VOX POPULI III

 

Výsledky obecnej verejnej ankety "Navrhni svoj rozpočet" https://fitnessclubbabin.webnode.sk/ankety/vox-populi-iii/ .  

Klasicky sme v Babíne vyhlásili v obecnom rozlase tretie pokračovanie obecnej ankety VOX POPULI III s tématikou Navrhni svoj rozpočet: https://www.babin.sk/sk/index.php?ids=79&subaction=jeden_clanok&id_clanku=337. Vydali sme ľudskou rečou a originálnymi obrázkami opatrený vysvetľovací formát rozpočtu v obecných novinách: https://www.scribd.com/doc/71956235/VOX-POPULI-III-Navrhni-svoj-Rozpo%C4%8Det-v-Babine-La%C5%A5ak. Šli sme do ulíc a vyzbierali od Vás anketové hárky a tu sú výsledky: https://www.scribd.com/doc/71954263/II-VYSLEDKY-PRIEMERY-Navrhni-rozpo%C4%8Det-svojej-dediny. Potom sme Vás vyzvali, že s reálnym aj virtuálnym zberom končíme: https://www.babin.sk/sk/index.php?ids=79&subaction=jeden_clanok&id_clanku=342

 A toto je odhadovaný odkaz, ktorý ste nám dali: https://www.scribd.com/doc/71954449/Porovnanie-cerpania-rozpoctu-rok-2010-a-navrhy-verejnosti-na-rok-2012

 

Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili.

 

Starosta Laťák

VOX POPULI III Navrhni svoj Rozpočet v Babine Laťák II VYSLEDKY PRIEMERY Navrhni rozpočet svojej dediny Porovnanie cerpania rozpoctu rok 2010 a návrhy verejnosti na rok 2012

Fotogaléria: VOX POPULI III

Táto fotogaléria je prázdna.

 

« Späť k úpravám  
19 odpovede
 

 

Zhrnutie Zobraziť dokončené odpovede

 

 

 

