  podľa zákona dopytovali  možných svedkov daných činov, čo prirodzene dráždilo tých, ktorí boli dopytovaní.  Dovoľte  mi spýtať sa Vás, milí rodáci. Ak by sa nespravodlivosť konala voči Vám, alebo Vášmu dieťaťu, súhlasili by ste s tým, aby príslušné orgány platené z Vašich daní nekonali a to len  v záujme zachovania akéhosi „pokoja“  druhých ? Urobil som nesprávne, že som požiadal o pomoc políciu 10/02/2012, keď ma fyzicky napadol výrastok v noci pred obecným úradom ? /viď oznámenie o napadnutí druhou osobou od MUDr. Horeličana  a Potvrdenie OO PZ z 10/02/2012  ako i Potvrdenie z 12/03/2012 OO PZ Námestovo a fotografie  z napadnutia vo verejnej fotogalérii  /. Urobil som nesprávne, že som žiadal spravodlivosť keď p. Nuttová šírila oplzlosti o mojej osobe ? / viď  žiadosť o preverenie podozrenia z porušenia zákona/. Pani s ktorou drvivá väčšina z početných morena zamestnancov nechce pracovať ?  / viď žiadosť morena zamestnancov/

               Nie je pravda, že moje správanie rozhádalo celú obec !  Je pravda , že ako zásadový človek sa snažím o právo a poriadok a preto neposluhujem záujmom užších spoločenských skupiniek v obci - rodinkárstvu, ale snažím sa konať a rozhodovať vo verejnom záujme celej obce.  Je pochopiteľné a očakávateľné, že každá obec je rozdelená na obyvateľov, ktorí podporujú starostu a na časť tých, ktorí nepodporujú víziu súčasného starostu.  Je to kvôli nášmu slovenskému volebnému systému v samospráve, kde ten, kto získal najviac hlasov má podľa zákona štyri roky čas na to, aby sa legálnymi prostriedkami usiloval presadiť svoj predvolebný plán.  Obec bola rozdelená na dve časti už pri komunálnych voľbách v roku 2010, kedy sme riešili zásadnú otázku pre nás v Babíne a síce otázku vybudovania veterného parku v katastri obce Babín, viď bližšie: https://oravabezvrtul.webnode.sk/.  Obec Babín, ako každá obec,  bola a prirodzene bude vždy roztrieštená na niekoľko názorových skupín. Keby to tak nebolo, bolo by to sociologicky jedinečné a boli by sme možno jediný na svete. Ak je skupina viac ako 15 ľudí, zákonite sa triešti podľa osobnostných vlastností členov, sympatií, názorových podobností na menšie podskupiny. Tieto podskupinky medzi sebou prirodzene prichádzajú do konfliktu. Tak tomu je od praveku ľudskej spoločnosti. Je to jeden zo základných sociopsychologických poznatkov vedy.    Nie je pravda, že moje správanie samotné rozhádalo celú obec. Je pravda, že moje aktívne  vykonávanie  práce starostu vyvoláva zvýšenú pozornosť spoločnosti, ale to je očakávateľné ak berieme do úvahy, že môj predchodca bol pasívnym starostom a ja sa snažím byť aktívnym starostom.

               Nie je pravda, že väčšine prekáža môj štýl komunikácie. Je pravda, že pánovi riaditeľovi ZŠ Babín veľmi prekáža môj moderný elektronický štýl emailovej komunikácie, nakoľko na túto on nebol počas svojej dlhoročnej praxe naučený. Prekáža mu možno pre jeho vyšší vek a ťažkosť v takomto veku sa prispôsobiť na novoty.  Avšak emailový spôsob komunikácie je dnes samozrejmosťou a mal by byť samozrejmosťou aj v samospráve. Pomáha k jej zefektívneniu.

