ODPOČET starostu Laťáka za rok 2011

06.03.2012 19:39

 

ODPOČET starostu Laťáka za rok 2011

 

Milí rodáci

Na úvod môjho zúčtovania som si Vás dovolil osloviť ako rodákov. Som vnukom Deda Siváňa a Jolany Škuntovej, dvoch silných babínskych rodov. Verím, že to ma oprávňuje volať Vás všetkých tak rodinne – rodákmi.

V rámci projektu transparentná obec a v rámci mojej úprimnej snahy informovať Vás čo najviac a čo najobjektívnejšie a čo najzrozumiteľnejšie o hospodárení Vašej obce som sa rozhodol, že urobím odpočet môjho pôsobenia za prvý rok v čestnej funkcii Vášho starostu. Rozmýšľal som nad tým, čo by mal byť najdôležitejší a zároveň najrukolapnejší ukazovateľ úspešnosti pôsobenia akéhokoľvek starostu.

               Zatiaľ som presvedčený, že medzi inými to určite má byť prínos mimorozpočtových peňazí pre svoju obec.  Som presvedčený, že popri iných dôležitostiach v obci sú to nadobudnuté dotácie mimo tých peňazí, ktoré obec dostáva paušálne z Vašich daní cez daňové úrady a Ministerstvo financií. 

Každý starosta predo mnou mal rovnakú príležitosť získavať peniaze z rôznym malých fondov a tak zvyšovať  prílev peňazí do obce.  Ako ukazuje graf dotácií pre obec Babín za posledných 5 rokov nižšie, môj predchodca tak učinil len v poslednom predvolebnom roku. Ja som tak urobil už v prvom roku, nie v poslednom predvolebnom. To o niečom svedčí.

Obec Babín dostáva pravidelne každý rok okolo 285 000 € zo štátu cez Vaše dane.  Z archívu obecného úradu sme vybrali záznamy o dotáciách, ktoré sa podarili v obci získať od roku 2007, preto Vám ponúkam graf, ktorý ukazuje koľko mimorozpočtových peňazí sa nám do obce podarilo získať. V roku 2007 to bolo 1 494 €, v roku 2008 to bolo 996 €, v roku 2009 to bolo 14 850 € a v roku 2010 to bolo 103 833 € mimo dotácie na rekonštrukciu školy, ktorá bola rovnaká ako v roku 2011, čiže dotácia na rekonštrukciu školy 2010 cca 190 000  € a v roku 2011 cca to isté 190 000 €.

               V roku 2011 sa podarilo získať mimo tých prostriedkov na rekonštrukciu školy, naviac plus 108 839 €, čo je  cca 3 278 884 starých slovenských korún.  Hneď v januári 2012 sme vybavili ďalších  9 900 € na výrobňu šúpoliek na následný odpredaj, čo je teda dohromady 118 739 €, čiže 3 577 131 korún plus pre dedinu. Obec má v prepočte na koruny ročný prídel od štátu približne 8,5 milióna korún.  Tohtoročné dotácie mimo tohto pravidelného prídelu z daní od štátu teda boli 3,2 milióna korún, čiže tvoria až  cca 38 % z ročného rozpočtu Vašej obce. To znamená, že sme vďaka našej aktívnej činnosti získali o 38 % viac peňazí, než by sme mali bez našej aktivity v obci. K ôsmim miliónom  tri milióny naviac.  Graficky to znázorňuje graf nižšie.

 

 

 