Oblasť č.1 Plánovanie, vedenie a kontrola v obci
529000904690469000920092009046905090509046200020009046904610000350020009000
1.1:Riadenie obce ,zastupiteľstvá
546340000000000100060000040010000
1.2:Členstvo obce v samosprávnych združeniach
430000000000505000020500
1.3:Mzda obecnej kontrolórky
430000000000120030000001400120000
1.4:Štátom nariadené vonkajšie kontroly
43000000000030045000060030000
1.5:Odmeny poslancov
463000000000050070000005000
1.6:Zabezbečenie volieb
463000000000070000007507000
Oblasť č. 2 Dobré meno obce navonok
463550050005000500050005000549150005491500020002000500045005000280020005500
2.1:Tričká s logom obce,10.rezbársky plenér
4630000000000700700000010070000
2.2:Deň obce,Monografia
4600000000001000100000010010000
2.3:Obecný spravodaj
46300000000005005000006005000
Oblasť č.3 Služby obce pre občanov
436600007400074000740007500075000738577000073857650001500150005000060000700002400150075000
3.1:Evidencia hnuteľného a nehnuteľného majetku,časť kanalizácie,doplatky za opravu školy a škôlky
4300000000002001300000450013000
3.2:Školenia o novelách zákonov
430000000000130080000075080100
3.3:Ročné poplatky firmám za účtovné programy OÚ,ročný poplatok za softvér pre matriku
4343000000000080003000001503000
Oblasť č.4 Evidenčné služby občanom
4698010001000100010001000948100097897830030010009789002003001200
4.1:Prihlasovanie detí, zosnulých,sobáše,sťahovanie sa
4600000000003502500005003500
4.2:Softvér na evidenciu hrobových miest
000000000020200000200
4.3:Kúpa nových reproduktorov pre obecný rozhlas
00000000001201200002501200
4.4:Životné prostredie
00000000001501500001001500
Oblasť č. 5 Bezpečnosť ,právo a poriadok v obci
181302000020000190001850018500181301813018130160007000700018000150001600070000700020000
5.1:Ochrana pred požiarmi, poistka hasičov,ich auta, odmeny strojníkovi a predsedovi,pohonné hmoty
00000000005005000005005000
5.2:Elektrina pre verejné osvetlenie,nové lampy ,mzda elektrikára
00000000006000600000060060000
Oblasť č. 6 Odstraňovanie odpadu z obce
190002000020000200002000020000191792000018719210001500150016000210001800015000150020000
6.1: Náklady na zber a odvoz odpadu ,kuka nádoby a 9 kontajnerov
000000000010001000000100010000
Oblasť č. 7 Cesty
500050005000450045004500600004229800030003000300080007000300030004500
7.1:Údržba chodníkov ,opravy ciest, vrecovaný asfalt na výtlky,struska na Lazinu, doprava materiálu, nový asfaldový chodník na novom cintoríne
000000000030003000000300030000
Oblasť č. 8 Škôlka ,družina ,jedáleň
75000800008000080000820008200074300600074300800007200072000600007500070000220007200075000
8.1:Materská škola ,mzdy učiteliek ,pomôcky ,knihy ,elektrina, voda ,uhlie
0000000000490004900000049500490000
8.2:Družina ,mzda učiteľky
000000000050005000000500050000
8.3:Školská jedáleň, mzdy kuchárok, čistiace prostriedky, elektrina, voda,uhlie,poistka
0000000000180001800000018000180000
Oblasť č. 9 Kultúra v obci
50005060506050006000600050007430005060506020002000400050606000200020005500
9.1:Deň dôchodcov, Mikuláš pre deti ,Deň detí, Deň matiek, Prechod chotárom, stavanie mája, Folklór, mariáš-súťaž,jánske ohne, šach a pinpong turnaj
00000000002602260000200026020
9.2:Obecná knižnica
00000000001001000001501000
Oblasť č.10 Šport v obci
580057815781600060006000578140005781578129722972400057816000244729926000
10.1:Odmeny, poistky, cestovné, stravné rozhodcov, dresy, zdravotné spreje, rukavice, siete, lopty, doprava autobusom, pranie dresov
000000000024442444000200024440
10.2:Unimobunky -voda, elektrina ,údržba, farba, materiál
0000000002005505500005005500
Oblasť č. 11 Verejná zeleň
1502002001501501501501501500200200150200200150200150
11.1: Kosenie cintorína, nafta, postrek proti zatrávňovaniu, opravy kosačiek
00000000002002000001502000
Oblasť č. 12 Pomoc občanom v núdzi
500050005000300050005000600048334833600030003000300060005000250030005000
12.1: Dávky v núdzi /Gáborovej 400€/, dávky pri požiaroch, strava seniorom 3G 131€/mesiac
00000000005315000001505310
12.2:Uvítanie novorodeniatok
00000000003003000002003000
12.3: Mzda obecnej opatrovateľky
0150000150000000000022992299000200022990
Oblasť č. 13 Podporná činnosť
14164515000015000013000015000015000015000014164514164514164578853788531000001416451400007885678831150000
13.1:Spravovanie obce /elektrina,voda,uhlie, stavebné drevo, palivo, poistenie auta a budov, telefóny, doplatky k mzde a stravné lístky 20 Morena zamestnancov,mzda starostu a 3 referentov ,opravy zástavok, nákup mot.píl a náradia pre Morena zamestnancov,zariadenie fitness clubu ,opravy galérie, opravy a údržba alarmu, drez do kuchyne KD, doplatok za prístavbu školy 16000€, zámky a zasklenie, odmena správcovi multifunkčného ihriska,čistiace prostriedky, stavebný materiál na prestavbu, klince, šbóby, kotúče, vrtáky,elektródy na zváranie, cement, farby, uhrada za vypracovanie projektu oprava školy a požiarneho auta, projekt.dokument. rekonštrukcie starej školy, znalecké posudky, geometrické plány,zákoné BOZP školenia, unimobunky-oprava boilera,dom smútku-stôl,mzda zamestnancov na dohodu,nákup železa na zváranie,údržba verejných priestranstieva
000000000075800758000000758000
13.2:Úroky za obecné úvery na rekonštrukciu školy a škôlky
000000000028502850000028500
13.3:Poplatky banke za vedenie účtov
00000000002032030002002030
Denný počet odpovedí