RICHTÁR

VLŽÁCI udávajú svojich občanov v Babíne

20.10.2012 13:06
  VLŽÁCI udávajú svojich občanov v Babíne   Dňa 17/10/2012 som navštívil mojich priateľov v Babíne, rodinu Babinských. Moje auto tam stálo asi tak trištvrte hodinku. Všimli si to informátori Vlžákovcov a hneď im to za 5 € išli nahlásiť. Vlžáci hneď zavolali na p. Babinskú kontrolu...

Chcú ma odvolať, pretože som až "príliš dobrým starostom"

10.03.2012 09:57
MY NASA ORAVA SME clanok o udajnom referende v Babíne

Otvorený list občanov Zasihly

10.03.2012 09:42
Otvorený list Babinská Kristína zo dňa 8.3.2012 (1)

Verejný hovor a dôvody údajného referenda v Babíne

10.03.2012 09:40
Dovody Udajneho Referenda v Babine

ODPOČET starostu Laťáka za rok 2011

06.03.2012 19:39
  ODPOČET starostu Laťáka za rok 2011   Milí rodáci Na úvod môjho zúčtovania som si Vás dovolil osloviť ako rodákov. Som vnukom Deda Siváňa a Jolany Škuntovej, dvoch silných babínskych rodov. Verím, že to ma oprávňuje volať Vás všetkých tak rodinne –...

Vývoz snehu do korýt vodných tokov“ – oznámenie obecným a mestským úradom.

17.02.2012 00:49
    Interné oznámenie hovorcovi, SVP, š.p, Banská Štiavnica   Vec: „Vývoz snehu do korýt vodných tokov“ – oznámenie obecným a mestským úradom.    V súvislosti z možným vývozom snehu do korýt vodných tokov pri čistení obecných komunikácií...

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

16.02.2012 23:14
    Žilina, 16. február 2012 –  Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) ako správca ciest 2. a 3. triedy vyhodnotil aktuálny stav a konštatuje problémy zjazdnosti ciest nielen kvôli snehu, ale aj kvôli odstaveným kamiónom a zúženej prejazdnosti. Vyzývame obyvateľov, aby...

Technické služby s.r.o. v Dolnom Kubíne budú dňa 21. 02. 2012 t.j. v utorok, realizovať zber vyseparovaného papiera za PROTIHODNOTU!

16.02.2012 22:54
  O   Z   N  A  M   Technické služby s.r.o. v Dolnom Kubíne budú dňa  21. 02.  2012 t.j. v utorok, realizovať zber vyseparovaného papiera za PROTIHODNOTU!   KDE:       Babín, Horná Lehota, Oravský...

RICHTÁR

 

Príhovor starostu Laťáka pri ustanovujúcej schôdzi 27.12.2011

 

 

Každá stomíľová cesta rozpočína prvým krokom...

 

Babín, úcta ku koreňom, bo viem čo je to byť cudzincom....

 

            Dedinu, obec, Babín vnímam ako svoj domov. Prechovávam k tejto zemi silný citový vzťah. Ako dieťa som tu prežil najformatívnejšie obdobia svojho života a ľudia žijúci tuná so svojím životným štýlom mi dali prvé návody ako žiť. Veľmi si vážim svoje korene, lebo viem, aké ťažké je byť cudzincom. Veľmi si vážim korene, ktoré vidím v zvráskavenej tvári každého starčeka a starenky z Babína. Uvedomujem si, že aj skutočnosť, že tu dnes my môžeme stáť a skladať sľuby, aj to stojí na a  je výsledkom ich dlhoročných lopôt a dní plných práce. Vážim si domov.

 

Obec – mikroštát, spravodlivosť, hospordárnosť, vzťahy s vonkajškom...

 

            Obec ako ustanovizeň vnímam ako mikroštát. Oblasť, plochu, kde dlhodobo žije väčšia skupina ľudí. Obec je mikroštát so všetkými vlastnosťami štátu len v menšom. Mikroštát s potrebou spravodlivosti, účinného hospodárenia, vzťahov s vonkajškom, vnútorného poriadku a usporiadania vzťahov vo vnútri mikroštátu. Obec vnímam ako suverénny otvorený štát, niečo na spôsob členského štátu v EU, štáty bez ostrých hraníc ale stále veľmi svojbytné. Babín je pre mňa takýmto štátikom, my sme jeho vládou a palamentom so všetkými právomocami, ale i zodpovednosťou.

 

Obecný úrad  - sociofirma...

 

            Obecný úrad ponímam ako špecifickú firmu produkujúcu služby pre svojich zákazníkov. Zákazníkmi sú občania a táto zvláštna sociofirma má monopolné postavenie v tomto mikroštáte, je jediná, nemá konkurenta. Tlaky konkurenčného porovnávania prichádzajú zvonka, prichádzajú z porovnávania kvality a množstva služieb, ktoré ponúka svojim zákazníkom/ občanom okolitý mikroštát – susedná obec. Naši zákazníci, naši spoluobčania, naši hodnotitelia cestujú za prácou do „zahraničia“, mysliac do susedných miest a obcí regiónu, kde vnímajú rozdielnosti a porovnávajú ich s tým, čo majú doma, v Babíne. Nevyhnutnosťou obecného úradu je citlivo vnímať ich podnety, ale aj proaktívne predpokladať a vyhľadávať vzorce, spôsoby vytvárania kvalitnejších služieb a tieto svojim občanom- zákazníkom promptne ponúkať a dlhodobo udržiavať túto ponuku aktuálnou.