 

 

Pán František Nutta ( neúspešný kandidát na poslanca OZ v 2010) povedal:

“ Starosta je sám boh, to je to .“

 

               Nie je pravda, že sa správam bohorovne. Je pravda, že som zásadový a snažím sa presadzovať právo a poriadok.  Pre neúspešného poslanca v komunálnych voľbách sa to môže javiť nepríjemne a frustrujúco a preto asi má  voči mne negatívny postoj. Rovnako treba podotknúť, že p. František Nutta je členom jednej z rozšírených rodín s vplyvom v obci Babín a zjavne háji svoje skupinkové rodinkárske záujmy a nezáleží mu na verejnom záujme poriadku a spravodlivosti pre väčšinu.  Dôkazom toho, že sa ako starosta nesprávam arogantne je aj moja snaha vyhovieť požiadavkám poslancov. Poslanci ma okliešťujú v mojej práci obmedzovaním používania služobného automobilu a preto jazdím na pracovné cesty do Bratislavy aj vlakom. /viď cestovné doklady/.

 

Pán Milan Nutta ( krčmár) povedal: 

„ Mám 68 rokov, to som ešte takého starostu nezažil v živote.“

 

               Pri osobe pána Milana Nuttu sa mi v pamäti vynára spomienka z detstva, kde súčasný dekan v Dolnom Kubíne, vtedajší farár našej farnosti p. Pekarčík verejne na omši vyjadril pobúrenie nad tým, že p. Nutta sedí v kostole v prvej lavici a krčmu otvára počas omše a zvádza mládež k hriechu. Vodu káže a víno pije, povedal pán dekan.
              

               Rovnako si živo pamätám rozhovor so starým babinským šustrom. Ten mi pri jednej príležitosti farbisto opisoval súdne ťahanice o pozemky smerom do Hruštína s rodinou p. Nuttu. Kvôli údajným konexiám na justičný systém mal p. Nutta vraj zabezpečovať neúmerné súdne prieťahy avšak spravodlivosť nakoniec chválabohu zvíťazila.

               Tak tomu vraj nebolo v prípade môjho priateľa z detstva. Priateľa, ktorého som spomínal v mojom článku pred viac ako rokom v rámci boja proti vrtuliam. V úvode tohto  článku „ Nenávidím skrivodlivosť“ som písal o obeti záhadnej autonehody.  Autonehody, ktorá sa stala verejným tajomstvom našej obce, viď /https://oravabezvrtul.webnode.sk/horal-v-sko//.  Náčrtok rodinných väzieb, ktoré by v celoštátnom merítku boli hrubozrnnou korupciou ponúkam tu /sociogram rozšírenej rodiny s vplyvom/. V prostredí obce sa tomuto spletencu rodinných vzťahov hovorí rodinkárstvo. Toto je skutočná rakovina našej spoločnosti a aj v Babíne.

               Priznám sa Vám milí Babinci, ak človek ako pán Nutta o mne verejne do televízie prehlási, že takého starostu ako ja vo svojom živote nezažil, tak potom to od takého „morálneho“ človeka ako pán krčmár Nutta beriem len ako obrovské kladné vyznamenanie.  Lebo ak človek, ktorý je v našej obci symbolom klebiet a sebectva, človek, ktorý  celé svoje živobytie postaví na zisku z predaja legálnej drogy – alkoholu mládeži, človek, ktorý  zbedačuje Vaše rodiny ryžovaním z  alkoholizmu Vašich manželov,  ak tento človek sa postaví  na kanceľ – pred kameru a káže nám tu morálku, potom od takého kazateľa výtka, že som nevídaným starostom je pre mňa morálnym vyznamenaním. Ďakujem pán Nutta!

