Ekonóm SAV P. Staněk: Možno príde aj 40 % hyperinflácia

23.10.2011 23:18

 

Ekonóm SAV P. Staněk: Možno príde aj 40 % hyperinflácia
Kríza sa naplno prejaví na jar 2012 a bude sa stupňovať. Myslí si to ekonóm z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied Peter Staněk. Ten v exkluzívnom rozhovore pre aktuality.skpovedal, že nás čaká inflácia až hyperinflácia, deštrukcia úspor obyvateľstva, ako aj rast nezamestnanosti.


17.08.2011, 08:58 Bratislava
Diskusia (188)

Ste snáď jediný, kto tvrdí, že kríza nás ešte len čaká. A najhoršie máme pred sebou. To neznie príliš optimisticky.
Musím povedať, že jedným z hlavných problémov súčasnej krízy nie je len virtualizácia finančného sveta, ale obrovská príjmová polarizácia sveta. Je nemysliteľné, aby 3 až 4 percentá populácie vlastnili 90 percent svetového bohatstva, pretože to zásadným spôsobom vedie k zásadným problémom v spotrebe, zásadným problémom v oblasti krytia spotreby úvermi. Z tohto hľadiska všetky opatrenia boli buď zamerané na ozdravenie bankového sektora za cenu daňových poplatníkov, alebo fungovali ako princíp záchrany časti podnikovej sféry. Dlhová kríza v Spojených štátoch amerických, Európe, Japonsku musí byť riešená reálnymi peniazmi. Jediný, kto to má zaplatiť je stredná trieda. Pokiaľ to má zaplatiť stredná trieda, nebude mať peniaze na udržanie spotreby tak, ako v minulosti. To znamená, že všetky krajiny budú závislé len na exporte.

Budeme mať kam exportovať, keď takmer celý svet má problémy?

Snaha, aby export išiel len do Číny, Indie a tie zachránili budúcu spotrebu je iluzórna, pretože Čínska republika v najbližších 15 až 20 rokoch zásadne nedokáže pohnúť so sociálnou situáciou väčšiny svojej populácie. Z tohto hľadiska je budúcim globálnym problémom spotreba za reálne zaplatené peniaze a na ne bude nadväzovať problém nárastu prebytočných kapacít a nezamestnanosti. Bohužiaľ, keď beriete jednotlivé branže svetovej ekonomiky, 20 až 30 percent výrobných kapacít je dnes zbytočných. K tomu môžete pridať aj ďalšiu rovinu, nové technológie. Napríklad dnes máte Taiwancov, ktorí hovoria o nasadení troch miliónov robotov a znížení zamestnanosti o desať tisíce pracovných miest. Podniky budú tlačené k zníženiu nákladov radikálnym spôsobom. Budú optimalizovať štruktúru zamestnanosti a vedia, že predkrízový objem vyrobia zo zamestnanosťou o 20 - 30 % nižšou. Budú prebytkové kapacity a pretože budú prebytkové, nikto ich nebude udržiavať a na ne viazané pracovné miesta zaniknú. Globálna spotreba bude mať obrovský vnútorný problém a môže ich zachrániť jedine skupina krajín, osobitne India a Čína. Posledná rovina problému. Vzhľadom na obrovský objem svetových dlhov, ktorý nie je 41 biliónov dolárov ako uvádzajú niektoré materiály, ale vyše 100 biliónov dolárov, to nemôžete zvládnuť normálnymi opatreniami. Zostáva jediné riešenie galopova inflácia, alebo hyperinflácia.

V akom horizonte môžeme očakávať, že sa kríza prejaví naplno, resp., aký priebeh môžeme očakávať?
V podstate sme v kríze stále. Bude to obdobie dlhých kríz, prerušovaných krátkodobým vzostupom. Momentálne sme vo fáze ďalšej vlny krízy, ktorá sa vymení povedzme o jeden - dva mesiace stabilizáciou trhov, na konci roku ďalší prepad, ale hlavný úder krízy príde pravdepodobne na jar budúceho roku a začne to postupne gradovať.

Čo to bude znamenať pre Slovensko v otázke zamestnanosti. Na akú infláciu sa môžeme pripraviť?

