Štítok: Vývoz snehu do korýt vodných tokov“ – oznámenie obecným a mestským úradom.

Neboli nájdené žiadne záznamy.