 

               Pán Milan Nutta ma nemá rád pre moju pravdovravnosť a odvahu poukazovať na nekalosti. Pán Milan Nutta ma oslovil pred mesiacmi s krikom,  prečo som zamkol bránu na obecnom dvore.  Informoval som ho, že je uzamknutá kvôli žiadosti mojich morena zamestnancov, ktorí si tam skladujú šrot, vyťažený  v potokoch pri protipovodňových opatreniach ( § 50 j z. 5/2004).  Žiadosť morena zamestnancov z 20/05/2011 prikladám tu / žiadosť morena 20/05/2012/ .  Kvôli tejto žiadosti a zákonu o ochrane obecného majetku som uzamkol bránu obecného dvora. Pán Nutta chcel prechádzať cez obecný dvor k svojmu pozemku za obecným úradom, ku ktorému sa však rovnako bezpečne môže dostať cez farský pozemok. Kľúče od farskej brány by som mu dal bez nutnosti podpísať hmotnú zodpovednosť. A práve tento dokument – hmotná zodpovednosť -  bol kameňom úrazu p. Nuttu.  Pán Nutta nebol ochotný podpísať hmotnú zodpovednosť, ako podpísali desiatky morena zamestnancov a aj ja ako starosta / viď tu/.  Zamrzelo ma, že pán Nutta sa správa akoby bol viac človekom než desiatky jeho spoluobčanov – morena zamestnancov. Navrhol som mu preto, aby vždy keď bude potrebovať priechod cez obecný dvor zavolal mne, referentke, ktorá býva blízko obecného úradu, alebo osvetárovi a my mu do páru minút bránu otvoríme. Pán Nutta to odmietol s opovrhnutím voči mne ako mladšiemu mužovi hovoriac, že čo chcem, veď on tu bol dávno predomnou.            

  Potom pán Nutta násilne otvoril obecnú bránu a poškodil tým bránu aj kovanie. Spôsobil tým obci škodu a ja som to nahlásil polícii. Polícia to vyšetrovala a pán Nutta si najal advokáta aby so mnou v jeho mene jednal. Pán advokát navrhol zmluvu, ja som ju upravil, aby bola výhodná pre obec Babín a pán Milan Nutta ju odmietol podpísať. /viď tu/ Následne ma moji morena zamestnanci opätovne podporili a požiadali, aby som ponechal bránu obecného dvora uzamknutú.  Som presvedčený, že konám správne a obhajujem verejný záujem obce Babín a väčšiny jej obyvateľov proti arogancii a svojvôli nemorálneho a hrubého krikľúňa, ktorý teraz mobilizuje svoju rozšírenú rodinu proti mne len kvôli osobnej pomste.

 

Pani Kristína Babinská povedala: „Problém podľa mňa je v tom, že náš starosta je prísny.“

Pani Frančáková povedala:  „ A s tým, že je prísny je dobrý.“

Súhlasím, s p. Babinskou a p. Frančákovou. Nezaujatému pozorovateľovi podotýkam, že p. Babinská požíva v obci Babín veľkú spoločenskú vážnosť so svojim manželom. Ako jedni z mála stále aktívne hospodária na veľkých plochách pôdy. Sú symbolom pracovitosti a tých zemitých hodnôt, ktoré sú typické pre nás Babincov.  Pani Frančáková je sveta znalá seniorka, ktorá sa nebojí povedať si svoj názor aj v pokročilom veku.
 

Pani Kristína Babinská povedala: „ A každý musí dodržiavať zákon.“

To vnímam ako samozrejmosť.

 

 

Pán Juraj Kubas povedal:

„ Otvorene poviem, direktívne alebo až despotické názory, alebo despotické vedenie.  To v tomto demokratickom štáte neexistuje.“

