Komisie OZ Babín...

 

Multilaterálne rozhodovanie je v demokracii dôležité. Preto chcem, aby každý občan mal možnosť navrhnúť svojho zástupcu do komisií. Komisia Obecného zastupiteľstva je poradným orgánom starostu a obecného zastupiteľstva (OZ). Komisia má byť zložená z minimálne jedného člena poslaneckého zboru OZ/ volených poslancov a dvoch členov navrhujem vybrať z občanov.  Minimálny počet členov komisie je 3. Zatiaľ plánujeme zaviesť tieto komisie:

 

I.    komisia na ochranu verejného záujmu 
II.   komisia na riešenie sťažností
III.  komisia finančná
IV. komisia stavebná a  uzemného plánovania
V.  komisia ochrany verejného poriadku a životného prostredia
VI. komisia kultúry sociálnych vecí a športu
 
 

 

 

 Svoje návrhy zasielajte na: peterlatak@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Ako sa Vám pozdáva myšlienka zavedenia Rady starších?  A čo tak Študentský parlament Babína?