Najskôr to bude tzv. riadená inflácia na úrovni 8, 10, 15 percent a keď nezaberie, použijú ako hlavný vojnový nástroj hyperinfláciu. To znamená infláciu na úrovni 20, 30, 40 percent ročne. Samozrejme nastane deštrukcia úspor obyvateľstva. Čo sa týka zamestnanosti a nezamestnanosti, na Slovensku sme vo zvláštnej situácii. Keby nebolo nášho napojenia na nemecké transnacionálne koncerny, ktoré vyvážajú svoju produkciu do Číny, už dávno tu máme krízu, ktorá pokračuje v nezmenenom rozsahu. Zatiaľ je nemecký export úspešný a my sa vezieme, ako blcha na nemeckom medveďovi. Zároveň je Nemecko úspešné v Číne, pretože Čína realizuje tzv. kvantitatívnu podporu domácej spotreby. Kúpite chladničku? 15 % ceny vám dá čínska vláda. Kúpite auto? 20 % ceny vám dá čínska vláda. Tá doteraz nepožadovala subkontrakty u čínskych firiem. Pre tento rok je podmienka 10 % čínskeho subkontraktingu.

Čo to znamená?
To znamená , že dnes vyrobíte v Martine motor, v Zlatých Moravciach vnútorné vybavenie, elektroniku v Nemecku, zmontujú to v Šanghaji a predajú to ako auto v Šanghaji, bez čínskych súčiastok. To som uviedol ako príklad. Teraz to bude vyzerať tak, že vybavenie vyrobia v Číne, GPS bude z Nemecka a motor môže byť od nás. To je 20 % subkontrading. Aby čínska vláda udržala vlastné produkčné kapacity postupne zvyšuje percento subkontrandingu. Keď sa to zvýši na 30 percent, už je zrejmé, že mnohé subkontraktorské firmy u nás, napríklad väčšina firiem, ktoré spolupracujú s automobilkami, už nebudú môcť realizovať svoju produkciu. Nie kvôli nižším nákladom v Číne, ale pretože Čína stanoví podmienku, že prispeje na daný nákup tovaru, ak subkontrakt bude čínskeho pôvodu. Na druhej strane Čína realizuje zaujímavú stratégiu, kde pracovne náročné výroby premiestňuje do Vietnamu alebo Pakistanu.

Vráťme sa však k Slovensku...
Na Slovensku nezamestnanosť pokiaľ sa vôbec bude zmenšovať, bude to promilová záležitosť a skôr sa pôjde cestou, ako to teraz vidíte v priemysle, že sa síce zvýši zamestnanosť, ale o agentúrne miesta, nie o kmeňových pracovníkov. Agentúrne miesta znamenajú, že vás môžu prepustiť behom hodiny, bez odstupného, bez všetkého. Je to výhodné pre firmy, ale vzhľadom na narastajúci chaos v súčasnej globálnej ekonomike, väčšina firiem bude voliť túto cestu, aby si nevytvárala problémy. Kde sa potvrdí negatívny sentiment v ekonomike, na základe toho budú prepúšťať ľudí. Takže otázka spružnenia Zákonníka práce je irelevantná, lebo všetky tieto problémy prebiehajú úplne inak.

Môžeme na Slovensku očakávať rapídne zvýšenie nezamestnanosti?
Je možné, že sa aj zvýši. V prípade, že by subkontraktorské firmy zanikli, alebo by prípadne nemecký alebo juhokórejský finalizéri dospeli k názoru, že budú sanovať vlastné subkontraktorské a nie slovenské firmy.