Dotacie Vybavene Starostami Pre Babin Za Poslednych 5 Rokov

Okrem mimorozpočtových peňazí pre svoju obec je podľa môjho doterajšieho názoru druhým znakom výkonnosti kvalitného starostu zabezpečenie tých služieb pre občanov, na ktoré boli zvyknutí.  Uvediem spoločenské udalosti, ktoré sme pre Vás v roku 2011 opätovne zorganizovali v spolupráci s osvetárom obecného úradu p. Ružôňom.  Kultúrne aktivity sme začali rozdávaním Mikulášskych darčekov  deťom na sklonku roku 2010. V prvom štvrťroku 2011 sme zorganizovali šachový turnaj, zimný prechod našim chotárom,  vyšli sme v ústrety organizátorom detského karnevalu, organizovali sme  mariášový turnaj a novozavedené uvítanie novorodeniatok.  V druhom štvrťroku 2011  sme spoločne stavali máje, oslávili deň matiek, a na začiatku tretieho štvrťroka sme oslávili tradíciu rezbárstva a ďalší ročník vydareného dňa obce Babín tzv. Babínskej parády. Koncom prvého polroka sme spoluorganizovali so ZŠ  a aktívnymi rodičmi z Babína udalosť európskych rozmerov, projekt úžasná modrá Európa, kde nás navštívili hostia z viac ako 10 európskych krajín. Na prefinancovanie tohto projektu Obecný úrad Babín poskytol Základnej škole v Babíne pôžičku vo výške 3000 €.  Časté predaje textilu a svadby v poslednom štvrťroku prestriedali Betlehemské Vianoce malých betlehemcov po Babíne, na počesť zvyku  našich dedov, ktorí chodili po Čechách betlehemcovať, aby zarobili rodine akú takú korunku  a na záver roka sme pre Vás usporiadali stolnotenisový turnaj a vítanie nového roka s pompéznym silvestrovským  ohňostrojom.         Z ďalších aktivít spolupráce starostu a osvetára vyberáme fašiangový ples 2011 a veľmi vydarený ples v tomto roku 2012,  remeselnícky jarmok, organizácia turíčnych slávností, predstavenie obce Babín v slovenskom parlamente  cez spoluprácu s Agentúrou sever v Dolnom Kubíne, divadelné predstavenia nášho kvalitného školského divadelného krúžku,  spoluorganizovali sa letné diskotéky pod otvoreným nebom,  zbierky šatstva pre chudobných, deň úcty k starším – Vám známy ako deň dôchodcov, babínske talentárium, pravidelné stolnotenisové krúžky v kultúrnom dome pre mladých, a v neposlednom rade dodávka múky a cestovín z Európskej únie, potravinová banka pre Babín.

               Tretím znakom výkonnosti starostu je podľa mňa množstvo vypracovaných projektov. V spolupráci s otvorene vybratým projektovým manažérom sme vypracovali v roku 2011 množstvo projektov, z ktorých spomeniem:  žiadosť o nový obecný traktor z envirofondu, žiadosť o dotáciu na kamerový systém v obci – projekt bezpečnejší Babín,  nákup reflexných pások cez nadáciu Allianz, projekt kompostéry pre domácnosti v Babíne,  projekt turistickej spoznávacej cyklotrasy  pod názvom „ Spoznávajme Oravu pešo a na bicykli“,  projekt spolupráce základných škôl  s českou republikou,  projekt rekonštrukcie budovy starej školy, projekt zateplenia budovy kultúrneho domu,  projekt kanalizácie a protipovodňových prehrádzok v lesoch nad dedinou, projekt výrobne šúpoliek a projekt opravy verejného rozhlasu.

 V spolupráci s poslancami sme rozbehli sociálnu výpomoc našim seniorom, kde obecný úrad dotuje obed veľkému množstvu seniorov v obci, dobudovali sme rozostavanú kaplnku na novom cintoríne  a pridali sme štýlovú ľudovú krížovú cestu z vyrezávaných basreliéfov – zobrazení umučenia Ježiša Krista. Z vecí pre našich seniorov treba spomenúť, že sme v obci zaviedli pomáhanie s kálaním dreva a inými fyzickými prácami cez obecných zamestnancov, ktorí prídu k dôchodcom a pomôžu im s rôznymi prácami.  Zapojili sme obec do celonárodných súťaží dedina roka, hlavné mesto biodiverzity a enviroobec 2011, kde poslednú celoslovenskú súťaž sme ako obec vyhrali a dostali sme titul enviro oskar 2011 s prenosom odovzdávania v STV. Táto výhra zabezpečila, že sme následne dostali dotáciu na protipovodňové prehrádzky a napomohla mi vybaviť dotáciu 9 900 € „Náš vidiek“.  V obci sme zminimalizovali nezamestnanosť cez zamestnávanie všetkých ochotných pracovať na protipovodňové opatrenia – morena a vyčistili sme obec, v čom plánujeme pokračovať. Na záver tejto časti spomeniem ešte dokončenie financovania prístavby opravy Základnej školy s Materskou školou, kde som ako starosta vybavoval dodatok k úverovej zmluve vo výške cca 6 000 000 korún, zavedenie Siváňovho rádu ako odmeňovania významných osobností, udeľenie prvého Siváňovho rádu p. Marcelovi Martinkovi pri príležitosti jeho 40teho jubilea kňazstva,  žiadosť o dotáciu na oddychové centrum s amfiteátrom na futbalovom ihrisku,  preskúmanie finančnej vhodnosti biomasy, rekonštrukcia striekačky pre hasičov a začatie projektu I. fáza námestia a zverejnenie ľudovo zrozumiteľného otvoreného obecného rozpočtu,  aby si všetci mohli prezrieť kde sa peniaze míňajú, za čo sme dostali ocenenie od Transparency International Slovensko v rámci celej republiky.  V neposlednom rade podporujeme športy pre mladých, dôkazom toho je zriadenie babínskeho fitnes clubu v budove starej školy, ktorý sa zdarne rozvíja, rovnako veľmi navštevované boli civčenia zumby v obci či tréningy stolnotenisové, flórbalové a v poslednej dobe i tréningy halového futbalu.