 

Vox populí – verejná mienka citlivo...

           

            Zvláštnosťou tejto jedinečnej firmičky produkujúcej sociálne služby svojim občanom je politický rozmer. Je veľmi dôležité brať do úvahy politické, čiže sociologické  „náklady“ našich rozhodnutí. V politike, aj na jej najnižšej úrovni – samosprávnej, pracujeme s veľmi jemným, často vrtkavým a inokedy lenivo sa meniacim javom zvaným verejná mienka. Túto je nevyhnutné bedlivo sledovať a riadiť sa jej požiadavkami, tá je jedným z  našich „šéfov“. Pomyselný vox populí vo väčšinovej forme, nakoľko podľa W.Churchila sme zatiaľ na nič lepšie ako väčšinová demokracia neprišli.

 

Dôvera je sťaby život, bo ju smieš stratiť iba raz...

 

            Môj pracovný postoj k profesii starostu som naznačil vyššie, čo sa môjho osobného postoja k tejto práci týka, poviem nasledovné. Funkciu starostu vnímam ako spoločenskú úlohu, ako zadanie, ktoré som voľbou dostal od svojich susedov vo forme zloženej dôvery a nádeje. Tieto pojmy, pojmy  nádej a dôvera,  sú pre mňa silno nabité emóciami. Ja ako empatická ale stabilná osobnosť môj starostovský sľub vnímam ako niečo, čo iný prežívajú pri vyslovení rodinného záväzku v chráme. Starostovanie je pre mňa veľmi vnútorný, osobný a na moje sebavedomie intenzívne naviazaný záväzok, záväzok s rovnítkom rodinný.

            Prioritami mojej osoby ako starostu voči mojim zákazníkom, teda mojim spoluobčanom je postoj, heslo, zákazník môj pán, spoluobčan môj pán a pán všetkých, ktorí mi podliehajú!

 

            Na strane jednoduchého človeka...

 

Uvedomujem si, že svet je miesto súperenia. Sociálne prostredie planéty, kontinentov, EU, štátov, regiónov a obcí, ako i inštitúcií a podnikateľských subjektov je často hostilné, neveľmi priateľské. I keď sa s týmto vzorcom nestotožňujem, bolo by detinské ho ignorovať. Preto sa vo svojom osobnom povolaní politika, starostu obce zaväzujem, že budem vždy stáť na strane jednoduchého človeka. Moje silné sociálne cítenie prýštiace z mojej rodiny, ktorá bola vždy jednoduchá a spoločensky nevysoko, toto mi je palivom môjho zástoja pre človeka, ktorý súc otrokom zamestnania či nedajbože bezrobotia nemá čas a silu študovať zákony a spletité pravidlá roky konštruované úradníkmi. Táto jednoduchá starenka, či vdova so 4 deťmi je zákazníkom sociofirmy zvanej obecný úrad, je jej klientom číslo jedna. Starý otec, ktorý už ledva počuje a je svojou samotou potenciálnou obeťou podomových predajcov, ktorí chodia sondovať cez neohlásené predaje v obciach, ten je mojím prioritným zákazníkom. K dobrobytu jemu podobných budem v prvom rade viesť túto inštitúciu, na čelo ktorej dnes vkladám svoju česť.

           

            Široký záber rozhodovacieho procesu cez intenzívnu informovanosť...

 

Dôležitým pravidlom môjho rozhodovania je širokospektrálnosť rozhodovacieho procesu. Vnímam ako kľúčové účinné zapájanie verejnosti do rozhodovania cez snahu informovať vhodným spôsobom. Neustála obojstranná komunikácia je podmienkou účinného úradu a spokojného občana.

 

Sporiť v kríze, zisky a zvyšky do sociálna...

 

            Nevyhnutným zámerom je pre mňa zodpovedné hospodárenie. Starosta ako nájomný hospodár je v období krízy povinný účinne hospodáriť a prioritne pokrývať životne dôležité potreby obyvateľov svojho mikroštátu a zvyšné zdroje investovať vo forme času, potenciálu a financií do budovania nových služieb, hlavne so sociálnym zameraním. Vytvoriť teplo domova, pre tých, čo sa poobede vracajú z práce, pre tých čo sa po mesiaci vracajú z fušiek, tam investovať to, čo zostane po krízovom uťahovaní opaskov.

 

            Babín je náš štát, my sme teraz jeho hlavnými ovplyvňovateľmi, my sme strojcami nášho šťastia a významnými spolutvorcami šťastia susedných mikroštátov, dedín. História bude nekompromisne súdiť naše rozhodnutia, preto, nech nám Pán Boh pomáha.

 

 

 

Laťák Peter, starosta obce Babín.

Fotogaléria: RICHTÁR / Ustanovujuce zasadnutie obecneho zastupitelstva v Babine

Táto fotogaléria je prázdna.