Sú teda najohrozenejšie miesta v automobilovom sektore?
Je to možné. Budú to najviac ohrozené miesta a nakoniec vidíte, že pri reakcii automobiliek a ich subkontraktorov na krízu, tam došlo k najväčšiemu prepadu zamestnanosti. Samozrejme problém je, že stavebný sektor, poľnohospodárstvo, ktoré by mohli pohltiť časť pracovníkov sú v trvalom útlme. Pokiaľ Európska únia prijme systém zastropovania platieb v poľnohospodárstve, to znamená výslovné orientácie na malé farmy a nie na naše farmy, ktoré majú 1 700 hektárov, tak to bude znamenať ďalšie prepúšťanie aj v poľnohospodárstve, aj v stavebníctve. Jednou z ďalších oblastí môže byť aj verejná správa. Keď zistia, že doterajšie balíčky neuspeli, budú pokračovať ďalšími vlnami prepúšťania pracovníkov vo verejnej správe. Je možné, že kľudne budú chcieť znížiť počet pracovníkov o 20 - 30 tisíc ľudí. A to čo platilo predtým, že vás prepustili v jednej branži a zamestnali ste sa v ďalšej, fungovať nebude, lebo tá druhá nebude. Teda, že ste prišli o prácu v súkromnom sektore a udržali ste zamestnanosť prechodom do verejného sektora, pretože ten bude tvrdo regulovaný ďalšími tvrdými opatreniami. A čo sa týka rizika vo verejnom sektore, nezabudnite, že dnes sa politické strany zhodujú na zákone o tzv. rozpočtových stropoch. Ten zákon sám o sebe nemusí byť zlý, ale ak ste neurobili reformy v zdravotníctve, penzijnom systéme, v municipalitách, v školstve, tak to že nemôžete zvýšiť výdavky a nebude možné, aby ste znižovali rozsah verejného sektora.

Robí vláda potrebné opatrenia?
Nie.

Čo by ste odporúčali ľuďom na Slovensku, aby robili v čase blížiacej sa krízy?
Nehýbali sa. Nechajte úspory v banke. Nekupujte zbytočne tovary, neberte si ďalší úver.

Niektorí odporúčajú investovať peniaze do nehnuteľností.
Môžete to urobiť iba v prípade, že máte dosť veľké finančné prebytky. Keby som bol cynik, tak poviem, majte hotovosť na tri mesiace vašej prevádzky. Nezoberte si ďalší úver a s úsporami, ktoré máte, zatiaľ nehýbte, lebo vývoj je neodhadnuteľný. Z hľadiska krátkodobého Euro zostáva stabilným. Dnes má hodnotu kurzu 1,41 ku 1 z hľadiska dolára. To je vyjadrením reálneho stavu Eura. Zatiaľ prosím vás nekonvertujte na švajčiarsky frank a nemusíte kupovať ani zlato, aj keď sme v stave, v ktorom NBS za chvíľu nemá čo predať, lebo zlato už predala. Zostaňte stáť v situácií, v ktorej ste. Je to neodhadnuteľný vývoj. Niektoré veci sa budú vyjasňovať v priebehu jesene.

Zaujímal by nás váš názor na pripravovaný projekt Singapur z dielne ministra hospodárstva Miškova. Pomôže to Slovensku?
Odpoveď je veľmi jednoduchá. Niekto niekedy niečo počul o Singapure. Dozvedel sa, že je tam nulová korupcia a vysoký hospodársky rast. A že Singapur má Temasek fond, ktorý vychádza z prebytkov v štátneho rozpočtu Singapuru. No zabudol na jednu drobnosť. Korupcia tam nie je z pragmatického dôvodu, pretože tá je len v rodine jedného vládnuceho politika. A druhá vec je, že musíte vychádzať zo spoločenskej klímy. A tvrdosť rigídnosti vlády v Singapure je taká očividná, že by naši slovenskí voľnomyšlienkári veľmi ťažko žili v tvrdosti singapurskej pevnosti. A z tohto hľadiska je to neprenosná skúsenosť. A posledná drobnosť, myslím, že už sme tu mali státisíce takýchto miest z Ruska, potom sme tu mali státisíce miest amerických investorov a potom státisíce miest investorov z Európskej únie. A najnovšie sú tu ľudia, ktorí prišli s nápadom Singapuru. Možnože, keď sa podarí expedícia na Mars, tak ďalší minister hospodárstva príde s nápadom, že ideálna bude tvorba nových pracovných miest pre marsovský vesmírny program. Môže padnúť takáto úvaha. Viete, čo sa stalo na Islande? A čo urobili ľudia potom? Vyhlásili národné referendum, ktoré zmietlo všetky politické strany. Nastúpila vláda národnej záchrany. Tá začala tvrdo a nemilosrdne postihovať korupciu, rozkrádanie a neefektívnosť vo verejnom sektore. A nakoniec sa zistilo, že ten Island ani toho externého kapitálu toľko nepotrebuje. Potrebuje len zásadnú výmenu politických elít. Netvrdím, že tomu nedôjde aj tu. V tejto zemepisnej šírke. I keď vzhľadom na charakter spoločenstva na Slovensku to považujem za vzdialené sci-fi. Ale vzhľadom na to, že spoločnosť sa niekedy spamätá nárazom na betónový múr, tak možno, že dôjde aj k tomu. Všetci hovoria, že nie sú peniaze na penzie, zdravotníctvo, školstvo a podobne. Sto miliárd slovenských korún nás ročne stojí korupcia, šedá ekonomika atď.

