Škola Babín

 

 

Osveta ohľadne témy „rozpočty“....

 

 

Vážení spoluobčania, dovoľte, aby som Vám predstavil niekoľko tabuliek a grafov. V rámci mojej snahy o transparentnosť som si sadol a trochu počítal a rád by som sa s Vami, mojimi rodákmi o pár poznatkov podelil a rád by som Vás ako svojich rodákov  v rámci rozpútania verejnej diskusie požiadal o Váš názor, ako Váš starosta, ktorému záleží na mienke občanov.

 

Nedávno som uverejnil v novinách aj na mojom blogu článok, ktorý čo to chce vysvetliť ohľadne školského rozpočtu, teda rozpočtu základných škôl, a teda aj tej našej v Babíne. Môj článok, ak ste ho nemali možnosť prečítať nájdete na : https://latak.blog.sme.sk/c/285514/Rozpocty.html

Zisťoval som si medzi ľuďmi, čo kto vie, či akú má predstavu o financiách, ktoré idú do školstva a do obce. Prekvapilo ma zistenie, že ľudia v obci predpokladajú rádovo nižšie sumy, ktoré z ich daní idú do obecného a školského rozpočtu.  Prekvapilo ma, že ľudia si myslia, že ide o desiatky eur a nie o milióny korún. Preto som sa rozhodol,  aj týmto mojím osvetovým článkom a prepočtami trochu poodhaliť Pandorinu skrinku financovania aj našej obecnej školy v Babíne v horizonte niekoľkých rokov.  Vyhľadali sme na obecnom úrade čo možno najstaršie doklady o financovaní školy a vytvoril som z týchto archívnych podkladov čo najzrozumiteľnejšiu excelovskú tabuľku pre Vás, moji spoluobčania.

 

To na čo by som rád poukázal je skutočnosť nepomeru medzi prostriedkami, ktoré sa spotrebujú z daní pracujúcej Slovače na školstvo a na údržbu a aký taký rozvoj ich obcí.  Mňa osobne to tiež prekvapilo. Ako som už naznačil vyššie mnohí ľudia si myslia, že rozpočty školy a obce sú v desiatkach tisíc euro. Avšak oni sú v miliónoch korún. 

 

               Tabuľka nižšie Vám predostiera porovnanie dotácií, čiže príspevkov z obecného rozpočtu pre našu školu  od roku 2005 do roku 2012. Prečo od roku 2005? Nakoľko od toho obdobia začína obec spravovať školu skrz delimitačný/ odovzdávací protokol/ rozhodnutie Ministerstva školstva SR.  Štátni predstavitelia usúdili, že bude účinnejšie decentralizovať štát, preniesť zodpovednosť a financie na nižšie úrovne štátu, na obce a mestá.  Bol to dobrý krok, lebo decentralizácia, čiže prenos práv a zodpovedností nižšie v spoločnosti vždy pomôže vyššej kontrole a efektivite.  Teraz len treba tú možnosť využiť a zobrať zodpovednosť. 

               Ako vidíte v tabuľke nižšie dotácie našej škole aj na škôlku v roku 2005 boli 34 489 €, potom vyhupli na skoro 60 000 € v roku  2008, čo je v prepočte dva milióny korún a v 2011 nám vyhupli až na 92 881 € podľa účtovného oddelenia Obecného úradu v Babíne. Na rok 2012 navrhujeme my, p. účtovníčka a starosta dať škole so škôlkou až 59 500 €, avšak škola požaduje až 79 500 €, čo sa nám zdá nespravodlivé voči ostatným obyvateľom obce. Napríklad, keď som sa spýtal morena zamestnancov a ich rodín, či by súhlasili s tým, aby sa zvýšil príspevok na školu na úkor príspevku na ich zamestnávanie až 171 ľudí mi podpisom ankety odpovedalo, že radšej by pracovali v tomto období krízy, ako zostali znova bez zmyslu, ktorý práca človeku dáva.  Preto sa snažím zodpovedne ako starosta vysvetľovať poslancom a trpezlivo ich presviedčať o tom, že nie je správne a efektívne pre väčšinu obce tak rapídne navýšiť znova peniaze z obecného mešca pre školu. Prečo? No laicky už keď si porovnáme povinnosti obce a školy zdá sa i nezainteresovanému človeku, že obec má tých rôznorodých a nákladných povinností dosť.  Treba udržiavať zastarané obecné osvetlenie, treba ako tak opravovať asfaltové cesty, treba niečo dať na kultúru, niečo na futbal, či hasičov a zároveň treba platiť za prúd osvetlenia, kde elektrárne avizujú na budúci rok cca 10% zvýšenie cien v priemere pre obce.  Obecný úrad sa snaží riešiť spoločensky kľúčovú vec, nezamestnanosť v obci cez zamestnávania každého, kto má v obci chuť pracovať. Na to je potrebné tiež mať svoje prostriedky na obci. Rovnako sa chceme rozvíjať. Obecný traktor má už svoje roky rokúce a každú chvíľu na ňom niečo podľahne zubu času. Obyvatelia časti Lazina by radi mali spevnenú cestu a na to tiež treba peniaze.  A v neposlednom rade treba veľa peňazí na spolupodiely obce pri žiadostiach o projektové peniaze z únie.  Ak si teraz neodrežeme z koláča eurofondov, kedy potom?  Potreby školy sú rovnako dôležité, ale treba to rozdeliť od najdôležitejšieho po „neskôr“ dôležité.

 

Na celej tabuľke nižšie je možno pre obyčajného pozorovateľa zaujímavé si všimnúť, že obec napríklad v roku 2012, ak prejde niektorými poslancami navrhovaný zmenený rozpočet v porovnaní s tým, ktorý navrhla p. účtovníčka so starostom podľa toho na čo sme potrebovali peniaze v minulom roku, ak prejde tento pozmenený rozpočet, tak obec bude mať 6 190 893 starých slovenských korún na celý rok 2012 a škola až 10 860 423 korún. Približný rozdiel je až 4 669 530 korún.  Ja navrhujem, aby sme to aspoň o tých 600 000 korún znížili a nechali to v obecnom rozpočte možno na tie betónové panely pre ľudí na Lazine, alebo na nový obecný traktor, ktorý sa dá z druhej ruky kúpiť aj za 25 až 30 000 €. Lebo ten súčasný, i keď si ho vážime, nemusí prežiť takú kalamitnú zimu ako je táto.  Už teraz praská vo švíkoch....

 

Pre tieto dôvody Vám ponúkam tabuľku a graf nižšie a prosím Vás o vyjadrenie Vášho názoru v ankete úplne dole.

 

Váš starosta Laťák

 

 

Graf Porovnanie Rozpoctov Skoly a Obce Babin Tabulka Porovnanie Rozpoctov Skoly a Obce Babin

Anketa

Navrhuješ zvýšiť škole rozpočet o 20 000 € na rok 2012 ?

áno (30)
55%

nie (25)
45%

Celkový počet hlasov: 55