               Veľmi nemilo ma zamrzeli slová pána Juraja Kubasa, riaditeľa našej školy. Nemilo ma zamrzeli aj kvôli tomu, že ja som jeho bývalým žiakom z našej obecnej základnej školy. Je pravda, že k zamestnancom som vyžadovačný, ale spravodlivý. Vždy som si v živote vážil učiteľov, profesorov a zamestnávateľov, ktorí boli prísni, ale spravodliví. I keď priznávam, že počas štúdia alebo práce pod nimi som reptal, ale post facto som im bol vďačný za životnú lekciu, z ktorej dnes čerpám.   Prácu považujem za vytváranie hodnôt a vracanie „tretieho groša“ spoločnosti späť. Rovnaký prístup vyžadujem aj od podriadených, medzi ktorých do určitej miery patrí aj riaditeľ Kubas, ako štatutár rozpočtovej organizácie, ktorá podlieha obecnému úradu.  Pri prekvapení, ktoré som prežíval počúvajúc jeho verejné televízne vyjadrenie o mojej osobe som si spomenul na prípad, kedy vraj pán riaditeľ nazval kuchárky školskej jedálne „dementnými  ženami“. Keď sa tieto sťažovali u mňa ako starostu, tak on despoticky potrestal ich predstaviteľku tým, že ju presunul do horších kancelárskych priestorov. /viď  celú email komunikáciu v danej veci/

                Možno to urobil len v rozčúlení, v rozčúlení z toho, že kuchárky poukázali na ďalšie nekalé rodinkárstvo, ktoré pán riaditeľ v škole praktizuje. Možno ich rozhnevalo to, že aj to malicherné okno do jedálne musel zasa robiť len a len jeho zať a v dedine je niekoľko ťažko pracujúcich živnostníkov. Tí sú menej ľudia ako riaditeľovi príbuzní?

               Ako staršieho človeka som si ho donedávna vážil. Ale nepríjemné pracovné skúsenosti s ním ma na moje sklamanie  presvedčili, že sa pravdepodobne blíži k svojmu profesnému podvečeru a mal by uvoľniť miesto niekomu mladšiemu.  Alebo aspoň niekomu, kto bude zvládať pracovný stres bez toho, že bude deptať svojich zamestnancov ako to dokázateľne robí  práve on sám.  Po skončení jeho vystúpenia v reportáži som mal pocit, že : „zlodej kričí, chyťte zlodeja!“.

               Čo ma rovnako nemilo prekvapilo bola reakcia manželky p. riaditeľa Kubasa / mimochodom poslankyne OZ, ktorá hlasovala za moje odvolanie/ teda reakcia na moju snahu prekontrolovať faktúry za nákup uhlia v škole.  V tomto rozladenom období mi prirodzene volá veľa ľudí z obce a ohlasujú mi mnohé nekalosti, avšak prajú si zostať v anonymite. Nakoľko ma poslanci zaviazali uznesením neriešiť na zastupiteľstve anonymné podania snažím sa ako starosta v rámci svojej pôsobnosti robiť aspoň akú takú  kontrolu.  Jedna postaršia občianka, ktorá dlhodobo pracovala v škole mi ohlásila, že v škole a na obecnom úrade sa to pred mojím pôsobením roky rokúce robilo tak, že sa objednalo viac uhlia ako bolo potrebné a odviezlo sa „niekomu“ domov pre súkromné účely.  Neverím hneď všetkému, preto som poveril zamestnancov aby urobili tabuľku z kníh faktúr, čo sa týka nákladov na uhlie na obecnom úrade. Ako vidíte tu / viď tabuľku a graf/  počas poslednej tohtoročnej sibírskej zimy, kedy boli 30 stupňové mrazy,  sme spotrebovali uhlia za menej ako počas slabej zimy, kedy do polovice vykurovacieho obdobia kúril na obecnom úrade môj predchodca. Tohtoročná zima bola najmrazivejšia za posledných desať pätnásť rokov. A predsa minulo sa v tej istej budove bezozmien omnoho menej uhlia. Prečo? Žeby preto, že nový starosta nekradne uhlie?  To ma presvedčilo o tom, že tu možno naozaj dochádzalo v minulosti ku krádežiam. Preto som požiadal listom riaditeľa školy o rovnaké dáta / viď žiadosť  zo 16/03/2012/.  Podozrivé je, že keď mi mal riaditeľ školy dodať ním prisľúbené faktúry / dňa 21/03/2012/ napísal mi zasa že nedodá /viď odpoveď z 21/03/2012/. Som stále viac a viac presvedčený, že zatĺka.  Zatĺka  ešte vo svetle toho, že kuričom v škole je protežovaný synovec jeho manželky, poslankyňe OZ p. Kubasovej. Pomaly  nadobúdam presvedčenie, že pán riaditeľ prekukol môj kontrolný zámer a teraz sa snaží zaretušovať stopy a preto dané dokumenty nechce dodať.