Odkiaľ máte takéto informácie?
To sú odhadované dáta, ktoré vyplývajú zo spotreby slovenského obyvateľstva, ktoré vyplývajú z analýzy využitia verejného obstarania a jeho navyšovania ceny. Ročné obstarávanie je 100 miliárd korún. Zhruba 35 až 40 miliárd je na zbytočné navýšenie ceny, ktoré vyplýva z korupčného rozdeľovania prostriedkov. Na toto nás upozorňuje samotná únia. My sa tvárime, že nič.

Čo je riešením?
Veľmi intenzívne by som navrhoval, aby sem prišla talianska Ndrangetha, ako organizovaný zločin, lebo ona berie iba 5 percentnú províziu. Na Slovensku, nech sa bavíte s kýmkoľvek z podnikateľskej alebo inej sféry, od 10 do 30 percent je provízia. Tie projekty sú preto potom také drahé, hoci by také drahé nemuseli byť. Druhý problém je šedá ekonomika zhruba 60 až 70 miliárd a čierna ekonomika 40 miliárd.

Aká je to šedá ekonomika?
Kolegovi opravíte auto a spýtate sa, či s DPH alebo bez DPH. A čierna ekonomika je klasická kriminálna, pričom prostitúciu a ostatné veci necháme ako nízko kvalifikovanú čiernu ekonomiku s nízkou pridanou hodnotou. To je pre takých primitívov. Vysoko sofistikovaná je počítačová ekonomika, falošná identita, ilegálni migranti, vraždy na objednávku, výroba falošných tovarov a super biznisom je výroba falošných repasovaných súčiastok pre letecké firmy. Najziskovejší biznis v čiernej ekonomike. Podstatne vyšší ako s drogami. Ale to je už druhá otázka. A pokiaľ sa zahrabete hlbšie v pamäti, spomeniete si na plukovníka Northna za vlády prezidenta Regana, ktorý sa dohodol s Iráncami, aby dodávali iránsky heroín. A ten potom Američania predávali a zo zisku financovali contras v Nikarague a inde. Ešte že naši politici sú čistí. A posledný údaj je, že za posledných 30 rokov sa objem bohatstva v USA zväčšil o 1 trilión dolárov. Reálny jav. 95 percent tohto bohatstva získalo 5 percent domácností.

Čo hovoríte na Euroval, na ktorom sa koalícia nevie zhodnúť?
Na Euroval sa musíte pozerať z dvoch hľadísk. Z krátkodobého hľadiska, keďže finančné trhy sa správajú úplne iracionálne, Euroval pôsobí ako stabilizujúci faktor, ktorý má zamedziť výkyvom, ku ktorým dochádza. Je to z krátkodobého hľadiska reakcia na stav, v ktorom sme. Zo stredno- a dlhodobého hľadiska Euroval určite nebude stačiť a pokiaľ má Európska menová únia prežiť, je nutná omnoho vyššia miera fiškálnej integrácie na úrovni Bruselu.

Máte na mysli, že Brusel by mal získať kompetencie členských štátov EÚ a rozhodoval by o ich hospodárení?
Je to z krátkodobého hľadiska určitá forma reakcie na stav, v ktorom je. Zo stredného a dlhodobého hľadiska Euroval v žiadnom prípade nebude stačiť. A pokiaľ má Európska menová únia prežiť, je nutná omnoho vyššia miera fiškálnej integrácie na úrovni Bruselu.

