Aj Babín žiada o finančnú pomoc z úspor p. Radičovej

30.12.2011 17:37

Vážení spoluobčania

 

Dovoľte mi v tento sviatočný deň prezentovať Vám moju ďalšiu cieľavedomú snahu na prílev prostriedkov do našej obce. Vypracoval som víziu Chránenej dielne v našej starej škole. Pre prípad, že cezhraničný projekt s českým partnerom nebude schválený, skúšam ďalšie možnosti. Predsedníčka vlády p. Radičová chce dať vidieku svoju úsporu z rezervy /viac info tu: https://www.vlada.gov.sk/nas-vidiek// . Ja ako starosta som načrtol moju predstavu do žiadosti a predkladám ju Vám, svojim rodákom na pripomienkovanie pre prípad, že aj túto dotáciu štastlivo dostaneme. Ako povedal jeden portugalský spisovateľ, keď človek niečo veľmi chce, celý vesmír sa spojí a stane sa to. Prajem si, aby nám aj táto naša snaha o rozvoj v našej malebnej obci pod horami vyšla. Verím, že Vy si to želáte tiež.  Váš starosta Laťák. 

ŽIADOSŤ O FINANCNU PODPORU UVSR BABIN SUPOLKA gmail confirmation of acceptance