               Pani poslankyna Kubasová, v rámci politického boja proti mne, rovnako ako jej manžel,  ide cez mŕtvoly. Ako dokazuje výpis elektronickej komunikácie s  mojim kolegom z bývalého zamestnania / viď tu/, p. Kubasová sa neštíti ako podnikateľka v gastronómii - dodávateľka stravy pre firmu môjho predošlého zamestnávateľa okato a tendenčne hľadať akúkoľvek špinu.  Špinu, ktorú potom pomocou obecnej informačnej agentúry „Kostolník a spol“  farizejsky šíri po obci pred referendom v jasnom záujme očierniť ma.  Chápem ich motiváciu. Ako dokazuje náčrt ich rozvetvenej rodiny  v Babíne /viď sociogram rodiny s vplyvom/  rovnako ako iným im vadí, že šliapem na päty jej manželovi, nastrčenému riaditeľovi obecnej školy, z ktorej si oni urobili rodinnú zamestnávaciu agentúru. 

 

Pani Baloghová povedala:

„ Podľa Okresného riaditeľstva policajného zboru  v Dolnom Kubíne, od novembra 2010 doposiaľ, prijali celkom 35 oznámení. „

               K vyjadreniu p. Baloghovej treba uviesť, že som reálne začal starostovať až v januári 2011 a z jej vyjadrenia nie som schopný určiť o ktorých oznámeniach hovorí. Bolo podaných veľa oznámení na túlavé psy, ako i na iné priestupky.  Je pravda, že oznámení z obce Babín je viac než po minulé roky pôsobenia môjho pasívneho predchodcu a viac ako z iných obcí. Predpokladám, že to je kvôli tomu, že zatiaľ ešte nie som „ vyhoretým“ starostom a snažím sa v priemere dve podania mesačne riešiť. V obci s 1400 obyvateľmi je prirodzené, že sa niečo zomelie dva krát do mesiaca. Zároveň treba povedať, že ľudia, ktorých sa tieto podania týkajú by sa dali porátať na prstoch dvoch rúk. Pretože tí, ktorí porušujú zákon to robia opakovane a je ich veľmi málo, ale sú aktívni.  Čiže nič nové pod slnkom.  Práve kvôli nejasnosti, ktoré v danej TA3 reportáži spôsobilo zaradenia vyjadrenia p. Baloghovej som požiadal  Ministerstvo vnútra o stanovisko.  Jedná sa o stanovisko, v ktorom chcem, aby mi príslušné štátne orgány objasnili, či teda mám riešiť dané podania, alebo nie. V prípade, že mi štátne orgány odporučia neriešiť podania, určite budem ich inštrukcie reštpektovať. / viď žiadosť o stanovisko/.

 

Ďalej....

 

 

O našej obci sa písalo aj v dvojtýždenníku Oravec, ktorý by som rovnako rád doplnil.

 

 

V článku medzi iným odoznelo:

 

 

POSLANCI V TELEFÓNE RAD ZA RADOM UVÁDZALI DOVODY ZANEOPRÁZDNENOSTI...

REAKCIA STAROSTU:

Je otázne prečo sú všetci poslanci tak zaneprázdnení, že neodpovedajú televízii ani novinám … neboja sa ? A ak sa boja, čoho sa boja ? Neboja sa následkov neprávd ktoré verejne prehlásili ?