Čo to znamená?
Že sa vzdáme mnohých oblastí fiškálnej politiky a oblastí rozpočtu a presunieme ich na bruselskú úroveň. A stane sa presne to, že zároveň tu budú kontrolné mechanizmy nemecké na kontrolu výdavkov jednotlivých rozpočtových kapitol. Tento systém samostatnej rozpočtovej politiky v jednotlivých krajinách je neudržateľný. Na druhej strane musím veľmi otvorene povedať, že Euro je politický projekt. A pokiaľ by malo prísť k zániku Eura, tak to nebude ekonomické, ale politické rozhodnutie. A pokiaľ by malo prísť k zúženiu eurozóny bude to znova politické rozhodnutie. Je však pravdou, aby Euroval reálne sanoval, musel byť mať rozmer asi 2,5 až 2,7 bilióna Eur.

George Soros pre nemecké médiá povedal, že Grécko a Portugalsko by mali vystúpiť z eurozóny. Je toto riešením?
Je to jedno z nutných riešení, pretože bohužiaľ tieto krajiny nie sú v strednodobom a ani v dlhodobom horizonte schopné reálne dodržiavať kritéria Paktu stability. Bohužiaľ. U Grécka máte jednoduchú odpoveď. Krajina, ktorej export je trikrát menší ako je export Českej republiky a import je osemkrát väčší ako import Českej republiky, nikdy nedokáže vyriešiť vlastné dlhy. Pretože nemá nič, čím by ich vyriešila.

Tiež povedal, že riešením by bolo vydanie spoločných európskych dlhopisov.
Nebolo. Tým len preberáte zodpovednosť za nezodpovedných dlžníkov. A v podstate by to viedlo len k posilneniu morálneho hazardu z hľadiska emitovania. Iná vec je, či a ako dlho má ECB skupovať európske dlhopisy a aký má byť stropný rámec objemu, ktorý nakúpi dlhopisy. To by som povedal tak, že aj to, čo teraz urobili pri nákupe európskych dlhopisov predstavuje asi 30 percent z možnej sumy, ktorú by mohli nakúpiť. Takže priestor je pomerne veľký. Iná vec je, keby došlo k otrasom v Taliansku a Španielsku, čo sú veľké ekonomiky.

Čo si myslíte o stanovisku SaS o nepodpore Eurovalu?
Názory SaS znamenajú zásadné zneistenie hodnotenia Slovenska ostatnými partnermi. Treba to totiž hodnotiť v komplexe videnia. Dnes je potrebné, aby sa Slovensko jasne prihlásilo k rozumnému jadru Európskej únie. Aby bolo čitateľným partnerom pre Nemecko ako hlavného ťahúňa Európskej menovej únie. Musím otvorene povedať, že zo stredného a dlhodobého hľadiska nemôžeme eurozónu nechať padnúť. A nie preto, že je to politický projekt, ale preto, že my sami na ňom najviac profitujeme. Preto všetky reči o tom, že vráťme sa ku korune a podobne, považujem za insitný prístup k ekonomickému videniu. Rovnako zásadný problém je, ktorý treba pochopiť, že eurozóna prežije. Prežije pod nemeckou egidou a pod nemeckým tlakom. Keď my budeme vydávať takéto vyhlásenia, tak ako by ste nás brali ako nemecký partner? Ako čitateľného? Odhadnuteľného? Alebo toho, kto chce byť pri tom, až bude reformovať európsku menovú úniu. Ak budeme pokračovať v týchto vyjadreniach, tak bude platiť to, čo sa objavuje v kuloároch guvernérov národných bánk.

Čo sa objavuje v kuloároch?
Že Slovensko je neodhadnuteľný, nečitateľný a nebezpečný partner. Pretože nie je možné s ním reálne uvažovať.


Je politika SaS smerom k eurozóne nebezpečná?
Áno je.

