Zápisnica uznesení z OZ II. 2012.PDF (2,7 MB)

Údajné referendum

D10 objednávka školenia kuriča 08 02 2011 .PDF (181,8 kB)
D11 opakovane hladanie dodavatela skolenia.PDF (230 kB)
D12 PCP sluzby skolenia kurica .PDF (465,6 kB)
D13 zmluva o poskytnuti sluzby ked bude dostatok adeptov Zilina.PDF (170,9 kB)
D13B dokaz havárii vodovodov a teplovodov OVS u Dominika Jurkeho vytieklo pol vodojemu.PDF (227,8 kB)
D13C vyhlásenie I regulačného stupna na odber pitnej vody.PDF (248,5 kB)
D14 p Gaborova ziada o prístup k internetu starostu.PDF (129,2 kB)
D15 podnet na p. Vlžákovú od p. Gáborovej o zavádzaní v poistení.PDF (286,9 kB)
D16 verejné ospravedlnenie priznanie p. Vlzakovej starostovi.PDF (125,7 kB)
D17 PCP notebook 33 oslovenych firiem .PDF (997,3 kB)
D18 kontrolór potvrdil dodržiavanie zákonov 2011.PDF (176,1 kB)
D19 zásady hospodárenie s majektom obce § 2 odsek 4 starosta je opravneny nakladat s majektom obce.PDF (239,2 kB)
D20 starosta zaplatil 168 € spolupodiel havárie auta.PDF (139,4 kB)
D21 UPSVaR NO kontrola na OCU Babin sa neporusuju zakony .PDF (471,6 kB)
D22 Inšpektorát práce ZA doplniť dva dokumenty a to je všetko.PDF (517,1 kB)
D23 OcU Babin obstarava potrebnu dokumentaciu.PDF (184,5 kB)
D24 objednavka pyrotechniky z Revúcej .PDF (291,8 kB)
D25. uzneseni o vyhlas referenda.PDF (343,5 kB)
D2A.PDF (184,2 kB)
D2B.PDF (188,2 kB)
D2C.PDF (194,8 kB)
D2D.PDF (184 kB)
D2E.PDF (187,1 kB)
D2F.PDF (183,3 kB)
D2G.PDF (183,6 kB)
D2H.PDF (186,6 kB)
D2I.PDF (187,6 kB)
D3 čestne prehlasenie roznosu pozvanok na čaj.PDF (185,5 kB)
D4A obsažné body OZ dôkaz informovania poslancov.PDF (403 kB)
D4B obsažné body OZ dôkaz informovania poslancov .PDF (684,1 kB)
D4C obsažné body OZ dôkaz informovania poslancov.PDF (697,6 kB)
D5A obecné rady organizujeme .PDF (197,5 kB)
D5A starosta prelozil OZ a Ob radu .PDF (197,5 kB)
D5B preloženie obecnej rady kvoli PN.PDF (167,5 kB)
D5B starosta oznámil preloženie termínu.PDF (167,5 kB)
D5C poslanci boli informovaní potvrdili to.PDF (154,8 kB)
D5C poslanci vedeli o preloženej obecnej rade.PDF (154,8 kB)
D5D poslanci odignorovali obecnu radu zvolanu starostom.PDF (179,1 kB)
D5D poslanci to odignorovali nespolupracovali .PDF (179,1 kB)
D5F p Vlzakova porusila § 13 odsek 4 zákona 369 1990.PDF (386,3 kB)
D5F zástupkyňa porušila § 13 odsek 4 369 zakona Obec rada nezakonn.PDF (386,3 kB)
D6A dotačná zmluva UVSR a OCU BABIN clanok II odstavec 12 strana 4 .PDF (543,2 kB)
D6B revidovaná projekcia revitalizácie II v Babíne bez parciel 13714 13720 2076 13721.PDF (161,4 kB)
D6C súhlasné stanovisko Dakna a.s. SPRAVCU pozemkov13714 13720 2076 13721 .PDF (135,3 kB)
D6D súhlas Babinský František babin 207.PDF (157,3 kB)
D6E súhlas Škombár František Vasiľov 7.PDF (145,7 kB)
D6F súhlas Lesy SR .PDF (182,4 kB)
D6G súhlas Slov rybársky zvaz Žilina.PDF (195,1 kB)
D6H odpor Paľovčík F Babín 264.PDF (152,6 kB)
D6I odpor Šilláková Terézia Babín 70 .PDF (170,8 kB)
D6J potvrdenie nájomnej zmluvy Šilláková Paľovčík a Dakna.PDF (157,4 kB)
D6K LV 1120 PARC 13721.PDF (300 kB)
D6L zmluva o dielo OCU BAB RealStav Slovak bod 2- 3 strana 2 .PDF (313,5 kB)
D7A zriaďovačka školy stara.PDF (635,7 kB)
D7B zriadoavčka nová.PDF (615,6 kB)
D8A platný rokovací poriadok článok 11 bod 2 .PDF (225,1 kB)
D8B1 zápis s uzneseniami zo 17 12 2011 XI OZ .PDF (214,1 kB)
D8B2 sistované uznesenie v poznamkach poslancov.PDF (430,4 kB)
D8C1 overovateľmi podpísaný zápis s uzneseniami z 16 09 2011 4 strana 1000 €.PDF (481,9 kB)
D8C2 poznámky poslancov 16 09 2011 700 € 1000 €.PDF (485,8 kB)
D8D1 podnet nazvany ako sťažnosť rekvalifikované ako podanie.PDF (232,9 kB)
D8D2 sistované poznamky uznes o aute a staznost ako podanie.PDF (532,6 kB)
D8E1 dokaz neretifikacie sistacie uznes o aute.PDF (193,9 kB)
D8E2 poznamky dokaz neretifikacie sistacie uznes o aute.PDF (218,9 kB)
D9 čestné prehl p Bukovská vyvesila zápis s uzneseniami z 29 12 2011.PDF (158,9 kB)
ZIADOST O VYDANIE PREDBEZNEHO OPATRENIA VOCI UZNESENIU OZ Z 24 02 2012 REFERENDUM.pdf (271,7 kB)