Poslanci sa možno nevyjadrili pre média o ich dôvodoch  na odvolanie starostu možno práve preto, že ich dôvodmi sú  v skutočnosti len ich súkromné spory so starostom.

 

 

 

ROVNAKO REAGOVALA AJ OĽGA KUBASOVÁ PONÁHĽAJÚCA  SA ZA OSOBNÝMI POVINOSŤAMI, ODMIETNUTIE OSTATNÝCH VŠAK ZDOVODMNILA TÝM, ŽE SA POSLANCI VYJADROVAŤ NEBUDÚ  Z OBÁV ŽE STAROSTA ZASA PODÁ TRESNTÉ  OHLÁSENIE....

REAKCIA STAROSTU:

Ak vravia pravdu nemajú sa čoho báť, alebo  skutočnosť že sa boja dokazuje že nevravia pravdu?

 

 

VYHLÁSENIE K SITIUÁCII V BABÍNE POSKUTNÚ MÉDIAM NESKOR...

 REAKCIA STAROSTU: Kedy  neskôr? Až po  referende ? Na čo čakajú ? Ja ako starosta som zverejnil moje vysvetlenia ,  zorganizoval už 3 verejné hovory, kde to ľuďom verejne vysvetľujem a poslanci stále nič? Nie je to strach z rozliateho mlieka, ktoré v obci spôsobili ? Nezdá sa im že občania si zaslúžia vedieť aj ich názor, ak nejaký majú ?

 

POMALY VYŠE POL DEDINY BOLO NA VYŠETRENÍ U POLICAJTOV...

REAKCIA STAROSTU: Pol obce je 1450 ľudí delené  dvoma,  čiže približne 725 obyvateľov . Ak bolo riešených 30 ľudí aj so svedkami, tak to je veľa. Väčšinou to boli ľudia, ktorí opakovane porušovali pravidlá. Čiže ani nie 4 percentá obyvateľov  obce  boli vďaka starostovi preriešení. Tieto podania neboli podávané z vôle starostu ale kvôli povinnosti vyplývajúcej mu zo zákona.

 

NEMÁ SPRÁVANIE AKO ČLOVEK KU ČLOVEKU....

REAKCIA STAROSTU: Ak by som ako starosta bol neľudský, tak by som nepresviedčal poslancov, aby sme pomáhali vdove so 4 deťmi p. Gáborovej tým, že sme jej vyplatili 400 € podporu  z obce a tým že som jej pomáhal poskytovaním internetu  na obecnom úrade. Práve  vtedy všetci poslanci reptali voči  mojej ľudskosti,  voči ľudskosti pre vdovu.  Ak by som bol neľudský nepresadzoval by som, aby sme z obce doplácali na stravu starým ľuďom v dedine, takzvaný „tretí groš“. Ak by som bol neľudský nepožičiaval by som ľuďom v núdzi z obce  svoje súkromné peniaze. Ako starosta zamestnávam cez 20 ľudí a ešte svoje súkromné peniaze požičiavam núdznym z obce, aby som im ešte viac pomohol. Je toto správanie neľudského človeka ? Posúďte sami.

 

ŽEVRAJ MÁM 10 VYVOLENCOV....

REAKCIA STAROSTU: Áno mám morena zamestnancov, ale to nie sú vyvolení, ale tí, ktorí chceli dobrovoľne pracovať. Pracovať mohli prísť  úplne  všetci. Vyhlasoval som to v rozhlase, uverejňoval na webstránke aj v obecných novinách. Nikto zo zamestnaných nie je mojim rodinným príslušníkom.

 

AK BY MU NIEKTO OPONOVAL ALEBO TVRDIL INE ČO TVRDÍ ON, UŽ JE ZLE, UŽ BY BOL V NEMILOSTI...

REAKCIA STAROSTU: Na prvom verejnom hovore padlo veľa názorov od oponentov s ktorými som ako starosta nesúhlasil a nikomu sa nič nestalo.  To dokazuje opak.