Oni argumentujú, že je to socialistické riešenie.
To vôbec nie je socialistické riešenie. Skôr sa ich treba spýtať, kde bola SaS s ich rečami o čistom prístupe, keď sa sanoval finančný sektor biliónmi dolárov vrátane dolárov z čiernej ekonomiky. Vtedy to SaS nevadilo? To nebolo socialistické riešenie? Alebo sa to týkalo bankového sektora, ktorého sa nesmieme dotýkať? Vôbec nie. To so socializmom nemá nič spoločné. Čo sa týka strednodobého hľadiska, musíte brať do úvahy jednu triviálnu vec. Chystá sa rozpočet 2014 až 2021. Tu si fakt niekto naivne myslí, že keď budeme robiť tieto piruety, tak nám to nespočítajú pri konštrukcii rozpočtu na rok 2014 až 2021? Pre nás sú kľúčové tri veci. Prvá: integrácia rozpočtovej politiky, druhá: iste poznáte tie návrhy únie v oblasti bánk a ich regulácie, čo bude veľmi zaujímavé. A oblasť tretia je, že pokiaľ sa pristúpi k zastropovaniu dotácií v poľnohospodárstve, môže to mať dosť zničujúci efekt na naše poľnohospodárstvo. Pretože formálne nebude problém naše družstvá o rozlohe 1 700 hektárov rozdeliť na päť subjektov. Viete si predstaviť koľko to zvýši náklady na administratívu, byrokraciu a všetko ostatné? A to všetko pôjde do cien koncových produktov. No a jedna z vecí, ktorá je tu nesmierne dôležitá, ak má SaS také geniálne úvahy, tak nech vysvetlí drobnú vec, prečo Čína už kúpila za sto miliárd Eur dlhopisy európskych krajín. Lebo je padlá na hlavu? Alebo je tu iný dôvod?

Aké dôvody viedli Čínu k nákupu európskych dlhopisov?
Už roky sa vedie spor o Spratlyho ostrovy v Juhočínskom mori. O ne má záujem Indonézia, Filipíny, Vietnam a Čína. Spratlyho ostrovy sú sústavou malých ostrovčekov, ktoré sami o sebe nemajú význam, ale okolo nich sa nachádzajú obrovské ložiská ropy zrovnateľné so Saudskou Arábiou. Vedľa nich prechádza najhustejšia námorná trasa na planéte. Číňania vyhlasujú, že majú právo na 200 mílové pobrežné pásmo. A že Spratlyho ostrovy patria im. Vietnam a Filipíny tvrdia, že to je 12 mílové pásmo. Spratlyho ostrovy sú tak predmetom sporu v OSN. Budú hlasovať členské krajiny OSN.

Ako budú hlasovať?
O ako budú hlasovať? Určite objektívne pri plnom vedomí, korektnosti a zmysluplnosti. A keď vezmete, že takýchto problémových faktorov je šesť a všetky sú na pôde OSN. Všetky budú posudzované hlasovaním.

Preto Čína robí proeurópsku politiku?
Áno. Musíte vychádzať z drobnej úvahy. Čína potrebuje silné Euro. Ešte nie je ochotná pristúpiť na to, aby čínsky jüan bol ďalšou rezervnou menou sveta. Nepodporí dolár. Od neho sa odklonili. Potrebujú zatiaľ prechodnú náhradnú menu. A tou bude Euro. Takže Čína bude potrebovať Euro a eurozónu, lebo vyhovuje jej zámerom. To však neznamená, že za dvadsať rokov táto podpora bude pokračovať. A nakoniec o Číňanoch je veľmi dobre známe, že vždy keď boli vojnové konflikty, tak si najímali armády barbarov, ktoré bojovali za ich ciele. To je jedna línia. A druhá, Čína vždy vytvárala predpolie, pri ktorom sa prípadný útočník vyčerpal a než sa dostal k hraniciam Číny, už bol značne oslabený. Ak sa dôsledne na tým zamyslíte a ako dôsledne používajú Konfuciove zásady, napriek všetkým politickým obratom, máte odpoveď ako bude Čína fungovať. Posledné dve poznámky. Vyspelé krajiny majú virtuálne aktíva na papieri. Nie reálne. Čína, Rusko, Saudská Arábia a Brazília majú reálne aktíva. A to v sume 4,5 až 4,7 biliónov dolárov. Ak niekto má reálne peniaze a vie, že v americkej administratíve sú veľmi silné chute vrátiť sa ku galopovej inflácií (12 až 15 percent), tak v takom prípade by niekto podľahol chuti rýchle minúť tie nahromadené rezervy. A v takom prípade ich rozmietnite tak, aby strategicky kryli vaše záujmy na dlhé desaťročia dopredu. Ak vám to pripomína Čínu. Podobnosť je čisto náhodná. A druhá poznámka k tomuto vývoju. Údaj 14,7 bilióna dolárov je dlhom USA. Je dlhom federálnej vlády. Nie dlhom jednotlivých štátov, dlhom obyvateľstva, dlhom podnikov a bánk. Skutočný rozmer dlhu je 63 biliónov dolárov. Vážne mi niekto chce tvrdiť, že to nejaká ekonomika je schopná splatiť? Ďalší problém je, že existuje analýza, ktorá tvrdí, že celkový objem dlhov na planéte je 41 bilióna dolárov. Skutočný rozmer je asi 120 biliónov dolárov. Preto sa objavujú úvahy teoretikov, hlavne amerických, že jediný spôsob ako to vyriešiť je hyperinflácia po obdobie 5 až 7 rokov.

