Vďak a záväzok

 

Milí susedia....

 

 

Dovoľte, aby som sa Vám poďakoval za dôveru prejavenú vo voľbách do obecného zastupiteľstva. Vaša dôvera prejavená vo voľbe je pre mňa silným záväzkom, ktorý intenzívne prežívam a je pre mňa životnou výzvou. Ako som písal na môj program, dôvera je ako život, človek ju smie stratiť iba raz. Tieto slová mi budú rezonovať pri každom podpise ako štatutára obce Babín, Vášho starostu.

 

S úctou k Vašej dôvere zostáva Peter Laťák