 

NEBOL BY ZLÝ  STAROSTA KEBY VEDEL JEDNAŤ S ĽUĎMI....

REAKCIA STAROSTU: Občania možno nevedeli že som presadzoval 400 € dar pre vdovu so 4 deťmi, že som jej daroval aj svoje súkromné peniaze a všemožne som jej pomáhal na úradoch. Občania možno nevedeli ,že v obci pre núdznych fungujem ako banka so svojich súkromných peňazí. Poslanci sa ma na zastupiteľstve ako starostu verejne pýtajú, kde spím, ale tieto ľudomilné veci ich nezaujímajú ? Prečo  asi ? Nesledujú tým svoje súkromné ciele – stať sa starostom?

 

DAČO MU POVEDIA A UŽ JE PRI POLICAJTOCH....

REAKCIA STAROSTU: Políciu som oslovil len vo vyhrotených prípadoch a síce keď krčmár vyvalil obecnú bránu a keď ma mladý výrastok fyzicky napadol pred obecným úradom. Vy by ste to neurobili ? Vy by ste si to nechali páčiť ? Ostatné veci preposielal na políciu Obvodný úrad, nie ja.

 

MAL  BY SOM DOSTAŤ DIPLOM A NIE MA IDÚ ODVOLAŤ....

REAKCIA STAROSTU: Pod mojim vedením naša obec vyhrala celoslovenskú súťaž Enviro obec roka 2011. Zároveň kvôli tomu ,že sa snažím presadzovať otvorenú samosprávu Transparency International ma považuje za jedného z najotvorenejších starostov .Vo voľbách som ako kandidát nováčik za  politické hnutie  získal neuveriteľných 818 hlasov a moje politické hnutie skončilo  v  Babíne už tretie v poradí. Obec som zdedil v červených číslach a prvý rok som ukončil s úsporou jeden a pol milióna korún a dotáciami 3,5 milióna korún. Sú toto zlé alebo dobré výsledky starostu? Posúďte sami. 

 

STAROSTA SA SNAŽÍ  VIESŤ BABÍN INAK...

REAKCIA STAROSTU: Od vyhlásenia referenda poslancami som zorganizoval 3 verejné hovory na ktoré  som pozval všetkých  občanov aj poslancov. Len pár poslancov sa zúčastnilo  prvého verejného hovoru  a ostatné odignorovali. Poslanci a manžel poslankyne - riaditeľ základnej školy  doposiaľ ani neodpovedali na zverejnený otvorený list  p. Babinskej , ktorá vystúpila aj v reportáži televízie TA3.            Na záver chcem podotknúť, že ja ako starosta nehájim svoje súkromné záujmy ale záujmy obce Babín a väčšiny občanov. Poslanci a riaditeľ hája len záujmy svojich rozšírených rodín, čo je pre väčšinu  škodlivé rodinkárstvo  a nie skutočný záujem väčšiny občanov Babína. Dovoľte mi ešte povedať, že rozhodnutie nechávam na čitateľoch. Vyberte si čomu viac veríte či mojej  otvorenej  komunikácii alebo zatĺkaniu poslancov a riaditeľa školy.

 

Vážení spoluobčania, skúste si urobiť svoj vlastný názor na to, čo chcete v Babíne. Či sa Vám páči moje vedenie k spravodlivosti, alebo nie. Ja dávam od toho ruky preč. Je to na Vás. Rozhodnite sami, či konám proti verejnému dobru väčšiny z nás. 

 

Starosta Laťák

 

 

REAKCIA NA ČLÁNOK: V Babíne chcú odvolať starostu

https://orava.sme.sk/c/6287487/v-babine-chcu-odvolat-starostu.html

 

Reakcia na článok

Ďakujem za podporu....

 

 

Podpora v Boji Za Obecnu Spravodlivost