Vyhlásenia DE JURE

 

 

Milí susedia!

Dovoľte, aby som sa Vám všetkým občanom Babína, mojim susedom, poďakoval za účasť na komunálnych voľbách, ktoré sa konali minulú sobotu.  Veľmi si vážim Váš čas a Vašu zodpovednosť za smerovanie vecí verejných v našej obci. Túto svoju zodpovednosť ste prejavili svojou vysokou účasťou na voľbách do samosprávy obce a mňa osobne to veľmi teší. Ďakujem Vám všetkým. Neteší ma to len kvôli tomu, že som smel získať Vašu dôveru, ale som nadšený kvôli tomu, že môj pôvodný cieľ,  a síce prehĺbiť demokratické zmýšľanie v obci, sa podaril.

Ďakujem Vám, že ste začuli naše výzvy a i napriek počasiu ste si  našli čas a prišli k urne.
Ja osobne, Peter Laťák, ako novozvolený starosta našej rodnej obce, Vám týmto všetkým ďakujem za účasť. Ďakujem Vám, susedia, ktorí ste sa rozhodli prejaviť svojím hlasom dôveru mne, ale jedným dychom veľmi pekne ďakujem aj Vám,  susedia, ktorí ste svoju dôveru prejavili mojim oponentom. Veľmi si vážim aj Váš hlas, lebo si uvedomujem, že do svojho programu musím vložiť aj časti programov mojich oponentov, aby som sa snažil naplniť potreby aj Vás, ktorí ste volili inak. Budem sa snažiť vyhovieť aj Vám.  Uvedomujem si, že pozícia starostu je o spájaní skupín v obci a to aj chcem presadzovať – spoluprácu. Chcem urobiť hrubú čiaru za minulosťou a pokúsiť sa hľadieť do budúcna a konať kroky v prospech čo najväčšej skupiny obyvateľov mojej rodnej obce, našej dediny – Babína. Chcem podať ruku zmieru všetkým, ktorí majú odlišný názor a pohľad na veci verejné. Všetci sme koniec koncov obyvateľmi jedného miesta - Babína, sme spolu vedľa seba a tak budeme v tomto rozložení  ďalšie 4 roky. Z toho dôvodu som Vám všetkým otvorený. Moju ľudskú otvorenosť chcem prejavovať od začiatku môjho pôsobenia medzi Vami a to aj tým, že Vás pozývam k tomu, aby ste mi dávali podnety na zlepšenie života v obci. Možno tie, ktoré driemali vo Vás už roky a nemali možnosť byť vyslyšané. Starosta má silno a pozorne načúvať jemné náznaky toho, čo obyvatelia potrebujú a na úradoch a inštitúciách mimo obce, má hľadať riešenia týchto problémov svojich susedov. To chcem robiť čestne a zodpovedne ďalšie 4 roky pre Vás.

Kedykoľvek budete mať chuť mi čokoľvek povedať – samozrejme aj kritiku, ktorú uvítam,  prosím ponúkam Vám moje súkromné mobilné číslo: 0907860944. Tí, ktorí používate internet, ponúkam Vám moju súkromnú email adresu, ktorá je peterlatak@gmail.com.  A tí, ktorí sa chcú so mnou osobne stretnúť ponúkam stretnutia v obci, kde sa po vovedení do úradu, čo sa udeje do  30 dní, budem často objavovať.

V súčasnosti očakávam oficiálny list od súčasného pána starostu, kde mi podľa zákona oznámi prvé stretnutie nového obecného zastupiteľstva. Na tomto prvom stretnutí parlamentu Babína ja zložím svoj starostovský sľub a od toho momentu preberám všetku ťarchu zodpovednosti za rozhodnutia v mene obce Babín. Do tejto doby podľa zákona očakávam korektný prístup minulého vedenia a pozvanie na prvé zasadnutie nového obecného zastupiteľstva, ktoré sa podľa zákona musí konať do 30 dní od konania komunálnych volieb. Do tejto doby, Vám spoluobčania ponúkam moje súkromné mobilné číslo a email adresu, ktoré sú: 0907860944 a email adresa: peterlatak@gmail.com.  Na týchto kontaktoch som tu pre Vás už teraz.

 

Dovoľte sa mi na záver ešte raz poďakovať za Vašu dôveru, ktorú ste mi prejavili svojím hlasom vo voľbách. Ďakujem za účasť na voľbách aj spoluobčanom, ktorí podporovali iných kandidátov a Vážim si programy aj týchto kandidátov a dobré veci z nich budem rovnako presadzovať pre prospech väčšiny obyvateľov Babína. Ďakujem Vám všetkým bez rozdielu!

 

S úctou Peter Laťák, starosta obce de jure