Túlavý pes z Babína v útulku v Ružomberku...

06.10.2011 02:43

 

 

 

Vážení spoluobčania. 

 

Ako určite mnohí viete, nedávno sa v našej obci stala nepríjemná udalosť. Pani Mikulášovej, Babín 311 neznámy túlavý pes usmrtil dva kusy hospodárskych zvierat. Pani Mikulášovej vznikla škoda, avšak kvôli skutočnosti, že nebolo možné určiť vlastníka túlavého psa i napriek našej snahe ho odchytiť, bolo p. Mikulášovej odporučené obrátiť sa na OO PZ v Námestove vo veci oznámenia ujmy na majetku. Vizualizáciu môžete vidieť tuna: https://peterlatak.webnode.sk/richtar/ocu-babin-vas-ziada-o-pomoc-/. Následne na to sa v obci objavil ďalší túlavý pes - fenka nemeckého ovčiaka, túto sa však podarilo odchytiť. Týmto verejne ďakujem p. Kurčinovi, Babín 17, ktorý odchytil fenku, ktorú môžete vidieť tuna: https://etvbabin.webnode.sk/videoarchiv/problematika-tulavych-psov/najdene-tulave-psy-v-babine/

Dňa 04/10/2011 sme túto dvojročnú fenku nemeckého ovčiaka previezli obecným autom do útulku v Ružomberku. Nižšie ako prvé v poradí  je video odobierky z Babína, nasleduje video príchodu do útulku a rozlúčka s bezmennou fenkou.  V prípade, že ktokoľvek bude mať chuť si tohto psa osvojiť, prosím oslovte p. Oľgu Lizákovú, utulokrk@gmail.com, 0905820826, alebo slečnu Mayerovú: 0915625157. 

Tu je preberací protokol o odovzdaní zvieraťa v Centre nájdených zviereat/ útulku v Ružomberku:

 

Starosta Laťák

Protokol o prevzatí psa

PREČO STERELIZOVAŤ