LEX SOCIALIS

LEX CAPITAE

 

25-2006 ZAKON O VEREJ OBSTAR.pdf (480,6 kB)
311-2001 ZAKONNIK PRACE.pdf (658 kB)
3328 10 1996 zakon o kontrole v stat sprave.rtf (97 kB)
400_st_sl_09_11_01 zakon o stat sluzbe GELESEN.pdf (329,1 kB)
453-2003 o org stat spravy v oblast soc veci rod a sluz zameestnan.pdf (160,6 kB)
502_2001 o financ kontrole a vnutor audite.pdf (138 kB)
520-2006 o stat pokladnici.pdf (125,7 kB)
523 2004 o rozpoc pravidl verej spravy.pdf (165,1 kB)
71_1967 zakon o spravnom konanni.pdf (209,6 kB)
9 2010 ZAKON O STAZNOSTIACH.pdf (64,1 kB)
nariadenie vlady sr c 550 2009.pdf (30,5 kB)
Ochrana_osobnych_udajov.pdf (331,1 kB)

LEX AUXILIARIS AURIS

393 2007 o zvyseni sumy prispevku na pohreb.pdf (22,1 kB)
394 2007 zakon o zvyseni sumy prispevku pri narod dietata a o zvys sum prispveku dvojcata.pdf (26,4 kB)
600-2003-pridavok-na-dieC5A5a ZAKON O NAHRADNOM VYZIVNOM.pdf (57,6 kB)
627_2005 zakon o prispevkoch na podporu nahrdnej starosltivosti o dieta.pdf (61 kB)
MPSVR SR _ Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi.pdf (50,4 kB)
NARIAD VLADY sr c 485 2004 o zvyseni sumy pridvkau na dieta.pdf (23,7 kB)
rodicovsky prispevok 571 2009.pdf (78,6 kB)
zakon235 o prispevku pri narod dietata pri viac detoch dvojcata za dva roky.pdf (78,3 kB)

LEX AUXILIARIS PULVERI

2008-201 zakon o nahradnom vyzivnom.pdf (62,6 kB)
599 2003 zakon o pomoci v hmotnej nudzi.pdf (107,9 kB)

 

LEX AUXILIARIS IURIDICIS

447_2008 zakon o penaznych prispevkcoh kompez taz zdrav postihnutia.pdf (1,1 MB)
448_2008 zakon o soc sluzbach.pdf (310,4 kB)

 LEX PUERI
zakon o rodine 36 2005.pdf (207,7 kB)
ZAKOn o soci ochrane deti a kuratele 305 2005.pdf (352,1 kB)

 

 LEX AUXILIARIS INFIRMI
601-2003-zivotne-minimum.pdf (45,3 kB)
447_2008 VELKY zakon o penaznych prispevkoch na kompenzaciu tazkeho zdravotneho postihnutia.pdf (1,1 MB)

 

 LEX LABORI
5_2004 zakon o sluzbach zamestnanosti VELKY 100 STRAN.pdf (573 kB)
Consolidated+Version+of+the+EC+Treaty+(En).pdf (284,6 kB)
en_1968R1612 coucil regulation EEC no 1612 1968 on freedom of movement for workers withing comunity part ii EURES.pdf (259,2 kB)
vyhlaska 44 2004.pdf (60,1 kB)
VYNOS MPSVR SR Oddelenie pomoci v hmotnej núdzi - ÚPSVaR v Ružomberku.pdf (123,5 kB)
31 2004 VYHLASKA Min prace soc veci a rodi sr na zakon 5 2004 o sluz zamestnanosti.pdf (43,9 kB)