Bude sčítanie ľudu..

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude možné aj elektronicky

Autor: SITATlač   |  písmo ++++++  |  

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutoční na celom území Slovenska k 21. máju budúceho roka, bude po prvýkrát aj elektronicky. Každý občan sa bude môcť rozhodnúť, či uprednostní klasické sčítacie formuláre alebo údaje o obyvateľovi, byte a dome vyplní v elektronickej forme prostredníctvom internetu.

Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) sa pre možnosť elektronického sčítania rozhodol na základe poznatkov európskych štatistikov, ktorí odporúčajú zaviesť elektronické sčítanie pre zvýšenie kvality získaných dát. „Viaceré krajiny uvádzali v minulosti problémy so sčítaním mladých ľudí, so sčítaním niektorých sociálno-ekonomických zoskupení populácie, prípadne so sčítaním osôb bývajúcich v priestoroch, kde je prístup zakázaný. Predpokladáme, že vyplnenie tlačiva prostredníctvom internetu by mohlo viac vyhovovať aj niektorým zdravotne postihnutým osobám,“ uviedla na dnešnej tlačovej besede predsedníčka ŠÚ SR Ľudmila Benkovičová. Koľko ľudí túto možnosť využije, dnes ŠÚ SR nevie odhadnúť, keďže ide o akciu takého rozsahu na Slovensku po prvýkrát.

„Čas sčítania stanoví vláda. Na základe nášho odporúčania by čas sčítania mal byť od 13. mája do 6. júna,“ povedala generálna riaditeľka sekcie sociálnej štatistiky a demografie Ľudmila Ivančíková. Obyvatelia, ktorí sa rozhodnú sčítanie urobiť elektronicky, budú mať čas na sčítanie kratší, a to od 21. mája do 29. mája. „Je to preto, aby si sčítací komisár mohol skontrolovať, či všetci občania, ktorí uviedli, že sa sčítajú elektronicky, tak aj urobili,“ vysvetlila Ivančíková. Ak by to v tom termíne neurobili, sčítací komisár navštívi ich domácnosť a sčítanie prebehne klasicky, teda prostredníctvom sčítacích formulárov.

Podľa zákona je poskytnúť údaje na potreby sčítania povinný každý obyvateľ okrem cudzinca používajúceho diplomatické výsady a imunitu. Cudzinci, ktorí majú na Slovensku kratší pobyt ako 90 dní poskytnú len obmedzené údaje. Povinnosť poskytnúť údaje sa vzťahuje aj na vlastníkov, správcov alebo nájomcov domov za každú budovu určenú na bývanie alebo inú budovu, ktorá je obývaná v rozhodujúcom okamihu sčítania na vlastníkov, správcov, alebo nájomcov bytu alebo podnájomníkov bytov pri sčítaní bytov.

 

Pokračovanie článku nižšie

 

https://www.zive.sk/scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-bude-mozne-aj-elektronicky/sc-4-a-291564/default.aspx