Už to Američania použili?
Áno. V roku 1974 po zrušení zlatého štandardu. Vtedy vykryli náklady na vojnu vo Vietname a ostatné straty. Znova budú chcieť urobiť to isté. Hlavný problém Američanov je ale v tom, že naďalej pokračujú v živote na dlh. To znamená, že celých posledných 15 rokov ročne potrebovali 750 až 850 miliárd dolárov externého kapitálu na vykrývanie vlastného dvojitého double decku a doteraz 400 miliárd ročne kupovali Číňania. Od roku 2010 Číňania už žiadne papiere nekúpili a začali predávať americké dlhopisy. Takže reči o tom, ako Číňania začnú kupovať americké dlhopisy sú fikciou. 40 miliárd presunuli na Londýnsku burzu, kde to kúpili Arabi a ostatné sa už nepredali. Preto pokračuje Fed z pozície kvantitatívneho uvoľňovania. To znamená tlačenia peňazí. Bohužiaľ nebadáte žiadne úspory. To, čo sa hádali republikáni s demokratmi je smiešne. Keď si predstavíte, že sa hádajú o úspore 3 biliónov dolárov, pričom len vzhľadom na deficit štátneho rozpočtu budú ročne navyšovať zhruba o 1,5 až 2 bilióny dolárov. Takže ani neznížite záťaž a ani neznížite dlhovú službu.

Takže, čo je zdrojom turbulencií dnes s dlhopismi?
Každá krajina má dnes takzvaný krivkový priebeh dlhového vývoja, dlhovej služby. To nie je lineárna priamka. Je to niečo ako naše Tatry. Keď sa ale stane, že vrchol ročnej dlhovej služby sa stretne s krízou, vzniká multiplikačný efekt. Pre Slovensko vrcholy dlhovej krízy boli v roku 2010, 2011 a 2014. Predtým veľký vrchol dlhovej krízy bol 2008, kedy končila splatnosť dlhopisov, ktoré sa použili na financovanie oddlženia bánk pred privatizáciou. Momentálne nám hrozí veľký vrchol dlhovej krízy v roku 2012 a 2014. Nemecko má iný priebeh. Česká republika má iný priebeh. Pokiaľ čítate, že emisie českých dlhopisov boli dobre umiestnené a predané, Česi to museli emitovať nie kvôli stavu českej ekonomiky, ale kvôli tomu, že mali tento rok vysoký vrchol dlhovej krízy. Aj to je ďalší významný moment, ktorý formuje vývoj na trhu. A okrem toho väčšina finančných trhov je zbierka dementov, ktorí podliehajú stádovému efektu. Tam prosím vás logiku nehľadajte.


Zdroj: Aktuality.sk, Lenka Bollardtová, Martin Čambalik Foto: TASR
 
peter_stanek_11_1.jpg peter_stanek_11_1.jpg
30 kB   Zobraziť   Stiahnuť  
peter_stanek2_11_1.jpg peter_stanek2_11_1.jpg
27 kB   Zobraziť   Stiahnuť  
peter_stanek3_11_1.jpg peter_stanek3_11_1.jpg
25 kB   Zobraziť   Stiahnuť  
peter_stanek4_11_1.jpg peter_stanek4_11_1.jpg
3 kB   Zobraziť   Stiahnuť  
peter_stanek_11_1.jpg peter_stanek_11_1.jpg
3 kB   Zobraziť   Stiahnuť  
peter_stanek2_11_1.jpg peter_stanek2_11_1.jpg
3 kB   Zobraziť   Stiahnuť  
peter_stanek3_11_1.jpg peter_stanek3_11_1.jpg
3 kB   Zobraziť   Stiahnuť