Lídri štyroch strán podpísali spoločnú deklaráciu o svojej vôli vytvoriť vládnu koalíciu, ktorá zostaví novú vládu Slovenskej republiky.

21.06.2010 18:48

 Lídri štyroch strán podpísali spoločnú deklaráciu o svojej vôli vytvoriť vládnu koalíciu, ktorá zostaví novú vládu Slovenskej republiky.