Pravda o tom, prečo p. Adamica nemôže prevádzať Vaše deti cez cestu ako doposiaľ

08.03.2012 21:33

Vážení Babinci

 

Celý rok mohol p. Adamica, kurič na Základnej škole v Babíne,  prevádzať Vaše deti cez cestu. Často ho vídavam z okna obecného úradu ako vchádza a vychádza z miestneho pohostinstva počas doby, kedy morena zamestnanci tvrdo pracujú. Pred nedávnom mi prišiel list od p. riaditeľa školy, zhodou okolností manžela p. poslankyne a tety p. Adamicu - kuriča. Tento rodinný príslušník kuriča v pozícii riaditeľa školy mi oznámil ako riaditeľ podriadenej organizácie obce, ktorej som starostom, že zamestnanec  p. Adamica  z dôvodov „vyťaženosti“  nie je už schopný prevádzať deti v Babíne cez frekventovanú hlavnú cestu pred kostolom. Prekvapilo ma to, že ani nie deň predtým mi volal poslanec  zastupiteľstva, p. Adamica, brat p. Adamicu - kuriča a hovoril mi, aby som na prechod namiesto jeho brata dal nejakého "moreňáka". Odpovedal som mu, že to nie je možné, veď poslankyňa p. Kubasová na predošlom zastupiteľstve jasne prízvukovala,  mimochodom teta kuriča - p. Adamicu aj p. Adamicu poslanca , že morena zamestnanci nemôžu robiť nič iné ako protipovodňovú prácu. Raz nemôžu a druhý krát môžu? Keď treba urobiť nepríjemnú prácu na to sú dobrí a keď treba urobiť lepšiu, to nemôžu? Aká je to spravodlivosť?  Nie je to neúcta poslancov voči svojim spoluobčanom nezamestnaným, ktorý vďaka snahe starostu majú teraz prácu a nie sú členmi rodín poslancov.

 

2 Kuric Zs Adamica Zrazu Nemoze Prevadzat Deti Cez Hlavnu Cestu Ako Doposial Ale Preco

 

 

 Je smutné, že pán riaditeľ, ktorého prvoradým záujmom by malo byť blaho a bezpečie detí bol sám iniciátorom straty tejto obecnej služby jeho žiakom.

Ešte smutnejšie je, že keď sme ho z obecného úradu požiadali, aby nám napísal popis práce p. kuriča a robil aspoň pár dní monitorovaciu tabuľku činností, tak odpísal, že nie.

Ako obyčajne, p. riaditeľ protežuje svojich chránencov, poväčšine rodinných príslušníkov, a verejný záujem je druhoradý. A keď ja ako starosta tlačím na to, aby sa zjednala náprava, riaditeľ nemá logické a spoločensky obhájiteľné argumenty. A čo je najsmutnejšie, niektorí poslanci, ktorí sa buď chcú rodinným zoskupeniam zapáčiť, alebo sú členmi rozšírenej rodiny, pozerajú skôr na tento súkromný záujem ako na ten verejný, pre ktorý sme všetci tu.

 

 Koniec koncov môžete si pozrieť časť diskusie zastupiteľstva o tejto téme práve tu....


Ani z voza ani na voz.

 

Po zvážení všetkých okolností som sa ako starosta rozhodol upustiť od vytvárania tlaku na riaditeľa školy, aby si plnil svoju povinnosť a snažil sa o bezpečnosť Vašich detí, lebo som si uvedomil, že ak poslancom, ktorí majú hájiť verejní záujem začína viac voňať ten súkromný, starostu ako ja nikdy nepodporia.

Preto akonáhle sa skončia prázdniny zabezpečím z obce prevádzanie pre Vaše deti, lebo ich bezpečie je pre mňa viac ako žabomyšie vojny s riaditeľom a poslancami. Kiežby niekedy boli viac aj pre nich. Možno raz.

 

Váš starosta Laťák