Štvrtým ukazovateľom výkonu starostu je podľa mojej doterajšej skúsenosti živosť obecného úradu, ktorá sa dá merať buď zavádzaním nových pracovných postupov, ako sú pravidelné porady, či vypracovávanie rôznych smerníc pre skvalitnenie či lepšiu organizáciu často sa meniacich zamestnancov. Merateľným signálom tejto živosti je počet dokumentov  vydaných  a prijatých daným obecným úradom. Množstvo listov dnu a von dokazuje, že daný obecný úrad sa často pýta a odpovedá občanom a druhým inštitúciám. V archíve sme zistili, že od roku 1998 do roku 2003 babínsky obecný úrad vydal od 500 do 700 dokumentov. V roku 2004 to bolo cez 1000, čo na preskačku trvalo do minulého roka 2010. Až tento rok 2011 obecný úrad vydal a prijal viac ako dvojnásobok toho čo v rokoch predtým, až neuveriteľných 2635 oficiálnych dokumentov.  Dokazuje to veľmi živú komunikáciu navonok a snahu získať dotácie či informácie prospešné pre obec.

 

 

 

 

 

 

Registratúra OcÚPiatym ukazovateľom dobrého starostovania je podľa mňa schopnosť ušetriť peniaze dobrým gazdovaním - riadením. Nám sa to podarilo.  Po skončení roku 2011 nám na obecných účtoch zostalo usporených neuveriteľných 48778 €, čo je  1 469 486 starých korún úspor za minulý rok.  Prvých sto dní v úrade sa urobili opatrenia, ktoré usporili obci do konca roka predpokladane 20 000 €, avšak konečná suma viac ako o 100 % prekračuje očakávané úspory a to je dobré.  Dokázali sme to v spolupráci s našimi zamestnancami medzi iným aj tak, že sme porušili všetky tlačené noviny, ktoré boli nájditeľné na internete, vyjednali sme zníženie pokút za autorské práva za dni obce ešte z roku 2009. Ďalej sme zaviedli nové pravidlá nakupovania, ktoré cez porovnávanie cenových ponúk usporili obci veľké peniaze.

 

 

PCP vybraté tovary a služby OcU Babín na rok 2012 ročné schválenie dodávateľa

 

 

Dnes sa nakupuje zodpovednejšie a lacnejšie.  Zamestnanci povinne mesačne predkladajú takzvané Kaizeny, čo je japonský prvok v riadení, kde je povinnosť zamestnanca každý mesiac vymyslieť nejaký zlepšovák, ktorý usporí obci  peniaze. Podarilo sa nám zohnať pre obec výpočtovú techniku z Úradu vlády  za cca 700 € a ako starosta som venoval skener a ručný počítač obci.  Cez porovnávanie cenových ponúk sa nám podarilo usporiť obci cca 500 € pri vyčistení nádrže „Havaj“ pri rieke.  Mimo to, že starosta si znížil plat o 4471 € / rok sme vyjednali pre obec programy gratis, ktoré používate cez obecnú web-stránku.  Takto sa nám podarilo dosiahnuť zostatok na účtoch 48778 €, temer 1,5 milióna korún.

Úsporníky

Obecné peniaze sú po tom, ako som zdedil obec s prázdnym rezervným fondom znova v plusových hodnotách a nie v dlhoch.  Na záver sa pýtam sám seba, či robím dobre, že to všetko tak prácne zverejňujem.  Záleží mi na Vás, mojich rodákoch a preto to robím. Nechcem, aby len malá skupinka ľudí mala k tomu prístup a potom ovládala väčšinu – Vás. Som len človek, prijmem radu od každého slušného Babinca.

 

 

Váš starosta Laťák